xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhalede Kullanılacak Araçların 2012 Model Ve Üstü İstenmesinin Rekabete Ve Teklif Maliyetlerinin Oluşturulmasına Engel Nitelikte Olup Olmadığı

İhalede Kullanılacak Araçların 2012 Model Ve Üstü İstenmesinin Rekabete Ve Teklif Maliyetlerinin Oluşturulmasına Engel Nitelikte Olup Olmadığı

Karar No              : 2022/UH.II-7

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/644463 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde ve Makine ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler ve Bakım Başmühendisliği ve İşletmeler Başmühendisliği Emrinde Personel Nakli Servis Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İzmir tarafından 30.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde ve Makine ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler ve Bakım Başmühendisliği ve İşletmeler Başmühendisliği Emrinde Personel Nakli Servis Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak İzkars Araç Kiralama Servis Karoser Oto Yedek Parça Lastik Oto Boya Oto Dizayn Oto Aksesuar Araç Kiralama Nakliye Reklam Organizasyon İnşaat Emlak Akaryakıt Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 23.11.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.11.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.12.2021 tarih ve 58172 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2055 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 2021/644463 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde ve Makine ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler ve Bakım Başmühendisliği ve İşletmeler Başmühendisliği emrinde personel nakli servis hizmeti” alımı ihalesinin 30.11.2021 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanında bazı düzenlemelerde aykırılıklar tespit edildiği,

10) Teknik Şartname’nin 3.1’inci maddesinde ihale ile talep edilen araçların “2012 model veya daha yukarısı olması” koşulunun ihaleye katılımı sınırlandırdığı, idareyi zarara uğrattığı, 30.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda ekonomik olması durumunda model yılı yeni araçlar yerine binek ve stationwagon cinsi taşıtlarda 10 yaşını, diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verileceği düzenlemesi gereği, araç modellerinin 2010 model üzeri olarak veya çıkan Tasarruf Tedbirleri Kanunu’na uygun olarak belirlenmesi gerektiği,

8) Başvuru sahibinin 10’uncu iddiasına ilişkin olarak:

30.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2021/14 sayılı “Tasarruf tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin “Resmi Taşıtların Edinilmesi ve Kullanılması” başlığı altında “….Taşıtlar, kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak en ekonomik yöntemle edinilecektir.

İşletme maliyetleri düşük ve ekonomik olan araçlar tercih edilecektir. Ayrıca hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda model yılı yeni araçlar yerine ekonomik olması durumunda binek ve station wagon taşıtlarda 10 yaşını, diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecektir.

Taşıtların verimli kullanımı ile işletme maliyetlerinin asgari seviyeye indirilmesine yönelik gerekli önlemler idarelerce alınacaktır”  ifadeleri yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde servis hizmeti sağlayacak minibüs ve midibüslerin 2012 model ve üstü olması gerektiği düzenlenmiştir.

30.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2021/14 sayılı “Tasarruf tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin yukarıda aktarılan kısmında belirtildiği üzere “Resmi Taşıtların Edinilmesi ve Kullanılması” ihalelerinde işletme maliyetleri düşük ve ekonomik olan araçlar tercih edilecek, ayrıca hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda model yılı yeni araçlar yerine ekonomik olması durumunda binek ve station wagon taşıtlarda 10 yaşını, diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecektir. Ayrıca taşıtların verimli kullanımı ile işletme maliyetlerinin asgari seviyeye indirilmesine yönelik gerekli önlemler idarelerce alınacaktır.

İdare tarafından doküman kapsamında ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ilişkin asgari teknik kriterlerin belirlendiği, bu kapsamda araçların 2012 model veya üstünde bir modelde olmasının istenildiği, idarenin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamakla sorumlu olduğu ve araçlara ilişkin teknik kriterlerin idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğinin açık olduğu, ayrıca söz konusu düzenlemede Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri konulu 2021/14 Genelgesi kapsamındaki “… model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecektir.” açıklamasına uygun olarak makul bir model yılının belirlendiği anlaşılmış olup, ihaleye teklif verilmesine engel bir durumun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Taşıtların verimli kullanımı ile işletme maliyetlerinin asgari seviyeye indirilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınma sorumluluğu idarelere verildiğinden, ayrıca yıllar bazında yenilikçi teknolojiler açısından yakıt sarfiyatının azaltıldığı görüldüğünden, söz konusu ihalede kullanılacak araçların 2012 model ve üstü istenmesinin rekabete ve teklif maliyetlerinin oluşturulmasına engel nitelikte olmadığı anlaşılmış olup, söz konusu iddia uygun bulunmamıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın