Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösteren İstekliler Listede Olmayan Yemeklerin Menüye Eklenmesi Durumunda Benzer Yemekler Üzerinden Teklif Fiyatlarını Oluşturabilirler

İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösteren İstekliler Listede Olmayan Yemeklerin Menüye Eklenmesi Durumunda Benzer Yemekler Üzerinden Teklif Fiyatlarını Oluşturabilirler

Karar No              : 2021/UH.II-1981

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/478675 İhale Kayıt Numaralı “Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2022-2023-2024) Yılı Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 24.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2022-2023-2024) Yılı Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çizgi Kurumsal Yemekçilik Sanayi Tic. A.Ş.nin 20.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.10.2021 tarih ve 45967 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1634 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale dokümanında mevzuata aykırı düzenlemelerin yer aldığı ve teklif vermeyi engelleyen çelişkili hususların bulunduğu gerekçesiyle 20.09.2021 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları, ancak idarenin 23.09.2021 tarihli cevap yazısıyla başvurularını reddederek 24.09.2021 tarihinde ihaleyi gerçekleştirdiği, daha sonra idarenin Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün yeniden yapılanmaya gittiği, yeni yapılanma kapsamında idarenin ihtiyaçlarının yeniden belirlenmesi gerektiği, oluşan belirsizliklerin giderilerek yeniden ihaleye çıkılmasına gerek duyulduğu gerekçeleriyle 29.09.2021 tarihinde ihaleyi iptal ettiği, söz konusu iptal gerekçeleri arasında aşağıda yer alan ihale dokümanındaki mevzuata aykırı hususlara yer verilmediği, dolayısıyla gerekli incelemenin yapılarak ihalenin doküman yönünden de iptal edilmesi gerektiği,

2) Teknik Şartname’nin “GRAMAJLAR” başlıklı 8.1’inci maddesinde “Kahvaltı ve normal yemeklerde uygulanacak gramajlar T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğine bağlı kalınarak düzenlenmiştir. Yemekler hazırlanırken kullanılan gıda maddelerinde bu gramajlara uyulacaktır. Sağlık Tesisine yemek hizmetini verecek yüklenici firmanın uygulayacağı gramajlar ve çıkartılacak yemek listeleri aşağıda verilmiştir. Ancak bu listede olmayan yemeklerde baş/sorumlu diyetisyen mönüye yazdığı takdirde yüklenici firma tarafından bu yemeklerde kullanılan gramajlar listesindeki benzer yemekler baz alınarak diyet uzmanlığınca belirlenecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenleme gereği listede olmayan yemeklerin menüye yazıldığı taktirde yüklenici tarafından itiraz edilmeden yemek içeriğine uyulması gerekeceği, bu durumun isteklilerin ihaleye teklif hazırlamasını engellediği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “GRAMAJLAR” başlıklı 8.1’inci maddesinde “Kahvaltı ve normal yemeklerde uygulanacak gramajlar T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine bağlı kalınarak düzenlenmiştir. Yemekler hazırlanırken kullanılan gıda maddelerinde bu gramajlara uyulacaktır. Sağlık Tesisine yemek hizmetini verecek yüklenici firmanın uygulayacağı gramajlar ve çıkartılacak yemek listeleri aşağıda verilmiştir. Ancak bu listede olmayan yemeklerde baş/sorumlu diyetisyen mönüye yazdığı takdirde yüklenici firma tarafından bu yemeklerde kullanılan gramajlar listesindeki benzer yemekler baz alınarak diyet uzmanlığınca belirlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen Teknik Şartname düzenlemesinden; Kahvaltı ve normal yemeklerde uygulanacak gramajların T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne göre düzenlendiği, yüklenici firmanın hazırlayacağı yemek listelerinin ve gramajların Teknik Şartname’de belirtildiği, listede yer almayan yemeklerin sorumlu diyetisyen tarafından menüye yazıldığı takdirde ise listede yer alan benzer yemekler baz alınarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla diyet yemeklerin niteliği gereği hastanede istihdam edilen uzman diyetisyenler tarafından özel durumu haiz hastalar için hazırlandığı, bu çerçevede ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve tecrübe sahibi olması beklenen isteklilerin, listede olmayan yemeklerin menüye eklenmesi durumunda girdi cins ve gramajları verilmiş benzer yemekler üzerinden teklif fiyatlarını oluşturabilecekleri anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın