Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Üçüncü Şahıslardan Fiyat Teklifi Alınmak Suretiyle Açıklaması Yapılan Malzemelere İlişkin Hazırlanan Tutanaklar Ve Dayanağı Faturalarda Bulunan Malzeme İle Fiyat Teklifinde Beyan Edilen Malzemelerin Aynı Olmadığı İddiası

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Üçüncü Şahıslardan Fiyat Teklifi Alınmak Suretiyle Açıklaması Yapılan Malzemelere İlişkin Hazırlanan Tutanaklar Ve Dayanağı Faturalarda Bulunan Malzeme İle Fiyat Teklifinde Beyan Edilen Malzemelerin Aynı Olmadığı İddiası

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Üçüncü Şahıslardan Fiyat Teklifi Alınmak Suretiyle Açıklaması Yapılan Malzemelere İlişkin Hazırlanan Tutanaklar Ve Dayanağı Faturalarda Bulunan Malzeme İle Fiyat Teklifinde Beyan Edilen Malzemelerin Aynı Olmadığı İddiası

Karar No              : 2021/UY.II-881

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/575403 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 03.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin 03.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 9.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.03.2021 tarih ve 14350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/511 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

25) Üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılan açıklamalarda belirtilen malzemeler/imalatlar ile idare tarafından açıklaması istenilen analizde bulunan malzemeler/imalatlar arasında uyumsuzluk olduğu,

26) Üçüncü şahıslardan fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklaması yapılan malzemelere ilişkin hazırlanan maliyet tespit tutanağı (EK-O.5), satış tutarı tespit tutanağı (EK-O.6), maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (EK-O.7) ve stok tespit tutanağının (EK-O.8) dayanağı olan faturalarda bulunan malzemelerle tutanaklarda ve fiyat teklifinde beyan edilen malzemelerin farklı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

24) Başvuru sahibinin 26’ncı iddiasına ilişkin olarak:

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında üçüncü şahıslardan fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklaması yapılan malzemelere ilişkin hazırlanan tutanaklar ve dayanağı faturalarda bulunan malzeme ile fiyat teklifinde beyan edilen malzemelerin aynı olmadığı söylenemeyeceği iddianın yerinde olmadığına karar verilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Reman İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi ve  bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın