Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Açıklama İstenilen Malzeme Ve İmalat Adlarının Uyumlu Olmadığı İddiası

Açıklama İstenilen Malzeme Ve İmalat Adlarının Uyumlu Olmadığı İddiası

Açıklama İstenilen Malzeme Ve İmalat Adlarının Uyumlu Olmadığı İddiası

Karar No              : 2021/UY.II-881

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/575403 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 03.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin 03.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 9.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.03.2021 tarih ve 14350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/511 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

25) Üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılan açıklamalarda belirtilen malzemeler/imalatlar ile idare tarafından açıklaması istenilen analizde bulunan malzemeler/imalatlar arasında uyumsuzluk olduğu,

23) Başvuru sahibinin 25’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında üçüncü kişilerden fiyat teklifi almak suretiyle yapmış olduğu açıklamalarda yer alan malzemeler/imalatlar ile idare tarafından açıklaması istenilen analizlerde bulunan malzemeler/imalatların adlarının uyumlu olduğu görüldüğünden iddianın yerinde olmadığına karar verilmiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın