Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Teklif Edileni Ürüne İlişkin Türkçe Katalog Ve Broşür Sunulması Gerekirken Yabancı Dilde Hazırlanmış Katalogların Sunulduğu Ve Kataloğun Türkçe Tercümesine Teklif Kapsamında Yer Verilmediği,

Teklif Edileni Ürüne İlişkin Türkçe Katalog Ve Broşür Sunulması Gerekirken Yabancı Dilde Hazırlanmış Katalogların Sunulduğu Ve Kataloğun Türkçe Tercümesine Teklif Kapsamında Yer Verilmediği,

Karar No              : 2019/UM.II-1730

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/396805 İhale Kayıt Numaralı “Cerrahi Alet Alımı İhalesi” İhalesi (1, 3, 5, 6 ve 7. Kısım)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Cerrahi Alet Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Sis Ecza Deposu İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret Ltd.Şti.nin 08.11.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.11.2019 tarih ve 50747 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1507 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale üzerinde bırakılan Isparta Medikal Tic. San. Ltd. Şti.nin teklif etmiş olduğu ürünlerin Teknik Şartname’ye uymadığı, şöyle ki;

– 1’inci kısımda 8’inci kalem için istenilen BM011R referans kodlu ürünün tungsten yapıda olduğu, söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 99-2510 kodlu portegünün ise farklı yapıda olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  16’ncı kalemde istenilen OL153R referans kodlu Massing Kaldırıcı’nın çift uçlu ve 203 mm olduğu, ancak söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 71-0515 kodlu ürünün 1,5 cm farklı olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  19’uncu kalemde istenilen OL452R referans kodlu Joseph Nazal Testere’nin 19,5 cm olduğu, ancak söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 77-0120 kodlu ürünün 18,5 cm olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  23’üncü kalemde istenilen OA336R referans kodlu Rollet Ekartör’ün 2 çatal yapıda olduğu, ancak söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 20-0099 kodlu ürünün 4 çatal yapıda olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  25’inci kalemde istenilen OL212R referans kodlu Cottle Eğer Kanca’nın boyutlarının 10x12x140 mm olduğu, ancak söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 75-0502 kodlu ürünün boyutlarının 12x13x140 mm olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  3’üncü kısımda 9’uncu kalem için istenilen BM011R referans kodlu ürünün tungsten yapıda olduğu, söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 99-2510 kodlu portegünün ise farklı yapıda olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  11’inci kalem için istenilen AD123R referans kodlu Areola/Cookie Kesici Dişli’nin 33 mm olduğu, söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 99-3623 kodlu ürünün tamamen farklı olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

 –  12’nci kalem için istenilen AD125R referans kodlu Areola/Cookie Kesici Dişli’nin 38 mm olduğu, söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 99-3624 kodlu ürünün tamamen farklı olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

– 13’üncü kalem için istenilen OA336R referans kodlu Rollet Ekartör’ün 2 çatal yapıda olduğu, ancak söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 20-0099 kodlu ürünün 4 çatal yapıda olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  15’inci kalem için BT800R referans kodlu Vario Işıklı Ekartör’ün istenildiği, ancak söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 99-2524 kodlu ürünün tamamen farklı bir ürün olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  5’inci kısımda 1’inci kalem için BF465R referans kodlu ürünün istenildiği, söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu çamaşır klempinin ise farklı yapıda olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  16’ncı kalem için DC229R referans kodlu Beyaz Ekskavatör #19 Çift Uçlu’nun istenildiği, ancak söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 99-3531 kodlu ürünün tamamen farklı bir ürün olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  24’üncü kalem için FO457R referans kodlu Bane-Hartman Kemik Rongeur Eğri’nin istenildiği, ancak söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 99-2894 kodlu ürünün tamamen farklı bir ürün olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

– 6’ncı kısımda 7’nci kalem için istenilen FM528R referans kodlu Diadust Mikro İğne Tutucu RD HDL W/O LK 145 mm ürünün elmas uçlu ve tungsten yapıda olduğu, söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 25-0421 kodlu ürünün tungsten yapıda olmadığı, farklı olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

– 15’inci kalem için istenilen FO917A referans kodlu ürünün alüminyum yapıda ve mavi olduğu, söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 48-0339 kodlu ürünün farklı bir yapıda ve renkte olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  7’nci kısımda 2’nci kalem için istenilen FK971B referans kodlu ürünün seramik kaplamadan imal edildiği, söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 45-1483-C kodlu ürünün seramik kaplama olmadığı ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  6’ncı kalem için istenilen FO474R referans kodlu Bone Rongeur Northfield ürünün eğimli yapıda olduğu, söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 45-0620 kodlu ürünün ise düz yapıda olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  15’inci kalem için FF156R referans kodlu ürünün istenildiği, ancak söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 52-0252 kodlu ürünün tamamen farklı bir ürün olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  21’inci kalem için BV299R referans kodlu Cloward Lamina Spreader 135 mm ürünün istenildiği, ancak söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 52-1305 kodlu ürünün farklı bir ağız yapısına sahip olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  26’nci kalem için istenilen BC587R referans kodlu Mayo Scissors Rnd Bld Cvd 165 mm ürününün eğimli yapıda olduğu, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu 05-0482 kodlu ürünün düz yapıda olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı,

–  27’nci kalem için FF708R referans kodlu Hess Nerve Root Retract 90 DG ANG5x175 mm ürünün istenildiği, ancak söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu 52-0200 kodlu ürünün farklı bir ürün olduğu ve Teknik Şartname’nin 21’inci maddesine uymadığı iddialarına yer verilmiştir.

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “- İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir.

(3) Numune sunulması istenilen kalem/kalemler için yeter sayı ve nitelikte numune alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla numune değerlendirmesi yapmaya uygun olup olmadığı ile kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme muhafaza edilen numune üzerinden yapılır.

(4) İhale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numune, başvuru veya teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde numunenin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. İhale dokümanında düzenleme yapılması halinde numune, ihale veya son başvuru tarih ve saatine, tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise idare tarafından belirlenen teslim tarih ve saatine kadar posta veya kargo yoluyla da teslim edilebilir. Teslim edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınarak, talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir.

(5) İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir. İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinde “… 8.3. İdareler, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Tekliflerin dili” başlıklı maddesini ihale konusu alımın niteliğini göz önünde bulundurmak suretiyle uygun seçeneği esas alarak düzenleyeceklerdir. İdareler, teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanların Türkçe olacağı ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli olacağına ilişkin bir düzenleme yapabilecekleri gibi, sadece belirli belgelerin yabancı dilde sunulmasına imkan verebilirler. İhale işlemlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve hukuki sorunların yaşanmaması için yabancı dilde sunulmasına imkan verilen belgelerin teknik dokümanlar, kişisel beyanlar gibi belgelerle sınırlı tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” açıklaması bulunmaktadır.

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Tekliflerin Dili” başlıklı 7.9’uncu maddesinin 19 no’lu dipnotunda “…(1) İdare, teklifi oluşturan bütün belgeler ve eklerinin Türkçe sunulmasını öngörmesi durumunda aşağıdaki metne yer verecektir:

“7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.”

(2) İdare, bazı belgelerin belirli yabancı dillerde de sunulmasına izin vermesi durumunda aşağıdaki düzenlemeye yer verecektir:

“7.9.1. İsteklilerce, aşağıda belirtilen belgeler dışında tüm belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerlidir. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Türkçe’ye çevrilmeden sunulabilecek belgeler:…” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

  1. a) Adı: Cerrahi Alet Alımı İhalesi

  1. c) Miktarı ve türü: Cerrahi Alet Alımı, 7 Kısım Cerrahi Alet Alımı (Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı olan 7 kısım cerrahi alet alınacaktır.) Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Tokat Devlet Hastanesi ilgili deposu…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.6. 1- İhaleye katılan istekliler; Teknik şartnamede farklı bir düzenleme öngörülmemişse teklif ettikleri ürünlerin idarece hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek için her bir kalem için en az 1 ( bir ) orijinal ambalajlarında açılmamış olarak numunelerini ( marka, miktar v.b. belirterek ) son teklif verme saatine kadar ihale komisyonuna numune teslim tutanağı ile teslim edeceklerdir. Numune teslim tutanağında  ürünlere ait UBB numaraları belirtilecektir. Orijinal ambalajında verilmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numaralı ürünlerde tüm numaralar tek kalemde çıkılmışsa tüm numaralar için de numune teslim edilecektir. Teklif edilen ürünlerin uygunluğu teslim edilen numuneler değerlendirilerek yapılacaktır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Gerek duyulduğu takdirde değerlendirme aşamasında numune sayısı yetersiz kalırsa tekrar numune istenebilecektir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Genel Teknik Özellikler” başlıklı bölümünde “21.İhale dokümanı beyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir. Teklif edilecek cerrahi aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları ağız yapıları oldukça önem arz etmekte. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetinin etkileyeceğinden özellikle 20 cm altı aletlerde +- 1 cm, 20 cm ve üstü aletlerde +-2 cm uzunluklarda olabilecektir. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören uç ve ağız kısmı ölçülerinde +-%10 farklı olabilecektir. Teklif edilecek aletlerin uç kısımlarında farklılık bulunması durumunda bu farklılığın kabul edilebilir seviyede olduğuna veya reddine ilgili kullanıcı hekim görüşü alınarak karar verilecektir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teknik Hususlarda Verilmesi Zorunlu Olan Belgeler” başlıklı bölümünde “25.Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren orijinal katalog ve orijinal broşürlerindeki bilgiler ile de teyit edilecektir. Verilecek olan kataloglarda teklif edilen katalog numaralarının hangi sayfada olduğunu gösteren numeral index bulunmalı veya teklif edilen ürünler katalog üzerinde tek tek işaretlenmelidir. İhaleye verilecek orijinal katalog ve orijinal broşürlerde teklif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur. CD ortamında verilecek kataloglar /broşürler kabul edilmeyecek ve teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

26.İştirakçi firmalar genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve bir kısım ürünlerin numuneler üzerinden de doğruluğunun teyidi için aşağıda ihtiyaç listemiz içerisinden referans katalog numaraları ile belirtilen alet numunelerini kendi markalarına ait olmak üzere teklif verecekleri seti temsilen numune olarak teklif dosyası ile ayrı bir kutuda ihale saatine kadar komisyona sunacaklardır. Numunelerini teslim etmeyen, eksik ya da hatalı veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

Numuneler sözleşme esnasında firmalara iade edilecektir. Numuneler elle, gözle, gerekirse mikroskop altında ve ameliyatlarda kullanılarak incelenecek ve otoklavda test edilecektir.

Aletlerde ağızların birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarındaki elastik yapının bulunmaması, kilitlenebilen tiptekilerin zor açılıp kapanması, eklem yerlerinde ve serasyonlu ağızlarda çapak bulunması, kesici ağızdakilerin ağız kısmı kapatıldığında dokuyu travmatize edecek şekilde yapıların bulunması, düzgün kesmemesi, koparıcı ağızdakilerin koparılan bölgede parçalanmalara sebep olması, ağız şeklinin aynısını pürüzsüz bir şekilde koparmaması gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır, istekliler verecekleri numuneleri aşağıda belirtilen tasniflemeye göre işaretleyerek ve isimlendirerek ” numune teslim tutanağı” adı altında listesiyle beraber teklif dosyası içerisinde vereceklerdir, ilgili klinik ihale karar süresince gerek görürse, aşağıdaki alet numuneleri dışında, ihaleye iştirak eden tüm firmalardan ihale listesi içinden dilediği kadar cerrahi aleti numune olarak isteyebilecektir. Tüm setleri temsilen iştirakçi firmalar bir adet konteyneri (kapak ve sepeti ile) numuneler ile birlikte teklif dosyası içerisinde vereceklerdir…” düzenlemesi bulunmaktadır.

24.09.2019 tarihinde yapılan ihaleye 2 istekli tarafından teklif verildiği, teklifleri kapsamında teslim edilen numunelere yönelik olarak, ihale komisyonunun uzman üyeleri tarafından değerlendirme yapılarak her iki isteklinin de ürünlerinin uygun bulunduğu, bunun üzerine alınan 04.11.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Isparta Medikal Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

Yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde, teklif edilen ürünlerin numunelerinin teslimine ilişkin olarak düzenlemeler yapıldığı, buna göre; idarenin teklif değerlendirme kapsamında numune değerlendirmesi yapacağı ve Şartname’deki özelliklere sahip olmayan numunelerin değerlendirmeye alınmayacağı görülmüştür. Ayrıca Teknik Şartname düzenlemelerine göre teklif edilen numunelerin uygunluğuna ilişkin olarak istekliler tarafından teklif dosyası içerisinde üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren orijinal katalog ve orijinal broşürleri sunulacağı anlaşılmıştır.

Tip İdari Şartname’de yer alan düzenlemeye göre idarelere, isteklilerin teklifi kapsamında sunacakları bazı belgelerin belirli yabancı dillerde de sunulmasına yönelik düzenleme yapmalarına imkan tanındığı, ancak idarece bu yönde bir düzenlemenin yapılmadığı, İdari Şartname’nin “Teklifin dili” başlıklı 7.9’uncu maddesindeki düzenlemeye göre isteklilerin teklif kapsamında sunacakları bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanın Türkçe olarak sunulması gerektiği, başka bir dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağı, Türkçe tercüme sunulması durumunda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercümenin esas alınacağı anlaşılmıştır. İddiaya konu husus bağlamında, öncelikle söz konusu belgelerin isteklilerce usulüne uygun şekilde sunulup sunulmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesi uyarınca teklif ettiği ürüne ilişkin Türkçe katalog ve broşür sunulması gerekirken yabancı dilde hazırlanmış katalogların sunulduğu, kataloğun Türkçe tercümesine teklif kapsamında yer verilmediği, bu durumda sunulan belge üzerinden değerlendirme yapılamayacağı ve sunulan yabancı dilde hazırlanmış katalog üzerinden değerlendirme yapılmasının yukarıda aktarılan mevzuat ve İdari Şartname düzenlemelerine de aykırılık teşkil edeceği anlaşıldığından idarece tesis edilen işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

  1. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi Sis Ecza Deposu İnş. Taah. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesi uyarınca teklif ettiği ürüne ilişkin Türkçe katalog ve broşür sunulması gerekirken yabancı dilde hazırlanmış katalogların sunulduğu, kataloğun Türkçe tercümesine teklif kapsamında yer verilmediği, bu durumda sunulan belge üzerinden değerlendirme yapılamayacağı ve sunulan yabancı dilde hazırlanmış katalog üzerinden değerlendirme yapılmasının yukarıda aktarılan mevzuat ve İdari Şartname düzenlemelerine de aykırılık teşkil edeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikayete konu 1, 3, 5, 6 ve 7’nci kısımlarına ilişkin olarak Isparta Medikal Tic. San. Ltd. Şti. ve Sis Ecza Deposu İnş. Taah. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın