xxxx
Home / İhale Danışmanı / Basiretli Tacir Olarak İsteklinin Araçların Katedeceği Mesafeyi Öngörmesi Gerektiği

Basiretli Tacir Olarak İsteklinin Araçların Katedeceği Mesafeyi Öngörmesi Gerektiği

Basiretli Tacir Olarak İsteklinin Araçların Katedeceği Mesafeyi Öngörmesi Gerektiği

Karar No              : 2021/UY.II-1181

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/190415 İhale Kayıt Numaralı “Ereğli Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Yol Altyapısı, BSK Asfalt Kaplama, Sathi Kaplama ve Çeşitli İşler” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından 06.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ereğli Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Yol Altyapısı, BSK Asfalt Kaplama, Sathi Kaplama ve Çeşitli İşler” ihalesine ilişkin olarak Turhanlar Petrol Karo ve İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.04.2021 tarih ve 21109 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/767 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

5) Düzenlenen 2 adet binek 2 adet 4×4 araç ile ilgili olarak şoför bilgisi ve günlük kaç km mesafede kullanılacağının belirtilmediği, bu durumda maliyet hesaplamasında akaryakıt ve personel giderleri hesaplanamadığından hatalar meydana geldiği, tekliflerin oluşturulmasında tereddüde yol açtığı,

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartame’nin 5.20’nci maddesinde “Yüklenici, yapı denetim hizmetlerinde kullanılmak üzere idareye sözleşmenin imzalanmasından işin bitimine kadar kullanılmak üzere 2 adet binek araç ev 2 adet 4×4 pick-up tahsis edecektir. Tahsis edilen araçların bakım, sigorta, yakıt vb. masrafları yükleniciye ait olacaktır. Araçlar en aza 2018 ve üzeri modelde, manuel vites olacaktır. Binek araç 4 kapı 1400-1600 cc aralığında, 4×4 pick-up ise 4 kapı 1600-2499 cc aralığında olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Şikâyete konu araçların yapı denetim hizmetlerinde kullanılmak amacıyla idareye tahsis edileceği, ihale konusu alanda faaliyet gösteren basiretli tacir sıfatıyla istekli olabileceklerin araçların kullanım amaçlarını da göz önünde bulundurarak araçların kat edeceği mesafeyi öngörmesinin mümkün olduğu, buradan hareketle ihale konusu işte kullanılacak araçların yakıt ve personel giderlerinin belirlenebileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın