Basın duyuruları
xxxx
Home / KİK KARARLARI / Kiralama Fiyat Teklifindeki Araçlarla Sigorta Poliçelerindeki Araçların Uyumsuz Olması

Kiralama Fiyat Teklifindeki Araçlarla Sigorta Poliçelerindeki Araçların Uyumsuz Olması

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Kiralama Fiyat Teklifi
  • Araçların Marka ve Modelinin Farklı Olması
  • Sigorta Poliçesi

Karar No              : 2019/UH.I-290

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/497407 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma ve Servis Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 13.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşıma ve Servis Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Cenport Turizm ve Taş. Oto ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.02.2019 tarih ve 5648 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/166 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı şöyle ki;

-Kiralanan araçların kira sözleşmesindeki model, kapasite ve markalarının Teknik Şartname’ye uygun olmadığı, söz konusu araçlara uygun akaryakıt, amortisman ve MTV giderinin açıklama dosyasında sunulmadığı, sigorta teklifi alınma tarihi ve araç kiralama tarihlerinin 06.12.2018 tarihinden önce olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik maliyeti, araç kiralama maliyeti, yakıt maliyeti, bakım-onarım maliyeti, lastik maliyeti, MTV gideri, araç muayene maliyeti, araç egzoz emisyon ölçümü gideri, sigorta maliyetleri, sözleşme giderleri, teminat mektubu banka giderleri ve firma kârı bileşenleri yer almaktadır.

İhale konusu işte çalıştırılacak araçların kiralama giderine yönelik sunulan fiyat teklifinde araçların 2017 model Fiat Ducato olduğu, araçların kasko ve trafik sigortası giderine yönelik sunulan sigorta poliçelerinde yer alan araçların marka ve model yılları ile uyumsuz olduğu ve bir araç için düzenlendiği, ihale konusu işte 22 adet aracın çalıştırılacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde yapılan açıklamanın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

İhale konusu işte çalıştırılacak araçların model yılının Teknik Şartname’de yer alan düzenlemeye uygun olduğu, ancak fiyat teklifinde yer alan araçların, Teknik Şartname’de yer alan araçların koltuk sayısının şoför dâhil en fazla 14 olacağına yönelik yapılan düzenlemeye uygun olduğuna yönelik net bir değerlendirme yapılamadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Nergiz Tur. İnş. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, anılan isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

[contact-form][contact-field label=”İsim” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-posta” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”İnternet sitesi” type=”url” /][contact-field label=”Mesaj” type=”textarea” /][/contact-form]

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın