xxxx
Home / BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HİZMET ALIMI İHALESİ / Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı – Aşırı Düşük Teklif Savunma – Teklif Dosyasında Şirket Ortaklarının T.C. Kimlik Numaralarının Bulunması Gerektiği

Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı – Aşırı Düşük Teklif Savunma – Teklif Dosyasında Şirket Ortaklarının T.C. Kimlik Numaralarının Bulunması Gerektiği

Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı – Aşırı Düşük Teklif Savunma – Teklif Dosyasında Şirket Ortaklarının T.C. Kimlik Numaralarının Bulunması Gerektiği

Karar No              : 2019/UH.I-352

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/496570 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 12.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Limited Şirketi’nin 09.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.01.2019 tarih ve 3480 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/117 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

  1. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Geçerli teklif sahibi olarak belirlenen Akgün Bil. Prog. ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 30.04.2012 tarihli ve 8058 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 221’inci sayfasında “3. Yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.

Şirket ortağının adı soyadı: a) Temel Akgün Pat tutarı: 2840 Sermaye tutarı: 71.000.TL

Şirket ortağının adı soyadı: b) Nebahat Kuvvet Pay tutarı: 560 Sermaye tutarı: 14.000. TL

Şirket ortağının adı soyadı: c) Raif Kuvvet Pay tutarı:400 Sermaye tutarı: 10.000.TL

Şirket ortağının adı soyadı: d) Hüseyin Bedir Pay tutarı: 80 Sermaye tutarı: 2.000.TL

Şirket ortağının adı soyadı: e) Züleyha Akgün Pay tutarı: 60 Sermaye tutarı: 1.500.TL

Şirket ortağının adı soyadı: f) Elif Akgün Pay tutarı: 60 Sermaye tutarı: 1.500.TL” bilgileri yer almaktadır.

İhaleye teklif sunan tüzel kişi istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında ortakların adı, soyadı/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Gazetelerinin veya bu bilgileri gösteren belgelerin sunulması gerektiği, anılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan belgelerin incelenmesi sonucunda şirket ortağı olan Hüseyin Bedir ve Elif Akgün’ün T.C. kimlik numaralarının yer almadığı görüldüğünden söz konusu ihalede geçerli teklif olarak belirlenen Akgün Bil. Prog. ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği görülmekle birlikte, birinci ve ikinci en avantajlı tekliflerin değişmediği, bu aykırılığın ihalenin sonucunu etkilemediği göz önüne alındığında, bu aşamada düzeltici işlem belirlenmesine de gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın