Basın duyuruları
Home / KANUNLAR

KANUNLAR

KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARINYAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN

KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2531 Kabul Tarihi : 2/10/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/10/1981 Sayı : 17480 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 430 Kapsam: Madde 1 – Bu Kanun, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar …

Read More »

2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar    Kapsam ve nitelik:    Madde 1 – 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabidir. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme …

Read More »

5327 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

TÜRK CEZA KANUNU (1)                      Kanun Numarası            : 5237                      Kabul Tarihi                   : 26/9/2004                      Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611                      Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 5  Cilt : 43  BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler …

Read More »

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

  KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU  BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler     Amaç             Madde 1– Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam             Madde 2- Bu Kanun, Kamu İhale …

Read More »

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

KAMU İHALE KANUNU     BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler     BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri   Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2- Aşağıda …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın