Basın duyuruları
Home / YARGITAY KARARLARI

YARGITAY KARARLARI

İhaleye Fesat Karıştırma

T.C. Yargıtay 5. Ceza Dairesi İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Soruşturması İçin 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Soruşturma İzni Alınmasına Gerek Yoktur. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Nedeniyle Kamu Davası Açılmış İse Yargılama Aşamasında Suçun Niteliğinin İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Olduğunun Anlaşılması Durumunda Artık Soruşturma İzni Alınmasına Gerek Yoktur. Esas No:2013/14908 Karar …

Read More »

Yüklenicinin Ölümü Halinde Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Hakedişinin Hesaplanması

Yargıtay 15 Hukuk Dairesi    2016/3351 E.  ,  2017/1921 K. Yüklenicinin Ölümü Halinde Sözleşmenin Feshi Tasfiye Hakedişinin Hesaplanması Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Davacıların murisi … … ile davalı idare arasında …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın