Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / İstekli Sıfatı Bulunmayan Başvurucunun İtirazen Şikayet Yoluna Gidemeyeceği

İstekli Sıfatı Bulunmayan Başvurucunun İtirazen Şikayet Yoluna Gidemeyeceği

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Başvuru Ehliyeti
  • Diğer Hizmet İhaleleri

Karar No              : 2016/UH.III-2560

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/343554 İhale Kayıt Numaralı “Yeşil Alanların ve Refüjlerin Bitkisel, Yapısal, Tesisat, Yapım Bakım, Onarım Temizlik ve Peyzaj Düzenleme” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 29.09.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yeşil Alanların ve Refüjlerin Bitkisel, Yapısal, Tesisat, Yapım Bakım, Onarım Temizlik ve Peyzaj Düzenleme” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 06.10.2016 tarih ve 55803 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2287 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

3) İhale konusu işte geçerli olan tek teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu bu durumunda kamu zararına neden olduğu iddialarına yer verilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

  1. a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,
  1. c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

          Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 22.09.2016 tarihinde indirildiği ve bu tarihte istekli olabilecek sıfatına sahip olunduğu ancak 29.09.2016 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye teklif verilmediği, dolayısıyla da istekli sıfatına haiz olunmadığı anlaşılmıştır.

         İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde istekli olabileceklerin hangi konulara başvuruda bulunabilecekleri açıklanmış olup, istekli sıfatı bulunmayan başvuru sahibinin  “İhale konusu işte geçerli olan tek teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu bu durumunda kamu zararına neden olduğu” yönündeki iddiasının ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 
+90 312 447 57 97

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın