xxxx
Home / KALİTE YÖNETİM BELGESİ / Kalite Yönetim Sistem Belgelerine Yönelik Kurul Düzenleyici Kararı

Kalite Yönetim Sistem Belgelerine Yönelik Kurul Düzenleyici Kararı

Toplantı No        : 2010/013

Gündem No      : 34

Karar Tarihi         : 11.02.2010

Karar No              : 2010/DK.D-16

Gündem Konusu:

ISO 9001:2008 geçiş sürecinde kalite yönetim sistem belgelerine yönelik olarak idarelerce yapılacak düzenleme ve ihale komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmelere ilişkin düzenleyici kurul kararının oluşturulması.

Karar:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, uygulama yönetmeliklerinde yapılan düzenlemeler ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde kalite yönetim sistem belgesi istenebilmektedir.

Kalite yönetim sistem belgelendirilmesine ilişkin olarak ISO 9001:2008 standardı 13/11/2008 tarihinde yayımlanmış olup, 13/11/2010 tarihinden itibaren ISO 9001:2000 standardına göre verilen kalite yönetim sistem belgeleri geçersiz hale gelecektir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından resmi internet sayfasında ISO 9001:2000 standardından ISO 9001:2008 standardına geçiş sürecine yönelik açıklama yapılmıştır. Bu açıklama doğrultusunda, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesine geçiş sürecinde idareler tarafından kalite yönetim sistem belgesi konusunda yapılacak düzenleme ve değerlendirmelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1 ) İhale veya son başvuru tarihi, 13/11/2010 tarihinden önce olan ihalelerde, idarelerce kalite yönetim sistem belgesinin istenilmesi durumunda, ihale ilanı ve ihale dokümanında, aday veya isteklilerin ihale konusu işe ilişkin ISO 9001:2000 ve ISO 9001:2008 standartlarına göre alınmış kalite yönetim sistem belgelerinden herhangi birini sunabileceklerine yönelik düzenleme yapılacak, aday veya istekliler de bu iki standarttan birine göre düzenlenmiş kalite yönetim sistem belgesini sunabileceklerdir. Diğer taraftan, ihale dokümanı ve ihale ilanında, sadece ihale konusu işe ilişkin ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesinin sunulabileceğine yönelik düzenleme yapılması da mümkündür.

2 ) İhale veya son başvuru tarihi, 13/11/2010 tarihinden önce olan ihalelerde, ihale ilanı ve ihale dokümanında aday veya isteklilerin ihale konusu işe ilişkin sadece ISO 9001:2000 kalite yönetim belgesi ya da sadece ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesi sunacaklarına yönelik düzenleme yapılsa dâhi aday veya isteklilerce bu iki standarttan herhangi birine göre alınmış kalite yönetim sistem belgelerinin sunulması durumunda ihale komisyonlarınca bu belgeler kabul edilecektir.

3 ) İhale veya son başvuru tarihi 13/11/2010 ve sonrası olan ihalelerde, idarelerce kalite yönetim sistem belgesinin istenilmesi durumunda ihale ilanı ve ihale dokümanında aday veya isteklilerin ihale konusu işe ilişkin ISO 9001:2008 standardına göre alınmış kalite yönetim sistem belgelerini sunacaklarına ilişkin düzenleme yapılacaktır. Bu çerçevede ihale dokümanı ve ihale ilanında sadece ihale konusu işe ilişkin ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesinin sunulabileceğine yönelik düzenleme yapılması da mümkündür. İhale veya son başvuru tarihi 13/11/2010 ve sonrası olan ihalelerde aday veya istekliler tarafından ISO 9001:2008 standardına göre alınmış kalite yönetim sistem belgesinin sunulması zorunludur.

4 ) Aday veya istekli tarafından ISO 9001:2000 standardına göre alınmış kalite yönetim sistem belgesinin ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesine dönüştürülmesi halinde, bu belgenin TÜRKAK Akreditasyon Markası taşımaması durumunda Türk Akreditasyon Kurumu teyit yazısının yeni standarda göre sahip olunan kalite yönetim sistem belgesine (ISO 9001:2008) ait olması gerekmektedir.

5 ) TÜRKAK tarafından ISO 9001:2000 standardından ISO 9001:2008 standardına geçiş sürecine ilişkin olarak yeni bir açıklama veya düzenleme yapılması durumunda TÜRKAK’ın bu açıklama ve düzenlemeleri esas alınacaktır.

6) Düzenleyici Kurul Kararının Kurumun internet sayfası ile Kamu Satınalma Platformu İdare Girişinde yayımlanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın