xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Şartnamede Öğün Çeşit Adediyle Örnek Menünün Farklı Olduğu İddiası

Şartnamede Öğün Çeşit Adediyle Örnek Menünün Farklı Olduğu İddiası

Karar No              : 2022/UH.I-823

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/457030 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşların 24 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 13.06.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşların 24 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım İşi” ihalesine ilişkin olarak Halil Çalık’ın 07.06.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.06.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.06.2022 tarih ve 28962 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/648 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde kahvaltılarda dört çeşit olması gerektiğinin belirtildiği, öte yandan bahse konu Şartname’de 13+ yaş grubu için düzenlenen 14 günlük örnek menüde kahvaltılarda beş çeşite yer verildiği, söz konusu çelişkinin istekliler tarafından sağlıklı bir şekilde teklif oluşturulmasına engel teşkil ettiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir…” açıklaması,

Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “A-Yemek Çeşitleri ve Öğün Sayıları:

Menüler yukarıdaki tabloda yer alan öğün çeşitleri arasından seçilerek belirlenecektir…

Yüklenici tarafından hazırlanacak aylık yemek listeleri; yukarıda belirtilen çeşitlerden veya gıda rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilerek oluşturulacaktır…

1- KAHVALTILAR:

Kahvaltı, yukarıda belirtilen çeşitlerden veya gıda rasyonunda yer alan benzerlerinden dört tanesi seçilerek oluşturulacak, yanında mutlaka içecek, ekmek ve şeker verilecektir. Diyetisyen veya kuruluş idaresi uygun gördüğü takdirde çayın yerine süt verilebilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Aynı Şartname’de 13 + yaş grubu ve yaşlılar için düzenlenen iki haftalık örnek menünün “Kahvaltı” kısmı aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden; yüklenici tarafından kahvaltılarda ekmek, şeker ve içecek (çay/süt) hariç olmak üzere dört çeşit verilmesi gerektiği, bahse konu çeşitlerin Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde düzenlenen tabloda yer alan çeşitler arasından veya gıda rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilmesi gerektiği; anılan tabloda, kahvaltılarda verilebilecek çeşitler arasında “söğüş (domates+salatalık)”ın da sayıldığı, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi uyarınca Teknik Şartname’de 13 + yaş grubu ve yaşlılar için iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapıldığı; söz konusu örnek menünün kahvaltı bölümünde ekmek, şeker ve içecek (çay/süt) hariç paket tereyağı, domates (50 gr)/salatalık (50 gr), kaşar peyniri, siyah zeytin, beyaz peynir, sucuk, omlet vb. çeşitler arasından dört çeşite yer verildiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin “13+ yaş grubu için düzenlenen 14 günlük örnek menüde kahvaltılarda beş çeşite yer verildiği” yönündeki iddiasının, anılan isteklinin “domates (50 gr)/salatalık (50 gr)” çeşidini iki çeşit olarak dikkate almasından kaynaklandığı, öte yandan Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde düzenlenen ve kahvaltılarda verilebilecek çeşitlerin belirtildiği tabloda “domates+salatalık” çeşidinin “söğüş” olarak tanımlanmak suretiyle bir çeşitten sayıldığı, dolayısıyla idare tarafından 13 + yaş grubu ve yaşlılar için düzenlenen iki haftalık örnek kahvaltı menüsünde her gün için dört çeşite yer verildiği tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilmeyen Ticaret Sicili Gazetesi İle Ortaklık Tespit Belgesinin Sonradan Sunulmasının Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası

Karar No              : 2022/UH.II-369 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/201679 İhale Kayıt Numaralı “DSİ GAP 15. Bölge …

Call Now ButtonBize ulaşın