xxxx
Home / İhale Danışmanı / Şartnamede Araç ve İş Makinelerinin Günlük Km-Çalışma saati belirtilmeli mi?

Şartnamede Araç ve İş Makinelerinin Günlük Km-Çalışma saati belirtilmeli mi?

Karar No              : 2022/UH.II-838

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/479213 İhale Kayıt Numaralı “Esenyurt İlçesi Geneli Evsel Atıkların Toplanması, Nakli, Cadde ve Sokak Temizliği İle Araç Kiralanması Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 14.06.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Esenyurt İlçesi Geneli Evsel Atıkların Toplanması, Nakli, Cadde ve Sokak Temizliği İle Araç Kiralanması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Halil Çalık’ın 27.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.05.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.06.2022 tarih ve 28946 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/647 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

6) Teknik Şartname’de yer alan araç ve iş makineleri için günlük km ve/veya çalışma saati ile ilgili bilgi verilmemesinin sağlıklı teklif fiyatını oluşturmayı engeller ve aşırı düşük teklif sorgulaması aşamalarında telafisi güç sorunlara neden olacak mahiyette olduğundan dolayı mevzuata aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Sözleşme Tasarısının “İş tanımı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. Sözleşme konusu iş; Esenyurt ilçesi sınırları dahilinde Atıkların Toplanması ve Nakli, Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin El ve Makine İle Süpürülmesi, Yıkanması, Çöp Konteynerlerinin Yıkanması işi kapsamında 111 taşıt/araç sürücüsüz kiralama hizmet alımı İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.” düzenlemesi,

Aynı Sözleşme Tasarısı’nın “İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. İşin yapılacağı yer/yerler: Esenyurt ilçesi geneli” düzenlemesi yer almaktadır.

İşe ait Teknik Şartname’nin “Poz Tarifleri” başlıklı 9’uncu maddesinde “1-6 nolu pozlar için genel açıklama: Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları ve 40 m3 lük havuz dorse kamyonları topladıkları atıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Başakşehir Kayabaşı katı atık Aktarma istasyonu (ilçe sınırına yaklaşık mesafe: 35 km.) Silivri Katı Atık Aktarma İstasyonu (ilçe sınırına yaklaşık mesafe: 70 km.) ve Silivri Seymen Düzenli Depolama Sahası (ilçe sınırına yaklaşık mesafe: 75 km.) nakledecektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca başkaca bir yer belirlenmesi durumunda aynı koşullarda nakiller İBB’nin belirlediği alanlara nakledilecektir. … Tüm araçlar normal koşullarda Belediyemiz nakil istasyonuna veya alanında günlük minimum 2-3 sefer, Büyükşehir atık döküm ve toplama istasyonlarına günlük minimum 2 sefer yapması planlanmış olup, trafikte veya çalışma alanında başkaca bir sebep olması veya gecikme olması durumunda araç çalışmasını tamamlayacaktır. İlçe genelinde idarenin belirlemiş olduğu programın üzerinde atık bulunması durumunda araçlar ek olarak diğer vardiyada çalıştırılabilecek yüklenici bu konuda ek bir ücret talep etmeyecektir. Günlük çalışma değerlendirmesi yapılacak olan sefer sayılarına göre idarece yapılacaktır. Teklif fiyat ilçe içi çalışma mesafeleri ve döküm alanına gidilecek mesafeler birlikte değerlendirilerek verilecektir.

1-13 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Çalıştırılması;

İhale kapsamında Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, hastanelerin, iş yerlerinin, tüm bulvar, cadde, sokakların, meydan vb. idarece belirlenen alanlardaki 700-800 lt. çöp konteynırlannın toplanması ve nakli kapsamında evsel atıkların Belediye personellerince toplanması, çöp araçlarına yüklenmesi ve İBB atık transfer ve düzenleme sahalarına nakledilmesi işini yapacaktır.

Araçlar ortalama günlük 8 saat çalışacak ve evsel atık toplama kamyonları her biri azami 60 km (döküm yeri mesafesi hariç yapılacak ilçe içi mesafe) yol yapacak olup nakliye, yatay ve düşey taşımalar, alet, edevatı ile araçlara ait giydirme giderleri, amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yüklenici kan, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV ve işçilik hariç) bir aracın 1 günlük çalışma ücreti.

2-15 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Çalıştırılması;

İhale kapsamında Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, hastanelerin, iş yerlerinin, tüm bulvar, cadde, sokakların, meydan vb. idarece belirlenen alanlardaki 700-800 lt. çöp konteynırlannın toplanması ve nakli kapsamında evsel atıkların Belediye personellerince toplanması, çöp araçlarına yüklenmesi ve İBB atık transfer ve düzenleme sahalarına nakledilmesi işini yapacaktır.

Araçlar ortalama günlük 8 saat çalışacak ve evsel atık toplama kamyonları her biri azami 60 km (döküm yeri mesafesi hariç yapılacak ilçe içi mesafe) yol yapacak olup nakliye, yatay ve düşey taşımalar, alet, edevatı ile araçlara ait giydirme giderleri, amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV ve işçilik hariç) bir aracın 1 günlük çalışma ücreti.

3-20 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Çalıştırılması;

İhale kapsamında Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, hastanelerin, iş yerlerinin, tüm bulvar, cadde, sokakların, meydan vb. idarece belirlenen alanlardaki 700-800 lt. çöp konteynırlannın toplanması ve nakli kapsamında evsel atıkların belediye personellerince toplanması, çöp araçlarına yüklenmesi ve İBB atık transfer ve düzenleme sahalarına nakledilmesi işini yapacaktır.

Araçlar ortalama günlük 8 saat çalışacak ve evsel atık toplama kamyonları her biri azami 60 km (döküm yeri mesafesi hariç yapılacak ilçe içi mesafe) yol yapacak olup nakliye, yatay ve düşey taşımalar, alet, edevatı ile araçlara ait giydirme giderleri, amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV hariç) bir aracın 1 günlük çalışma ücreti.

4-7 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Çalıştırılması;

İhale kapsamında Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, hastanelerin, iş yerlerinin, tüm bulvar, cadde, sokakların, meydan vb. idarece belirlenen alanlardaki 700-800 lt. çöp konteynırlannın toplanması ve nakli kapsamında evsel atıkların Belediye personellerince toplanması, çöp araçlarına yüklenmesi ve İBB atık transfer ve düzenleme sahalarına nakledilmesi işini yapacaktır.

Araçlar ortalama günlük 8 saat çalışacak ve evsel atık toplama kamyonları her biri azami 60 km (döküm yeri mesafesi hariç yapılacak ilçe içi mesafe) yol yapacak olup nakliye, yatay ve düşey taşımalar, alet, edevatı ile araçlara ait giydirme giderleri, amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV ve işçilik hariç) bir aracın 1 günlük çalışma ücreti.

5-Yeraltı Çöp Konteynır Sistemi Toplama Aracı (Hidrolik Tertibatlı Vinçli);

İhale kapsamında Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, hastanelerin, iş yerlerinin, tüm bulvar, cadde, sokakların, meydan vb. idarece belirlenen alanlardaki 3.000 lt. yer altı çöp konteynırlannın toplanması ve nakli kapsamında evsel atıkların belediye personellerince toplanması, çöp araçlarına yüklenmesi ve İBB atık transfer ve düzenleme sahalarına nakledilmesi işini yapacaktır.

Araçlar ortalama günlük 8 saat çalışacak ve evsel atık toplama kamyonları her biri azami 60 km (döküm yeri mesafesi hariç yapılacak ilçe içi mesafe) yol yapacak olup nakliye, yatay ve düşey taşımalar, alet, edevatı ile araçlara ait giydirme giderleri, amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV hariç) bir aracın 1 günlük çalışma ücreti.

6-Havuz Dorse Tır (min. 40 m3) Çalıştırılması;

İhale kapsamında Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, hastanelerin, iş yerlerinin, tüm bulvar, cadde, sokakların, meydan vb. idarece belirlenen alanlardaki toplanan evsel atıkların, Belediye atık toplama ve nakil istasyonunda tırlara yüklenmesi İBB atık transfer ve düzenleme sahalarına nakledilmesi ve Belediyece diğer mal/malzeme taşıma işleri ile ilgili verilecek işleri yapacaktır.

Araçlar ortalama günlük 8 saat çalışacak ve havuz dorse tırlar her biri azami 20 km (döküm yeri mesafesi hariç yapılacak ilçe içi mesafe) yol yapacak olup nakliye, yatay ve düşey taşımalar, alet, edevatı ile araçlara ait giydirme giderleri, amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV hariç) bir aracın 1 günlük çalışma ücreti.

7-0.5 m3 kapasiteli çok maksatlı süpürme aracı Çalıştırılması:

İhale kapsamında meydan, park yolları, bulvar, cadde ve sokaklarda günde 8 saat çalışacak ve azami 80 km yol kat edecektir. Amortisman, akaryakıt, bakım onarım, giydirme ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler yükleniciye ait olacak şekilde, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV ve İşçilik hariç) bir süpürge aracının çalıştırılmasının 1 günlük ücreti.

8-Konteyner Yıkama Aracı (770-1.000 lt) Çalıştırılması:

İlçe sınırları dahilinde bulunan ve çöpü boşaltılan konteynırların, konteynır diplerinin konteynır yıkama aracıyla 8 saat çalışacak ve günlük azami 60 km mesafe kat edecek şekilde yıkanması ve köprü ayakları, duvarlar vb. yerlere yapıştırılan afiş ve ilanları sökme işinde çalıştırılması işini yapacak olup; nakliye, yıkama aracına ait giydirme giderleri, amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV hariç) olmak üzere konteyner yıkama aracının 1 günlük ücreti.

9-Su Tankeri (Kamyon) Çalıştırılması:

İhale kapsamında, ilçe sınırları dahilinde cadde ve sokakların, Pazar yerlerinin 10 ton veya üzeri kapasiteli arazözle yıkanması işini yapacak olup; araçlar ortalama günlük 8 saat çalışacak ve günlük azami 60 km mesafe kat edecek şekilde nakliyesi, su tankeri aracına ait giydirme giderleri, amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV hariç) olmak üzere bir adet su tankerinin (arazöz) 1 günlük ücreti. İdarece talep edilmesi durumunda taşıt kısmı aynı olması gereği ile tanker kısmında daha büyük ve küçük kapasiteli araç çalıştırılabilir. Bu gibi durumda birim fiyat aynı olup, yüklenici başkaca bir ücret talep etmeyecektir.

10-Yol Yıkama-Afiş Sökme-Kanal Açma Aracı Çalıştırılması

İlçe sınırları dahilinde Mahallelerde, cadde ve sokaklarda yol yıkama temizlik, afiş sökme, kabinlerin yıkanması, gerektiğinde kanal açma işlerinde 8 saat çalışacak ve günlük azami 80 km mesafe kat edecek şekilde çalışacak olup nakliye, yatay ve düşey taşımalar, alet, edevatı ile bu araca ait giydirme giderleri, amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV Hariç) olmak üzere Yol yıkama-Afiş sökme-Kanal Açma aracının 1 günlük ücreti.

11-Damperli Kamyon Çalıştırılması:

Yüklenicinin kendisine ait veya kiraladığı 7 ton’luk kamyonlar ile Esenyurt İlçesi hudutları içerisinde cadde, sokak, meydanlara ve boş arsalara atılmış bulunan her türlü kaba atıkların (kanepe, mobilya, halı, kilim vs) araçlar ortalama günlük 8 saat çalışacak ve günlük azami 60 km mesafe kat edecek şekilde, nakliye, amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV hariç) olmak üzere kamyonun 1 günlük ücreti.

12-Araç Üstü Halı Yıkama Makinesi Çalıştırılması

İhale kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak araç üstü halı yıkama aracı günde 8 saat çalışacak ve azami 60 km yol kat edecektir. Amortisman, araç giydirme, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yükleniciye ait olacak şekilde, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV hariç) bir aracın çalıştırılmasının 1 günlük ücreti.

13-6 m3 Vakumlu Süpürge Aracı Çalıştırılması:

İlçe sınırları dahilinde cadde ve sokakların en az 6 metreküp süpürge aracı ile 8 saat çalışacak ve günlük azami 80 km mesafe kat edecek şekilde, süpürülmesi ve süprüntü atıklarının toplama işlemlerini yapacak şekilde çalışacaktır; nakliye, süpürge aracına ait giydirme giderleri, amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV ve İşçilik Hariç) olmak üzere 6 metreküp süpürge aracının 1 günlük ücreti.

14-Lastik Tekerlekli Yükleyici Aracı Çalıştırılması:

Esenyurt İlçesi hudutları içerisinde kamyonlar ile toplanan ve şantiye alanına gelen kaba atıkların (kanepe, mobilya, halı, kilim vs) havuz dorseli tır aracına yüklenmesi işinde günlük 8 saat, ilçe içerisindeki diğer işlerde azami ihtiyaç duyulması halinde 20 km. mesafe kat edecek şekilde çalışacak nakliye, amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV hariç) olmak üzere yükleyicinin aracının 1 günlük ücreti.

15-Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici Aracı Çalıştırılması:

Esenyurt İlçesi sınırları içerisinde cadde, sokak, yeşil alan, boş arazi, kamusal açık alanlar vb. diğer alanlarda atıkların ve molozların toplanması, yüklenmesi ve Esenyurt geneli idaremiz nezdinde oluşacak kazı işlerinde 8 saat çalışacak ve günlük azami 50 km mesafe kat edecek şekilde çalışacak nakliye, araç giydirme, amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV hariç) olmak üzere yükleyicinin aracının 1 günlük ücreti.

16-Arazi Binek Araç Çalıştırılması:

İhale kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak binek araçlar günde 8 saat çalışacak ve azami 100 km yol kat edecektir. Benzer özelliklerde olması koşulu ile kombivan tipi araçlar idarece uygun bulunması ve ihtiyaçlar oranında kullanılabilecektir. Amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yükleniciye ait olacak şekilde, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV hariç) bir arazi binek aracın çalıştırılmasının 1 günlük ücreti.

17-Binek Araç Çalıştırılması:

İhale kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak binek araç günde 8 saat çalışacak ve azami 100 km yol kat edecektir. Benzer özelliklerde arazi binek tipi araçlar idarece uygun bulunması ve ihtiyaçlar oranında kullanılabilecektir. Amortisman, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yükleniciye ait olacak şekilde, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV hariç) bir arazi binek aracın çalıştırılmasının 1 günlük ücreti.

18-Kamyonet Çalıştırılması:

İhale kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak 3 ton’luk kamyonetler ortalama günde 8 saat çalışacak ve azami 100 km yol kat edecektir. Amortisman, akaryakıt, bakım onarım giderleri ve ihale dokümanındaki bu işle ilgili belirtilen diğer giderler, yükleniciye ait olacak şekilde, yüklenici karı, sözleşme ve genel giderler dahil (KDV hariç) bir arazi binek aracın çalıştırılmasının 1 günlük ücreti.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ihale konu işte kiralanacak 18 çeşit araç için ayrı satır açıldığı görülmüştür.

Teknik Şartname’nin aktarılan düzenlemelerinde kiralanacak araçların çalışma şartlarına ilişkin detayların yer aldığı poz tariflerinin yapıldığı, kiralanacak araçlardan

13 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu,

15 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu,

20 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu,

7 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu,

Yeraltı Çöp Konteynır Sistemi

Toplama Aracı ve  Havuz Dorse Tır (min. 40 m3)

Araçlarının Esenyurt ilçesi içerisindeki çalışma mesafeleri ile topladıkları atıkların götürüleceği ilçe dışında bulunan döküm alanına olan mesafelerine, araçların doküm alına yapacakları günlük sefer sayılarına, söz konusu araçların ilçe içinde yapacakları günlük azami çalışma saatine, diğer 12 aracın da günlük azami çalışma saati ile kat edecekleri günlük azami mesafeye yer verildiği görülmüştür.

Sözleşme Tasarısının aktarılan düzenlemelerinden ihale konusu işin yapılma yerinin Esenyurt ilçesi sınırları dahilinde gerçekleştirileceği anlaşılmıştır.

İhale konusu işin Esenyurt ilçe sınırlarında yapılacağı dikkate alındığında her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince, kendi tecrübeleri çerçevesinde, işin türü, miktarı, işin yapılacağı yer gibi unsurları dikkate alarak iş kapsamında kullanılacak bahse konu araçlara ilişkin maliyet öngörebileceği,

Kaldı ki ihale dokümanında söz konusu araçların günlük azami çalışma mesafesi ve saati bilgilerine, 6 çeşit araç için ilçe dışındaki döküm sahalarına yapacakları sefer sayısına, döküm sahalarına ulaşımda kat edecekleri mesafeye yer verildiği dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

yeterlik bilgileri tablosu

Sunulan Belgeler İle Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Bilgiler Uyumlu Olmalıdır

İstekli Tarafından Sunulan Belgeler İle Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerin Birbiriyle Uyumlu Olmalıdır.

Call Now ButtonBize ulaşın