Basın duyuruları
Home / Tag Archives: fiyat teklifi eki

Tag Archives: fiyat teklifi eki

Bakım Onarım Ve Lastik Giderlerinin Tevsiki İçin Sunulan Belgeler Üzerinde Herhangi Bir Meslek Mensubu Kaşesinin Ve İmzasının Bulunmaması

KİK KARARI Bakım Onarım ve Lastik Gideri Giderlerin Tevsiki  Meslek Mensubu Tarafından Kaşelenme BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/330162 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Temel Eğitim (İlkokul – Ortaokul) Öğrencileri Taşıma Hizmet Alımı İşi” İhalesi  KARAR:  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 4, 5, 12, 13, 16, 17 ve 18’inci kısımlarının aşırı düşük …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Savunması Nasıl Hazırlanır?

Aşırı Düşük Teklif Savunması Hazırlanması Aşırı Düşük Sorgulama Teklifi Oluşturan Bileşenler Kamu İhale Kanununun 38. maddesi Kamu ihale Kanununun 38. maddesi[1], bir istekli tarafından ihaleye sunulan teklifin, diğer istekli tekliflerine ve yaklaşık maliyet tutarına oranla aşırı düşük kalması, başka bir anlatımla sunulan teklifin yeterli ekonomik değerlere sahip olmaması durumunda, Aşırı …

Read More »

Fiyat teklifi ekinde imza sahiplerinin yetki belgeleri ve imza sirkülerinin sunulması gerekli değildir.

Toplantı No : 2018/053 Gündem No : 41 Karar Tarihi : 26.09.2018 Karar No : 2018/UY.II-1766 BAŞVURU SAHİBİ: Cihan İnş. Taah. Nak. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Ula Belediye Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/324322 İhale Kayıt Numaralı “Ula Huzurevi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Ula Belediye Başkanlığı tarafından 23.07.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ula …

Read More »

Faturanın maliyeti tevsik amacıyla değil hizmetin özgünlüğünü ortaya koymak için sunulmuş olması

yapım aşırı düşük

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2017/799 E.  ,  2017/1446 K. ihale, bilgi yönetim sistemi, aşırı düşük teklif açıklaması “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2017/799 Karar No:2017/1446 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … Vekilleri : … Karşı Taraf (Davalı) : … Vekili : … İstemin …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA