xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA YAZISI / Yemek Aşırı Düşük Açıklanmasında Domates ve Glütensiz Salçanın Birbirinin Yerine Kullanılabileceği

Yemek Aşırı Düşük Açıklanmasında Domates ve Glütensiz Salçanın Birbirinin Yerine Kullanılabileceği

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Malzemeli Yemek Alım İhalesi
  • Zeytinyağlı Yemek
  • Domates – Glütensiz Salça

Karar No              : 2019/UH.II-317

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/598339 İhale Kayıt Numaralı “Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 2019-2020 Yılları 4 (Dört) Kısım Malzemeli Yemek Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 04.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 2019-2020 Yılları 4 (Dört) Kısım Malzemeli Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yeni Doğuş Kurumsal A.Ş. – Danış Kurumsal Hizmetler Temizlik Gıda San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 16.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.01.2019 tarih ve 4121 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/130-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, taraflarına gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde yer alan örnek menüde mevzuata aykırı hususların bulunduğu, şöyle ki;

Diyet yemek öğle/akşam yemeği menüsünde bulunan Zeytinyağlı taze fasulye, zeytinyağlı bamya, kabak yemeği ve patlıcan yemeği” yemeklerinde Teknik Şartname’ye göre aynı anda hem “domates” hem de “glütensiz salça” girdilerine yer verildiği, ancak açıklama sunulurken anılan ürünlerden her ikisinin de mi yoksa yalnızca birinin mi kullanılması gerektiğinin belirsiz olduğu,

Yukarıda sayılan eksiklikler sebebiyle sağlıklı bir şekilde aşırı düşük teklif açıklaması yapılamayacağı gibi idare tarafından da değerlendirmenin doğru bir biçimde yapılamayacağı, sonuç olarak aşırı düşük teklif savunmasının yapılabilmesi için adı geçen yemeklerin yerine Teknik Şartname’de içerikleri ve gramajları belirli olan yemeklerin seçilerek örnek menünün yeniden düzenlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

  1. l) Diyet yemek öğle/akşam menüsünde bulunan “Zeytinyağlı taze fasulye, zeytinyağlı bamya, kabak yemeği ve patlıcan yemeği” yemeklerinde Teknik Şartname’ye göre aynı anda hem “domates” hem de “glütensiz salça” girdilerine yer verildiği, ancak açıklama sunulurken anılan ürünlerden her ikisinin de mi yoksa yalnızca birinin mi kullanılması gerektiğinin belirsiz olduğu iddiasına ilişkin olarak;

Zeytinyağlı taze fasulye yemeği diyet öğle/akşam yemeği örnek menüsünde 2, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 29 ve 30’uncu günlerde, zeytinyağlı bamyanın 3, 13, 18 ve 28’inci günlerde, kabak yemeğinin 10 ve 25’inci günlerde ve son olarak patlıcan yemeğinin 8 ve 23’üncü günde yer aldığı, söz konusu yemeklerin çiğ girdi ve miktarlarının Teknik Şartname’nin 156’ncı sayfasında bulunduğu, anılan yemeklerde “Domates/Glutensiz salça” girdilerinin miktarlarının “20/5” olarak düzenlendiği görülmüştür.

Yukarıda adı geçen zeytinyağlı taze fasulye, zeytinyağlı bamya, kabak ve patlıcan yemeklerinin tamamında Teknik Şartname’de domates ve glütensiz salça girdilerinden birinin kullanılabileceğinin düzenlendiği, söz konusu girdilerin ayrı ayrı olacak şekilde kullanılması gereken miktarlarına açıkça yer verildiği, ayrıca işin süresinin iki yıl olması sebebiyle yemeklerin hem yazın hem de kışın yapılacağı da göz önüne alındığında aşırı düşük teklif açıklamasında bu iki türden birinin kullanılmasının mümkün olduğu anlaşıldığından iddia uygun bulunmamıştır.

Check Also

yeterlik bilgileri tablosu

Sunulan Belgeler İle Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Bilgiler Uyumlu Olmalıdır

İstekli Tarafından Sunulan Belgeler İle Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerin Birbiriyle Uyumlu Olmalıdır.

Call Now ButtonBize ulaşın