xxxx
Home / 14 GÜNLÜK MENÜ / Malzemeli Yemek İhalesinde İdarenin 44 Günlük Örnek Menü Belirlemiş Olması

Malzemeli Yemek İhalesinde İdarenin 44 Günlük Örnek Menü Belirlemiş Olması

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Malzemeli Yemek İhalesinde İdarenin 44 Günlük Örnek Menü Belirlemiş Olması

Karar No              : 2019/UH.II-314

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/559171 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Öğle Yemeği” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 07.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Öğle Yemeği” ihalesine ilişkin olarak Uşak Akdağ Gıda Tekstil Turizm İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 17.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.01.2019 tarih ve 4468 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/137 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 11’inci iddiasına yönelik olarak:

Aktarılan Şartname düzenlemelerinde; ihale konusu işin malzemeli yemek alımı hizmeti olduğu, teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesine göre açıklama isteneceğine, ihale komisyonunca yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirileceğine, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifinin reddedileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

İdarece yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin 3.871.644,24 TL olarak belirlendiği, sınır değerin altında teklif sunan 5 istekliye (Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-Panoroma Kurumsal Yemekçilik Kantin Kafeterya Gıda Tekstil Emlak İnşaat Doğalgaz Petrol Otomotiv Turizm Otelcilik Yurt Temizlik Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi, Mur Şah Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Seçsan Gıda Pazarlama Tur. Bil. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Temsa İnşaat Temizlik Sağlık Hizmetleri Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Smc Yemek Temizlik Sportif Faaliyetleri İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Bilişim Yapımcılık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi, Işıl Catering Yemek ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) 20.12.2018 tarihinde EKAP üzerinden “aşırı düşük teklif açıklama talebi” konulu yazının gönderildiği,

Anılan isteklilere gönderilen yazının “…Teklif cetvelinde yer alan 359.160 öğün öğle yemeği için; Teknik Şartname’nin 12. maddesi ile Ek 1 ve Ek 2’de yer alan örnek menü düzenlemesinden asgari iki haftalık olarak ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları esas alınmak üzere, “ana girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklama sunulması,

Ana girdi ibaresi kapsamında; kırmızı et, beyaz et, balık, kuru gıdalar (pirinç, makama, bulgur, nohut, mercimek, kuru fasulye, kuru üzüm, gibi), sebze, meyve, salça, un, toz şeker, peynir yumurta, meyve suyu, süt, yoğurt, ayran, yağ ürünleri (ayçiçek yağı, zeytinyağı, tereyağı), pet su (200-250ml orijinal kapalı ambalajında bardak su), ekmek (50 gr orijinal kapalı ambalajında roll ekmek) açıklama yapılacak unsurlar olarak dikkate alınarak, ayrı ayrı ayrıntılı açıklama yapmak sureti ile belirtilen giderler ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre belgelere dayanan yazılı açıklamanızı ihale komisyonuna iletmek…” şeklinde olduğu görülmüştür.

İsteklilerin aşırı düşük açıklamalarını mevzuata uygun olmak koşuluyla geçerli şekilde yapabilmeleri ve idarelerin yapılan açıklamaları sağlıklı değerlendirmelerinin ön koşulu, idareler tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun yapılmasıdır.

Bu çerçevede, ihale dokümanında yer alan örnek menü ile ilgili düzenlemeler incelendiğinde;

Teknik Şartname üzerinde yapılan incelemede, idarece örnek yaz menüsü ve örnek kış menüsü olmak üzere toplam 44 günlük örnek menüye yer verildiği, idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması yazısında ise aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden “Teknik Şartname’nin 12. maddesi ile Ek 1 ve Ek 2’de yer alan örnek menü düzenlemesinden asgari iki haftalık olarak ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları esas alınmak üzere” şeklinde açıklama istenildiği görülmüş olup, böylece isteklilerin açıklamalarını sunacağı asgari iki haftalık menüye ilişkin net bir belirlemenin yapılmadığı, idare tarafından 44 günlük menü içerisinden isteklilerin kendilerinin seçeceği asgari iki haftalık örnek menü üzerinden açıklama yapmalarının istenildiği, bu durumun sunulan açıklamaların eşit şartlarda değerlendirilmesini engelleyeceği ve isteklilerin açıklaması gereken maliyet bileşenleri hakkında tereddüde düşeceği anlaşılmıştır. Bu çerçevede yapılan incelemede ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-Panoroma Kurumsal Yemekçilik Kantin Kafeterya Gıda Tekstil Emlak İnşaat Doğalgaz Petrol Otomotiv Turizm Otelcilik Yurt Temizlik Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi tarafından 44 günlük örnek menü üzerinden açıklama yapıldığı, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Mur Şah Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ise 2 haftalık menü şeklinde açıklama yaptığı görülmüştür.

Ayrıca örnek menüde yer alan bazı yemeklerin (etli/etsiz güveç, kıymalı kabak sandal, fırın piliç pirzola, zeytinyağlı taze börülce, zeytinyağlı bamya, tulumba tatlısı, lor tatlısı gibi) çiğ girdi miktarlarına ilişkin Teknik Şartname’de herhangi bir belirlemenin yapılmadığı görülmüştür.

Nitekim, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Teknik Şartname’de çiğ girdi miktarı verilemeyen bazı yemekler için benzer yemeklerin kullanıldığına ilişkin beyanlarda bulunduğu görülmüştür.

Bu hususlar dikkate alındığında çiğ girdi miktarları bulunmayan ve belirsizliğe yol açan bu durumda örnek menü üzerinden sağlıklı ve mevzuata uygun aşırı düşük teklif açıklaması sunulamayacağı ve açıklamaların uygunluğunun da incelenemeyeceği anlaşılmıştır.

Öte yandan, başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde, aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun şekilde hazırlanmadığının iddia edildiği, anılan iddialar doğrultusunda yapılacak inceleme çerçevesinde istekliler tarafından sunulan açıklamanın ve belgelendirmelerin örnek menüde yer alan yemeklere uygunluğunun denetleneceğinden örnek menüde yer alan her bir öğünün tariflerinin ve gramajlarının açık ve net bir biçimde Teknik Şartname ve eklerinde yer alması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi işleminin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabilmesi için idarece asgari iki haftalık menü hususunda net bir belirleme yapılarak söz konusu menü içerisinde yer alan her öğün ve yemeğin, tarif ve gramajlarının açık şekilde belirtilmesi gerektiği, mevcut durumda isteklilerin belirleyeceği iki haftalık örnek menüde gramajları yer almayan bazı yemeklere yer verildiği, bu durumun aşırı düşük teklif değerlendirilmesi sürecinde eşit muamele ilkesinin zedelenmesine yol açacağı, bu nedenle idarenin yemek gruplarına Teknik Şartname kapsamında girdileri mevcut ve belirsizliğe yol açmayacak biçimde, yemeklere ilişkin açık ve anlaşılabilir bir şekilde asgari iki haftalık bir örnek menü belirleyerek tüm istekliler açısından tereddüde yer vermeyecek şekilde aşırı düşük teklif sorgulama işleminin yeniden gerçekleştirmesinin Kanunun 5’inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesine uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda teklifi sınır değerin altında kalan geçerli teklif sahibi isteklilere yönelik olarak aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

 

Check Also

AŞIRI DÜŞÜK

Yemek Hizmet Alım İhalelerinde Örnek Menünün İçeriklerinin Ve Malzeme Miktarlarının İdare Tarafından Verilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller

Yemek Hizmet Alım İhalelerinde Örnek Menünün İçeriklerinin Ve Malzeme Miktarlarının İdare Tarafından Verilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller

Call Now ButtonBize ulaşın