Basın duyuruları
Home / TEBLİĞLER

TEBLİĞLER

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ

Aşırı Düşük Teklif

   YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ Madde 1 – 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere (Ek-1)’de yer alan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede “altyapı işleri”, “üstyapı …

Read More »

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ İÇİNDEKİLER   Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam   Madde 1-   Amaç ve Kapsam İkinci Bölüm Şikayet Başvurusu ve Sonuçları   Madde 2-   İdareye Şikayet Başvurusu Madde 3-   Şikayet Başvurusunda Bulunabilecekler Madde 4-   Şikayet Başvuru Süresi Madde 5-   Başvuruların Şekil Unsurları Madde …

Read More »

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

  4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam             Amaç ve kapsam           MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/14447 …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın