Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Dana Eti Girdisinin Kemiksiz But Eti Veya 5’li Set Olarak İstenmesine Rağmen Dana Eti (Kemiksiz) Olarak Açıklanması

Dana Eti Girdisinin Kemiksiz But Eti Veya 5’li Set Olarak İstenmesine Rağmen Dana Eti (Kemiksiz) Olarak Açıklanması

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Dana Eti Kemiksiz
  • Malzemeli Yemek Alım İhalesi
  • Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

Karar No              : 2019/UH.II-269

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/580755 İhale Kayıt Numaralı “Artvin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarında Malzeme Dahil Mamül Yemek Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Artvin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarında Malzeme Dahil Mamül Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zegan Temizlik İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.nin 02.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.01.2019 tarih ve 2447 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/81 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Aykan Serkan Arslan’ın aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu, şöyle ki;

  1. c) 2 haftalık örnek yemek menüsünde yer alan etli, tavuklu ve sebzeli yemeklerin içerisinde yer alan balıklar (temizlenmiş), koyun eti (kemikli), dana eti (kemiksiz), kuzu eti (kemikli), tüm tavuk, tavuk but, tavuk but pirzola, tavuk göğüs ve tavuk göğüs (derili) girdi miktarlarının gıda rasyonuna göre kullanılması gereken miktarların altında yemek reçetelerine yansıtıldığı ve birim fiyatların eksik olarak hesaplandığı,

– 2 haftalık örnek menüde yer alan tavuk ızgara yemeğinin içerisinde yer alan tavuk but pirzola ürününün tevsiki amacıyla, ticaret borsa bültenlerindeki veya Ek-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki salt tavuk but ürününün ortalama birim fiyatının kullanıldığı, Ticaret borsası bültenlerinin kotasyon listeleri incelendiğinde, normal piyasa koşullarına bakıldığında tavuk but ve tavuk but pirzola ürünlerinin birbirinden farklı olduğunun görüleceği,

 – Özel Teknik Şartname’nin 7’nci kısım kırmızı et başlıklı bölümünün 17’nci sayfasında yemeklerin içeriğindeki dana eti (kemiksiz) ürününün dana eti (kemiksiz but eti/5’li set) olması gerektiği belirtilmesine rağmen, dana eti (kemiksiz) ürününün tevsiki amacıyla ticaret borsası bültenlerindeki veya Ek-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki dana eti (kemiksiz) ürün fiyatının kullanıldığı, şikayet dilekçesi ekinde sunulan 31.08.2018 tarihli İzmir Ticaret Borsası bülteni incelendiğinde dana beşli set, dana but kemiksiz ürün fiyatlarının dana eti kemiksiz ürün fiyatından daha yüksek olduğunun görüleceği,

KURUL TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMEDE

  1. c) Özel Teknik Şartname’nin 7’nci kısmının “Dana Eti (Kemiksiz But Eti/ 5’li Set)” başlığı altında “… 9. Her 5’li setin ağırlığı 40 kg’dan aşağı olmayacaktır. Düşük ağırlıklı setler kabul edilmeyecektir.
  2. Etin tamamında kemik (kaval kemiği dahil), kemik parçacıkları ve kıkırdak parçaları olmayacaktır. Üzerinde olacak her kemik ve kıkırdak parçası fire olarak net ağırlıktan düşülecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Aykan Serkan Arslan tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında idare tarafından belirlenen 2 haftalık örnek menüde yer alan etli, tavuklu ve sebzeli yemeklerin içerisinde yer alan balıklar (temizlenmiş), koyun eti (kemikli), dana eti (kemiksiz), kuzu eti (kemikli), tüm tavuk, tavuk but, tavuk but pirzola, tavuk göğüs ve tavuk göğüs (derili) girdi miktarlarının gıda rasyonuna göre kullanılması gereken miktarlara uygun olarak yemek reçetelerine yansıtıldığı ve birim fiyatlarının malzemeli yemek sunumu cetveline doğru olarak aktarıldığı,

2 haftalık örnek menüde yer alan tavuk ızgara yemeğinin içerisinde yer alan tavuk but pirzola ürününün tevsiki amacıyla, Ek-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu sunulan belgede tavuk but pirzola girdisinin fiyatının tevsik edildiği,

Yukarıda aktarılan Özel Teknik Şartname’nin 7’nci kısmının dana eti bölümünde yemeklerin içeriğindeki dana eti (kemiksiz) girdisinin kemiksiz but eti/5’li set olması gerektiğinin anlaşıldığı, Aykan Serkan Arslan tarafından dana eti (kemiksiz) girdisinin fiyatının tevsiki amacıyla Ankara Ticaret Borsası’nın Nisan 2018 tarihli bülteninin kullanıldığı ve söz konusu bültende dana eti (kemiksiz) girdisinin ortalama fiyatının 32,7167 TL olduğu, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesi ekinde sunduğu 31.08.2018 tarihli İzmir Ticaret Borsası bülteninde dana eti kemiksiz (31,46-34,12 TL), dana eti but kemiksiz (36,19 TL), dana eti beşli set (37,50 TL) ayrımlarının yapıldığı, belirtilen girdiler arasında fiyat farkının bulunduğu, bu durumun İzmir Ticaret Borsası’nın sitesinden de teyit edildiği, bu itibarla idare tarafından dana eti girdisinin kemiksiz but eti veya 5’li set olarak istenmesine rağmen dana eti (kemiksiz) olarak açıklanmasının ihale dokümanına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın