Basın duyuruları
xxxx

Fazla Yapılmış Ödemenin Yükleniciden Tahsili

SAYIŞTAY KARARI

  • Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar
  • İdarenin Sehven Fazla Ödeme Yapması
  • Fazla Yapılan Ödemenin Tahsili


Hükümden sonra tahsilat;

4- 64 sayılı İlamın 1. maddesinin D) bendiyle; … yüklenimindeki … İşinde; YF.21.262 poz nolu imalat birim fiyat analizinde kereste malzeme olarak yer aldığı halde bu imalattaki kereste için YF.V.0208/A pozundan ayrıca kereste bedeli ödendiği gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

Yukarıda adı geçen Sorumlular, ilam maddesinin tamamı için GENEL AÇIKLAMA ve SORUMLULARIN EKSİK TESPİTİ konusunda yaptıkları açıklamalardan sonra ortaklaşa gönderdikleri temyiz dilekçesinde İLAM MADDESİNİN D) BENDİNE ilişkin olarak ise özetle; “Y.F.21.262 poz nolu imalat birim fiyat analizinde kereste malzeme olarak yer aldığı halde bu imalattaki kereste için YF. V. 0208/A pozundan ayrıca kereste bedeli ödenmesi” sonucu sehven yapılmış olduğu önceki savunmalarında da belirtilmiş olan hatadan kaynaklı fazla ödemeye ilişkin faizi ile birlikte … TL’lik bedelin 12.05.2016 tarihinde yükleniciden tahsil edildiğine dair ödeme belgesinin (dilekçe ekinde) sunulduğunu bildirmişlerdir.

Başsavcılık mütalaası, ilam maddesinin A) bendine ilişkin olarak yukarıda işbu Temyiz Kurulu İlamının 1. maddesinde belirtildiği gibidir.

Yukarıda adları sayılan duruşmaya katılan sorumlular ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra (yine yukarıda adı sayılan duruşmaya katılmayan sorumlunun ise dosya üzerinde ve gıyabında),

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

YF.21.262 poz nolu imalat birim fiyat analizinde kereste malzeme olarak yer aldığı halde bu imalattaki kereste için YF.V.0208/A pozundan ayrıca kereste bedeli ödenmesi konusunda sorumlular tarafından yapılan bildirime göre; yapılan fazla ödeme (faiziyle birlikte … TL olarak) 12.05.2016 tarih ve 2016000358694541 işlem nolu T. … Bankası T.A.O. dekontu ile tahsil edilmiştir.

Dilekçe ekinde yer alan belgelere göre bildirilen bu tahsilat, hüküm tarihi olan 22.12.2015 tarihinden sonra yapılmıştır.

Bu itibarla, söz konusu ilam hükmüne karşı tazmin hükmü ile ilgili olarak ahizinden tahsilat bildirilmekte olup, -ilamdaki konuyla ilgili olduğu tahsilat belgelerinden açıkça anlaşılan- hükümden sonra yapılan bu tahsilat ilam hükmünün infazı mahiyetinde olacağından; temyiz dilekçesi hakkında Kurulumuzca YAPILACAK İŞLEM OLMADIĞINA, (… Daire Başkanı … ile Üye …’ın aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı) oy çokluğuyla,

Karşı oy gerekçesi/Azınlık görüşü

… Daire Başkanı … ile Üye …’ın;

Her ne kadar sorumlular tarafından tahsilat bildirilmekte ise de; öncelikle tazmin hükmü, konunun esası yönünden ilamda belirtilen gerekçelerle “tasdik” edilmelidir. Diğer bir ifadeyle, ancak tasdik kararı verildikten sonra hükümden sonra yapıldığı anlaşılan tahsilat işlemi hakkında “yapılacak işlem olmadığı” şeklinde karar verilebilir.

Dolayısıyla, Temyiz Kurulu Kararının konunun esası yönünden “tasdik” ve tahsilat yönünden “yapılacak işlem olmadığı” şeklinde olması gerekir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Aşırı Düşük Teklif

Kurulun Aşırı Düşük Fiyat Sorgulamasında Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılma İşleminin Yerinde Olmadığı Kararının Gereklerinin Yerine Getirilmemesi (İhalenin İptal Edilmesi) Suretiyle Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi

Yılı          2012 Dairesi  2 Dosya No            39976 Tutanak No        42104 Tutanak Tarihi   21.6.2016 Kararın Konusu …

Call Now ButtonBize ulaşın