Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / İddianın Zeyilname Öncesindeki Teknik Şartname Düzenlemelerine Yönelik Olduğu

İddianın Zeyilname Öncesindeki Teknik Şartname Düzenlemelerine Yönelik Olduğu

KAMU İHALE KURUMU KARARI

  • Zeyilname
  • Malzemeli Yemek Alım Aşırı Düşük
  • İtirazen Şikayet Başvurusu

Toplantı No        : 2019/006

Gündem No      : 46

Karar Tarihi         : 30.01.2019

Karar No              : 2019/UH.II-173

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/556070 İhale Kayıt Numaralı “2019-2020 Yılları İçin (24 Aylık) Yemek Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 17.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019-2020 Yılları İçin (24 Aylık) Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zalata Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 11.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2018 tarih ve 62677 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1882 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4)  Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi gereğince iki haftalık örnek menüde bulunan yemeklerin içeriklerinin tam olarak verilmesi gerektiğinin düzenlendiği, hâlbuki örnek menüde yer alan bazı yemeklerin içerikleri ve gramajlarının Teknik Şartname’nin 54-80 sayfa aralıklarında belirtilen “Ek 1 Yemeklerin Porsiyon Gramajları” adı altındaki yemeklerin içerik ve gramajlarıyla uyuşmadığı, örneğin “patlıcan musakka” yemeğinin örnek menüde bulunan içeriği ile 55’inci sayfada bulunan içeriğinin; “balık kızartma” yemeğinin örnek menüde bulunan içeriği ile 63’üncü sayfada bulunan içeriğinin; “tas kebabı” yemeğinin örnek menüde bulunan içeriği ile 58’inci sayfada bulunan içeriğinin ve “fırın köfte” yemeğinin örnek menüde bulunan içeriği ile 61’inci sayfada bulunan içeriğinin farklı olduğu, bu sebeple fiyat teklifi oluştururken hangi gramajların kullanılacağı hakkında tereddütlerin oluştuğu, bu şekilde sağlıklı bir biçimde fiyat teklifi oluşturulamayacağı ve dolayısıyla ihalenin iptal edilmesinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

KARAR

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibi tarafından iki haftalık örnek menüde bulunan yemek içerik ve gramajlarının, Teknik Şartname’nin 54 ve 80’inci sayfa aralıklarında yer alan “Ek 1 Yemeklerin Porsiyon Gramajları” adı altındaki yemek içerik ve gramajlarıyla uyuşmadığı iddia edilmektedir.

Yapılan incelemede, idare tarafından 03.12.2018 tarihinde zeyilname düzenlendiği ve “Müdürlüğümüzce 05.12.2018 tarih ve 2018/556070 ihale kayıt numarası ile ihalesi düşünülen (Tüm Sağlık Tesisleri) 2019-2020 Yılları için Yemek Hizmet Alımı ile ilgili olarak Sözleşme Tasarısı, İdari Şartname ve Teknik Şartnamelere yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup gerekli düzeltmeler yapılmıştır.” ifadelerine yer verilerek, 04.12.2018 tarihinde doküman alan istekli olabileceklere anılan zeyilnamenin tebliğ edildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından ise ihale dokümanının satın alındığı/indirildiği tarihin (10.12.2018) zeyilnameden sonraki bir tarih olduğu, dolayısıyla idarece gerekli görülen değişikliklerin ihale dokümanında yapılmasından sonra dokümanın edinildiği anlaşılmıştır.

Bahsi geçen zeyilname öncesi ve sonrasındaki doküman düzenlemeleri karşılaştırılarak yapılan incelemede; başvuru sahibinin dilekçesinde adı geçen “Ek 1 Yemeklerin Porsiyon Gramajları” başlığı altında zeyilname öncesindeki Teknik Şartname’nin 54 ve 80’inci sayfaları arasında yemeklerin içerik ve gramajlarının düzenlendiği, ancak daha sonra idareye yapılan şikâyet başvuruları sonucunda Teknik Şartname’nin yeniden düzenlenerek 03.12.2018 tarihli zeyilname ile adı geçen “Ek 1 Yemeklerin Porsiyon Gramajları” başlığının kaldırıldığı ve yemek içerik ve gramajlarının yeniden düzenlendiği görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından örnek menüde yer alan gramajlarla Teknik Şartname’nin 54 ve 80’inci sayfa aralıklarında yer alan gramajlarının uyumsuz olduğu iddia edilmekte ise de söz konusu iddianın zeyilname öncesindeki Teknik Şartname düzenlemelerine yönelik olduğu görülmüştür. Kaldı ki, zeyilname ile bahsi geçen gramaj uyumsuzluklarının giderilerek Teknik Şartname’nin düzeltildiği ve örnek menü ile uyumlu hale getirildiği anlaşıldığından iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın