Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / İdarenin Mutfağının Kullanılacak Olması Durumunda İşletmenin Faaliyet Konusu Olarak “Toplu Tüketim İşletmeleri”

İdarenin Mutfağının Kullanılacak Olması Durumunda İşletmenin Faaliyet Konusu Olarak “Toplu Tüketim İşletmeleri”

KAMU İHALE KURULU KARARI

Karar No              : 2019/UH.II-176

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/564247 İhale Kayıt Numaralı “12 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 10.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “12 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası” ihalesine ilişkin olarak Sekaş Gıda Tur. Nak. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2018 tarih ve 62509 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1880 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendi gereğince sunduğu Gıda İşletme Kayıt Belgesi’nde işletmenin faaliyet konusunun “Toplu Tüketim İşletmeleri” olarak belirtildiği, “Toplu Tüketim İşletmeleri” faaliyet konulu bir işletme kayıt belgesinin, firmaya herhangi bir kurumun mutfağında yerine getirilen hizmet karşılığı verilen bir belge olduğu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Kayıtlı/Onaylı Gıda İşletmeleri Listesi- GGBS” sorgulamalarında söz konusu belge “Karagöl Mevkii No: 63/ 1 Bostancılı Merkez/ Sinop” adresinde bulunan Sinop Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi mutfağında Toplu Tüketim İşletmelerine verildiği, anılan isteklinin gıda üretimi yapan bir işletmeye sahip olmadığı ve sunulan belgenin geçersiz olduğu,  27.01.2014 tarih ve 2014/UH.II-526 sayılı Kurul kararında “İşletmenin Faaliyet Konusu” kısmında “gıda üretimi” veya “yemek üretimi” ibaresi bulunmadığından benzer bir belgenin kabul edilmediği, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. Gıda Üretim İzin belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu işin konusu; Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü kuruluş mutfağında 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri için malzemeli yemek pişirme, servis ve sonrası hizmetlerin tamamıdır.” düzenlemesi,

“İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “Yemek; Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü kuruluş mutfağında pişirilecek olup, servis edilecektir.

Hizmetin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü yürütülebilmesi için kuruluşta çalışması gerekli personel sayısı ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir:

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü:

7 kişi (1 Bonservisli Aşçı,1 Bonservisli Aşçı Yardımcısı, en az İlköğretim Mezun 5 Bulaşıkçı veya Dağıtım Elemanı )” düzenlemesi yer almaktadır.

Aktarılan doküman düzenlemelerinden, isteklilerin Gıda Üretim İzin belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi’ni teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği, ihale dokümanında işletme kayıt belgesinin faaliyet konusu ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, ayrıca ihale konusu hizmet işinde yemeğin kuruluş mutfağında hazırlanıp, pişirilip servis edileceği, ilgili düzenleme çerçevesince şirketlerin kendi mutfaklarını kullanmayacakları, kuruluşa ait mutfağı kullanacakları anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan TADD Yemek Gıda Rent a Car Araç Kiralama Tekstil Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Çankaya Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce düzenlenmiş TR-06-K-039213 numaralı işletme kayıt belgesi sunulduğu, sunulan belgede işletmenin ticaret unvanının “TADD Yemek Gıda Rent a Car Araç Kiralama Tekstil Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.” olarak, merkez adresinin “Eti Mahallesi Strazburg Caddesi No: 34/8 Çankaya/ Ankara”, işletme adresinin de “Eti Mahallesi Strazburg Caddesi No: 34/8 Çankaya/ Ankara” olarak belirtildiği, işletmenin faaliyet konusunun “Toplu Tüketim İşletmeleri” olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin “ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin sunmuş olduğu Gıda İşletme Kayıt Belgesi’nde işletmenin faaliyet konusunun “Toplu Tüketim İşletmeleri” şeklinde belirtildiği, “Toplu Tüketim İşletmeleri” firmanın hizmet verdiği herhangi bir kurumun mutfağında verilen hizmetler karşılığı verilen bir belge olduğu, anılan isteklinin gıda üretimi yapan bir işletmeye sahip olmadığı ve sunulan belgenin geçersiz olduğu” iddiasıyla ilgili olarak, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde Gıda Üretim İzin belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi istenildiği, ihale dokümanında işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun ne/neler olacağı hususunda belirleyici bir düzenlemeye yer verilmediği, buna ek olarak Teknik Şartname’nin aktarılan maddelerinde yemeğin kuruluş mutfağında hazırlanıp, pişirilip servis edileceğinin belirtildiği, ilgili düzenleme çerçevesince şirketlerin kendi mutfaklarını kullanmayacakları, kuruluşa ait mutfağı kullanacakları hususları bir arada değerlendirildiğinde,  idarece “toplu tüketim işletmeleri” faaliyet konulu işletme kayıt belgesinin kabul edilmesinin doküman düzenlemelerine uygun olduğu, başvuru sahibi isteklinin iddiasının ise yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın