xxxx
Home / ihale / İhale Manevi Unsur

İhale Manevi Unsur

Failin psikolojik alanında yer alan ve öngörülerine dahil olan unsurlar suçun manevi unsurlarıdır. Manevi unsur fiil ile fail arasındaki psikolojik bağdır. Suçun bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi kasttır. Kast manevi unsurun tipik türüdür.
İhaleye fesat karıştırma suçunun taksirli hali düzenlenmemiştir. Bu suç kasten işlenebilen bir suçtur. İlgili maddenin 2. Fıkrasının d bendi kapsamında özel kast söz konusudur. Çünkü anlaşmanın fiyatının belirlenmesi ve ihalenin belirli bir kişide kalmasına yönelik olması suça vücut verecektir. Diğer seçimlik hareketler açısından olası kast ile de işlenebilir. Bu bent dışında failin özel amacının önemi bulunmaz. Failin istekli ve amacının daha fazla kazanmak olması ile failin kamu görevlisi olması ve kurumu lehine oluşacak bir bedelle sözleşme yapılmasını sağlaması arasında bir fark bulunmamaktadır. Suçun unsuru olan kast 2. Fıkranın d bendi hariç genel kasttır. Suçun gerçekleşebilmesi için kastın suçun tüm aşamalarındaki unsurlarını kapsaması gerekmektedir. Fail başlangıçtan itibaren bu suçu işleme kastı ile hareket etmelidir. Failin özel kastı TCK m. 61’e göre ceza somutlaştırılırken göz önüne alınabilecektir.

Check Also

Yemek Aşırı Düşük Açıklama – Yeşil Zeytin Tevsiki – Ticaret Borsasında Fiyat Farklılığı – Gramaj Tablosunun EK-H.4 Tablosuna Tam Olarak Yansıtılmaması

Karar No              : 2017/UH.I-1290 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/38179 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti Erzak …

Call Now ButtonBize ulaşın