xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / İtirazen Şikayette Başvuru Ehliyeti

İtirazen Şikayette Başvuru Ehliyeti

  • İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunacak Kişinin Herhangi Bir Hak Kaybına Uğrama İhtimalinin Bulunması
  • Hizmet Alım İşi İhalesi

2018/458060 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Taşımalı Eğitim Kapsamındaki 2181 İmam Hatip Ortaokulu ve Ortaöğretim Okulu Öğrencisine 173 Gün Öğle Yemeği Hizmet Alım İşi” İhalesi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20.09.2018 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Taşımalı Eğitim Kapsamındaki 2181 İmam Hatip Ortaokulu ve Ortaöğretim Okulu Öğrencisine 173 Gün Öğle Yemeği Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 08.10.2018 tarih ve 49769 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin teklifinin geçici teminatının eksik olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı; ihalenin farklı kısımlarının farklı istekliler üzerinde bırakıldığı anlaşılmış, anılanın Kuruma sunduğu itirazen şikayet dilekçesinde ise ihale üzerinde bırakılan isteklilerin yeterlik belgelerine yönelik iddialarda bulunduğu; ancak idarenin kendi teklifini değerlendirme dışı bırakmasına yönelik iddialarda bulunmadığı görülmüştür.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

  1. a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,
  2. c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik hükmünden, başvuru ehliyetine ilişkin olarak iki temel şartın öngörüldüğü, bunlardan ilkinin ihale dokümanı edinilmesi ve/veya ihaleye teklif sunulması, diğerinin ise ilgilinin ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu ortaya koymasıdır.

İtirazen şikâyet başvuru tarihi itibariyle teklifi idarece değerlendirme dışı bırakılmış olan ve bu değerlendirmeye ilişkin itirazı olmayan başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekliler karşısında herhangi bir hak kaybına veya zarara uğraması ihtimalinin bulunmadığı, anılanın ortada güncel ve kamu yararı ile uyumlu bir menfaatinin bulunmadığı açıktır. Gelinen bu noktada, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, başvurunun ehliyet yönünden uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın