xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Piliç But’un Tavuk But (Kemiksiz) Özelliklerini Karşılayıp Karşılamadığının Belirlenememesi

Piliç But’un Tavuk But (Kemiksiz) Özelliklerini Karşılayıp Karşılamadığının Belirlenememesi

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Malzemeli Yemek Alım İhalesi
  • Gıda Rasyonundaki Özellikler
  • Piliç But-Tavuk But (Kemiksiz)-Mantarlı Sote

Karar No              : 2019/UH.II-260

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/658407 İhale Kayıt Numaralı “2 Ay Süreli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlara Mamul Yemek Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ordu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20.12.2018 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “2 Ay Süreli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlara Mamul Yemek Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Dervişoğlu Top. Tem. Haz. Yem. Gıda Mad. Turz. Nak. İma. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 04.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2019 tarih ve 2700 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

KARAR:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Gıda Malzemeleri Özellikleri ve Gıda Rasyonu’nda yemeklerde kullanılacak etlerin kemiksiz dana eti veya kemikli koyun eti olması gerektiği belirtilmesine rağmen, tevsik edici belgelerde dana eti fiyatının kullanıldığı, kemikli veya kemiksiz et olduğunun belirtilmediği, ayrıca kemikli koyun eti fiyatının kullanılmadığı,

İki haftalık örnek menüde yer alan fırın tavuk ile mantarlı tavuk sote yemeklerinde kullanılacak tavuk but ve tavukgöğsü birim fiyatlarının ayrı ayrı tevsik edilmesi gerekirken, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sadece tavuk eti fiyatının kullanıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

18) Başvuru sahibinin 18’inci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Malzeme Miktarları” başlıklı H Bölümünde “1- Gıda Rasyonunda belirtilen ve yemek üretim malzemeleri arasında yer alan eş değer malzemeler “örneğin koyun eti (kemikli) ve sığır eti (kemiksiz)”, yemeğin üretiminde kullanılacak seçenekli malzemeler olup, malzeme miktarlarında herhangi bir eksiklik tespit edilirse durum bir tutanakla tespit edilecektir.

Porsiyon kavramı her bir yaş grubu için farklılık arz ettiğinden gıda rasyonu esas alınarak hareket edilecektir. Bu çerçevede porsiyonların doyurucu olması firmanın sorumluluğundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu kapsamda Teknik Şartname’nin “Malzeme Miktarları” başlıklı H Bölümünde belirtildiği üzere koyun eti (kemikli) ve sığır etinin (kemiksiz) yemeğin üretiminde kullanılacak seçenekli malzemeler olması nedeniyle anılan girdilerin aynı yemek içerisinde yer alması durumunda yalnızca biri üzerinden açıklama yapılmasının yeterli olduğu anlaşılmıştır.

Akyol Özel Eği. Reh. Gıda İnş. Hiz. İşl. Taş. Turz. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında sığır eti (kemiksiz) birim fiyatını tevsik etmek amacıyla, Ankara Ticaret Borsası’nın 19.04.2018 tarihine ait günlük bülteninin 3’üncü sayfasının sunulduğu görülmüştür.

Sığır eti (kemiksiz) girdisinin tevsiki amacıyla Ankara Ticaret Borsası’nın 19.04.2018 tarihine ait günlük bülteninin 3’ncü sayfasında yer alan birim fiyatlara bakıldığında, “dana eti” ve “dana kuşbaşı” birim fiyatlarının yer aldığı ve birim fiyatların sırasıyla 25,00 TL ve 27,14 TL olduğu görülmekle birlikte malzemeli yemek sunumu hesap cetveline (Ek–H.4) dana eti (kemiksiz) birim fiyatının 19,50 TL olarak aktarıldığı görülmüştür.

Bu çerçevede Teknik Şartname’nin “Malzeme Miktarları” başlıklı H Bölümünde belirtildiği üzere koyun eti (kemikli) ve sığır etinin (kemiksiz) yemeğin üretiminde kullanılacak seçenekli malzemeler olduğu, Akyol Özel Eği. Reh. Gıda İnş. Hiz. İşl. Taş. Turz. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında da bu doğrultuda “dana eti” üzerinden açıklama yapıldığı, ancak dana etinin (kemiksiz) birim fiyatının malzemeli yemek sunumu hesap cetveline (Ek–H.4) daha düşük olarak aktarıldığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

19) Başvuru sahibinin 19’uncu iddiasına ilişkin olarak:

Gıda Malzemeleri Özellikleri ve Gıda Rasyonu’nda hizmete sunulacak menülerin muhteviyatına yer verildiği, buna göre fırında tavuk (tavuk but fırında) yemeğinin içerisinde tavuk but (kemikli) veya tüm tavuk, mantarlı tavuk sotenin içerisinde ise tavuk but (kemiksiz) yer aldığı anlaşılmıştır.

Akyol Özel Eği. Reh. Gıda İnş. Hiz. İşl. Taş. Turz. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında tüm tavuğun ve tavuk but birim fiyatını tevsik etmek amacıyla, Ankara Ticaret Borsası’nın 09.02.2018 tarihine ait günlük bülteninin sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu bültende ana girdilerin “bütün piliç” ve “piliç but” olarak belirtildiği, sunulan günlük bültendeki girdinin “piliç but” olarak belirtilmesi nedeniyle Gıda Malzemeleri Özellikleri ve Gıda Rasyonu’nda mantarlı tavuk sotenin içerisinde belirtilen “tavuk but (kemiksiz)” olma özelliğini karşılayıp karşılamadığının anlaşılamadığı, bu doğrultuda da başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 2’nci kısmında Akyol Özel Eği. Reh. Gıda İnş. Hiz. İşl. Taş. Turz. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Check Also

yeterlik bilgileri tablosu

Sunulan Belgeler İle Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Bilgiler Uyumlu Olmalıdır

İstekli Tarafından Sunulan Belgeler İle Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerin Birbiriyle Uyumlu Olmalıdır.

Call Now ButtonBize ulaşın