Home / Tag Archives: idarenin takdir yetkisi

Tag Archives: idarenin takdir yetkisi

Özel Güvenlik Hizmeti Alınması – Personelin Boy/Kilo Oranını Koruması Şartı – İdarenin Takdir Yetkisi

Karar No              : 2019/UH.II-392 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/8325 İhale Kayıt Numaralı “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ve Bünyesinde Bulunan Havalimanları İle Havalimanlarına Bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01/04/2019-31/12/2021 Tarihleri Arasında Toplam 3619 Personelle Özel Güvenlik Hizmeti Alınması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) …

Read More »

Yaklaşık Maliyetin Tespitine İlişkin Yöntemlerden Hangisinin Seçileceği Konusunda İdarenin Takdir Yetkisi

Yaklaşık Maliyetin Tespiti İdarenin Takdir Yetkisi Sınır Değer Piyasa Araştırması BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/436436 İhale Kayıt Numaralı “2 Kısım, 501 Tam Sefer, 48 Büyük Otobüs (45 Kişilik) ve 28 Küçük Otobüs (27 Kişilik) Personel Servis Aracı Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâh Destek Kıta Grup Komutanlığı …

Read More »

Makine Ve Ekipmanlarla İlgili Kriterlerin İdarenin İhtiyaçlarının Uygun Şartlarla Karşılanmasını Sağlayacak Ve Rekabeti De Engellemeyecek Şekilde Belirlenmesi

İdarenin İhtiyaçlarını Belirlerken Takdir Yetkisinin Bulunması Rekabeti Engelleyici Nitelik İdarenin İhtiyaçlarını Uygun Zaman ve Şartlarda Sağlama Yükümlülüğü BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/192538 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü 133 ve 135 Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN …

Read More »

İhalenin İptali Konusunda İdarenin Sınırsız Takdir Yetkisi Bulunmadığı

KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2019/003 Gündem No : 25 Karar Tarihi : 09.01.2019 Karar No : 2019/UH.I-38 BAŞVURU SAHİBİ: Taner YILDIRIM,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/505748 İhale Kayıt Numaralı “Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerine 12 Aylık Diyaliz Hasta Taşıma Hizmeti Alımı” İhalesi …

Read More »

Şikâyet Süresinin Kesinleşen İhale Kararının Tebliğ Edildiği Tarihten Başlaması

yapım aşırı düşük

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2016/4887 E.  ,  2017/222 K. ihale, süre “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2016/4887 Karar No : 2017/222 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Vekili : … Karşı Taraf (Davalı) : … Vekili : … İstemin Özeti …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA