xxxx
Home / DİĞER HİZMETLER / Teknik Şartname’yi Karşılamayan Ürün Teklif Eden İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği

Teknik Şartname’yi Karşılamayan Ürün Teklif Eden İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Tıbbi Cihaz Alımı
  • Tıbbi Demirbaş

Karar No              : 2019/UM.I-219

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/536417 İhale Kayıt Numaralı “6 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 05.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “6 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesine ilişkin olarak Promedis Medikal Çözümler Servis ve San. Tic. A.Ş. nin 27.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 14.01.2019 tarih ve 1819 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/65 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale uhdesinde bırakılan Alp-Med Ltd. Şti.nin teklif ettiği “8680992003399” “Mobil X Ray Sistemi Fdr Go” ürüne ilişkin sunulan kullanma kılavuzu ile ÜTS kayıtları arasında farklılıklar olduğu, Teknik Şartname maddelerinin Mobil X ışını Sistemi Fdr Go Plus modeli ile karşılanmasına rağmen, ÜTS barkod numarası bulunan Mobil X ışını Sistemi Fdr Go modelle ihaleye teklif verildiği, 05.12.2018 tarihinden önce Mobil X Ray Sistemi Fdr Go başlıklı kullanım kılavuzu mevcutken, ihale sonrasında söz konusu kılavuz değiştirilerek Mobil X-Işını Sistemi Fdr Go (Plus Sürümü) eklendiği, konunun ÜTS üzerinden araştırılması gerektiği, Teknik Şartname’yi karşılamayan ürün teklif eden isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

  1. a) Adı: 6 KALEM TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI
  1. b) Varsa kodu:
  1. c) Miktarı ve türü:

6 KALEM TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KONTROL KAYIT BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin 7.5.3.4’üncü maddesinde “İhaleye teklif verecek istekliler, TİTUBB’a kayıtlı olduklarına dair belgeleri ve teklif ettikleri cihazlardan TİTUBB veya ÜTS kayıt belgelerini ihale teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir. Ürün (Barkod) numarası ve marka adı tekliflerinde yazılı olarak sunulmalıdır.” düzenlemesi,

Bahsi geçen Şartname’nin “Kısmi teklif verilebilmesi başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 6 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İstekliler tüm kısımlara teklif verebilecekleri gibi istedikleri herhangi bir kısma da teklif verebilirler.” düzenlemeleri yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin “6 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı” olduğu, ihalenin 1’nci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin Alp-Med Tıbbı Malzeme Kozmetik Kırtasiye Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise Promedis Med. Çözümler Servis ve San. Tic. A.Ş. olduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası incelendiğinde, anılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde “8680992003399” barkod numaralı Mobil X-ray Sistemi Fdr Go” model ürünü teklif ettiğini beyan ettiği, bununla birlikte Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde teklifinin “Mobil X-ray Sistemi Fdr Go Plus” model olduğunu ifade ettiği, teklif dosyası kapsamında “Mobil X-rav Sistemi Fdr Go Plus” ürüne ilişkin katalog sunduğu tespit edilmiştir.

Dolayısıyla, anılan isteklinin birim fiyat teklif cetveli ile ürün takip sistemi belgesinde belirttiği marka ve model bilgisi ile teklif dosyasında sunulan kataloglar ve Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesindeki marka/ model bilgisinin uyumlu olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

+90 312 447 57 97

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın