xxxx
Home / 14 GÜNLÜK MENÜ / Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Ticaret Borsası Bülteninin Sunulmamış Olması

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Ticaret Borsası Bülteninin Sunulmamış Olması

Karar No              : 2019/UH.I-221

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/547586 İhale Kayıt Numaralı “Karabük Yücel Huzurevi Müdürlüğünün Kuruluş Mutfağında Malzeme Dahil Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı, Servis ve Servis Sonrası Hizmetler” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karabük Yücel Huzurevi Müdürlüğü tarafından 06.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karabük Yücel Huzurevi Müdürlüğünün Kuruluş Mutfağında Malzeme Dahil Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı, Servis ve Servis Sonrası Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Günay Kurumsal Gıda San. Tic. A.Ş.nin 31.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2019 tarih ve 2093 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/75 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, şöyle ki;

  1. f) Koyun eti (kemikli), dana eti (kemiksiz), dana ciğer, kuzu eti (kemikli), tüm tavuk, tavuk but, tavuk but pirzola, tavuk göğüs ve tavuk göğüs (derili), armut, ayva, barbunya, bezelye, biber salçası, çam fıstığı, bulgur, dolmalık biber, domates, domates salçası, havuç, kabak, karnabahar, kereviz, kivi, kırmızılahana, kuru fasulye, mandalina, mantar, marul, muz, patates, patlıcan, portakal, sivri biber, taze soğan, tereyağı, yeşil mercimek, paket reçel, paket süt, paket yoğurt, paket bal, paket tahin helva, paket tereyağı kahvaltılık, paket üçgen krem peynir girdilerinin Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde düzenlenen “Ana Girdiler” tablosunda yer almadığı, anılan girdilerin birim fiyatlarının söz konusu hesap cetveline hatalı olarak yansıtıldığı; bahse konu girdilerin birim fiyatlarının, borsa idaresince düzenlenen belgeler ile tevsik edilmeye çalışıldığı, ancak söz konusu belgelerde yer alan tarihlerin mevzuatta belirtilen sürelere uygun olmadığı ve anılan istekli tarafından birim fiyatların tevsiki amacıyla bahse konu belgelerdeki asgari birim fiyatların kullanıldığı,

Belirtilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi sonucu:

  1. f) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı (EK-O.7) ile dana eti (kemiksiz), paket reçel, paket tahin helva, paket tereyağı kahvaltılık, paket üçgen krem peynir, paket yoğurt, tavuk but, tavuk but pirzola, tavuk göğüs, tavuk göğüs (derili), tüm tavuk, paket bal fiyatının; Burdur Ticaret Borsasının 01.01.2018-31.01.2018 tarihli bülteni ile ayva ve kabak fiyatının, Rize Ticaret Borsasının Haziran 2018 tarihli bülteni ile barbunya fiyatının, Temmuz 2018 tarihli bülteni ile patlıcan fiyatının; Ankara Ticaret Borsasının 02.01.2018 tarihli bülteni ile bulgur fiyatının, 01.03.2018-31.03.2018 tarihli bülteni ile taze soğan fiyatının, 23.03.2018 tarihli bülteni ile karnabahar fiyatının, 01.06.2018-30.06.2018 tarihli bülteni ile bezelye ve mantar fiyatının; Balıkesir Ticaret Borsasının Ocak 2018 tarihli bülteni ile havuç ve mandalina fiyatının, Haziran 2018 tarihli bülteni ile domates ve portakal fiyatının, Temmuz 2018 tarihli bülteni ile biber salçası ve marul fiyatının; İzmir Ticaret Borsasının 23.02.2018 tarihli bülteni ile çam fıstığı fiyatının, Erzurum Ticaret Borsasının Mart 2018 tarihli bülteni ile dolmalık biber fiyatının, Nazilli Ticaret Borsasının 03.04.2018 tarihli bülteni ile kereviz fiyatının, Kütahya Ticaret Borsasının Şubat 2018 tarihli bülteni ile kivi, kırmızılahana ve muz fiyatının, Nisan 2018 tarihli bülteni ile tereyağı fiyatının; Tarsus Ticaret Borsasının 01.05.2018-31.05.2018 tarihli bülteni ile kuru fasulye fiyatının, Sivas Ticaret Borsasının 01.06.2018-30.06.2018 tarihli bülteni ile patates fiyatının, Isparta Ticaret Borsasının 01.07.2018-31.07.2018 tarihli bülteni ile sivri biber fiyatının, Biga Ticaret Borsasının Nisan 2018 tarihli bülteni ile yeşil mercimek fiyatının tevsikinin yapıldığı, bahse konu bültenlerde ve Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarında (EK-O.7) yer alan fiyatlar ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (EK-H.4) belirtilen fiyatlar ve fiyat tevsiki yöntemleri arasında herhangi bir çelişki bulunmadığı görülmüş olup, ihale tarihinin 06.12.2018 olduğu göz önünde bulundurulduğunda ticaret borsası fiyatları kullanılarak yapılan açıklamalarda ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatların kullanıldığı tespit edilmiştir.

Teknik Şartname’nin eki olan gıda rasyonunda etli yemeklerin yapımında kullanılacak olan malzemelere ve malzeme miktarlarına yer verildiği, bahse konu malzemelerden “koyun eti kemikli” ve “dana eti kemiksiz” girdilerinin eşdeğer ve seçimli malzemeler olduğu, bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 14 günlük örnek yemek menüsünde yer alan etli yemeklerin yapımı için “dana eti (kemiksiz)” malzemesinin tercih edildiği ve Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı (EK-O.7) ile anılan malzemenin fiyat tevsikinin yapıldığı, dolayısıyla söz konusu istekli tarafından ayrıca “koyun eti (kemikli)” girdisinin fiyat tevsikinin yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır. “Dana ciğer” ve “kuzu eti (kemikli)” girdilerinin ise idare tarafından düzenlenerek aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısı ekinde gönderilen 14 günlük örnek yemek menüsünde yer alan yemeklerin yapımında kullanılacak olan malzemeler arasında yer almadığı, bu nedenle söz konusu girdilerin fiyat tevsikinin yapılmasının zorunlu olmadığı tespit edilmiştir.

Paket süt ve paket bal girdilerinin fiyatlarını tevsik etmek amacıyla söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarında (EK-O.7) paket süt için belirtilen 0,55 TL birim fiyatın, Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveline (EK-H.4) daha düşük bir fiyat olarak (0,28 TL) yansıtıldığı görülse de, idare tarafından gönderilen iki haftalık örnek yemek menüsünde “paket süt” girdisinin 2 adet olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (EK-H.4) de paket süt için toplam tutarın; Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarında belirtilen tutar ile (0,55 TL) örnek menüde belirtilen miktarın (2 adet) çarpılması sonucu elde edilen tutar olarak gösterildiği (1,1 TL), ayrıca söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan “Öğün Maliyeti” tablolarına paket süt fiyatının doğru olarak yansıtıldığı (0,55 TL), dolayısıyla öğün maliyeti hesaplamalarında ve Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde paket süt için belirtilen toplam tutarda hesaplama hatası yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan hususlara yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan; bahse konu örnek yemek menüsünde yer alan yemeklerin yapımında kullanılacak olan armut ve domates salçası malzemelerine ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (EK-H.4) yer verildiği, anılan girdilerin fiyat tevsikinin yapılması amacıyla Balıkesir Ticaret Borsasının Eylül 2018 tarihli bülteninin kullanıldığının belirtildiği, ancak idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde bahse konu Ticaret Borsası bülteninin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin anılan hususlara yönelik iddialarının yerinde olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Azelya Yem. Gıd. Tem. İnş. Oto. Gayrimkl. Emlk. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın