Basın duyuruları
Home / TAGS

TAGS

1 Şubat 3. KİŞİLERDEN ALINAN FİYAT İLE TEVSİK 5'li Set 14/3 2577 4483 4734 4734 Sayılı Kanun 4735 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4735 Sayılı Kanun 5237 7161 Sayılı Kanun Adblue ADİL DENGE İLKESİ AKARYAKIT GİDERİ Akaryakıt Akaryakıt Giderinin Aşırı Düşük Tevsiki Akaryakıt girdisi Akaryakıt Maliyeti akaryakıt tevsiki kesafet oranı ALT YÜKLENİCİ İŞ DENEYİM BELGESİ Alt yüklenici Amortisman amortisman tevsiki anahtar teslimi götürü bedel yapım işinde Analiz Formatı Analiz Girdileri Anayasa Mahkemesi Kararı apostil tasdik şerhi Apostil Şerhi ARAÇ AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMADA SİGORTA TEVSİKİ Araç Amortisman Açıklaması Araç Aşırı Düşük araç aşırı düşük açıklama Araç Aşırı Düşük Hazırlama Araç Aşırı Düşük Savunma Araç Aşırı Düşük Savunma Nasıl Hazırlanır araç kiralama aşırı düşük hazırlama Araçların Kiralama Yoluyla Temini Araç Ruhsatı İle Açıklama aritmetik hata ve yuvarlama ARİTMETİK HATA açıklama istenilmeyen maliyet bileşeni açıklama istenilmeyen maliyet bileşenleriyle ilgili gider öngörme zorunluluğunun bulunmaması Açıklama Yapılması İstenilmeyen Kalemler Açıklama İstenilen Önemli Teklif Bileşenlerinde İdarenin Takdir Yetkisi Açıklama İstenmeyen Maliyet Bileşenleri AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMASI AŞIRI DÜŞÜK HAZIRLAMA AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI Aşırı düşük Aşırı Düşük Aritmetik Hata Aşırı Düşük Açıklama aşırı düşük egzoz emisyon aşırı düşük evrakının sonradan değiştirilmesi aşırı düşük ihale danışmanlığı aşırı düşük işçilik maliyeti hesaplama aşırı düşük nakliye girdisinin hesabı aşırı düşük personel tevsiki Aşırı Düşük Savunmada Gösterilen Şirketin Yetkinliğinin Olmaması aşırı düşük savunma hazıralama aşırı düşük savunma hazırlama aşırı düşük savunmasında ıslak imza olmaması aşırı düşük savunmasının faks yoluyla gönderilmiş olması aşırı düşük savunma tevsikinde sigorta maliyetinin açıklanması aşırı düşük sorgulama aşırı düşük sorgulamada belge isteme aşırı düşük sorgulamasının tekrar edilmesi Aşırı Düşük Sorgulama Yazısı aşırı düşük sorgulama yazısında önemli maliyet bileşenlerinin net olarak belirlenmemiş olması aşırı düşük sorgulama yazısının usulüne uygun olmaması Aşırı düşük teklif aşırı düşük teklif açıklama aşırı düşük teklif açıklamasında asgari işçilik maliyetinin hesabında kik işçilik modülünün kullanılması aşırı düşük teklif açıklamasında idare tarafından önemli teklif bileşenlerinin net biçimde ortaya konulması aşırı düşük teklif açıklamasında yuvarlama işlemi aşırı düşük teklif etme zorunluluğu aşırı düşük teklif hazırlama aşırı düşük teklif hazırlama mevzuatı aşırı düşük teklifin reddedilmesi aşırı düşük teklif savunma aşırı düşük teklif savunma hazırlama aşırı düşük teklif savunma hazırlanması aşırı düşük teklif savunması hazırlama aşırı düşük teklif savunmasına itiraz başvurusunun somut bir belirleme yapması gerekir aşırı düşük teklif sorgulamanın amacı aşırı düşük teklif sorgulama yazısı aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmemiş olması aşırı düşük teklif sorgulama yazısının eşitlik ilkesine aykırı olması Aşırı Düşük Teklif Yazısının Net Olması Aşırı Düşük Tevsik Aşırı Düşük Yapılmadan İhalenin Sonuçlanması aşırı düşük yapım işi hazırlama BAKANLAR KURULU KARARI Banka Referans Mektubu banka referans mektubunun usulüne uygun sunulmaması Baro Pulu Eksikliği başvuru dilekçesine başvurmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin eklenmemesi Başvuru Ehliyeti başvurunun kikin komisyonun yerine geçip inceleme yapması sonucu doğuracak nitelikte olması BELGEDE SAHTECİLİK Belgelerin Sunuluş Şekli benzer iş benzer işler BEYAZ PEYNİRİN TAM YAĞLI OLMAMASI Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alım İhalesi Birim Fiyat Teklif Cetveli buğday unu açıklamasının un fiyatı üzerinden yapılmış olması Bölge Müdürlüğü Bütün Piliç Tevsiki Bİldirim ve Tebligat Esasları BİLGİ EKSİKLİĞİ BİRİM FİYAT BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBUNDA KAŞE VE İMZA OLMAMASI CEZALAR Damga Vergis Damga Vergisi Dana Eti But Dana Eti Kemiksiz DANA ETİNİN KEMİKSİZ OLARAK AÇIKLANMASI Danıştay Kararı DAVADAN FERAGAT Değerlendirme Dışı Bırakılma Diğer Aşırı Düşük Diğer Hizmet Diğer Hizmet İhalesi DOKÜMANI ŞİKAYET domates Duyuru DÜZENLEYİCİ KURUL KARARI düzeltici işlem DİĞER HİZMET ALIM İHALESİ Egzoz Emisyon EK-O6 ek.o-7 tutanağının usulüne uygun düzenlenmemiş olması EKAP Ek H 4 ekmek fiyatının tevsikinin halk ekmek fabrikası fiyatlarıyla açıklanabileceği Ek O 6 Satış Tespit Tutanağının Usulüne Uygun Düzenlenmemiş Olması Ek O 7 ekonomik ve mali yeterlik kriteri eksilen iş tutarına uygulanan tenzilat oranının yanlış alınması elektronik ihale uygulama yönetmeliği Elektronik Tebligat ELEKTRONİK EKSİLTME ELEKTRONİK İHALE en avantajlı 1. ve 2. teklif verene sorulması En Avantajlı İkinci Teklif engelli işçi çalıştırılması engelli öğrenci taşımada benzer iş eski kaşarın taze kaşar fiyatıyla açıklanmış olması etin cinsinin teknik şartnameye uygun olarak belirlenmemesi EĞİTİM HİZMET ALIMI Eşik Değerler Eşitlik Eşit Muamele Faaliyet Alanı faaliyet belgesi Farklı Yöntemle Tevsik FATURANIN SMM YMMM ONAYSIZ OLMASI Fazla Yapılan Ödemenin Tahsili Fenni Muayene fiyat dışı unsur fiyat teklifi fiyat teklifi eki fiyat teklifi için sunulan belgenin tarihsiz olması Fiyat Teklifinde % 80 İbaresinin Bulunmaması fiyat teklifinde kullanılan belgenin tarihsiz olması Fotokopi Belge Fotokopi İhalesi FİYAT ANALİZİ FİYAT ANALİZİNDE YER ALAN KATSAYILAR FİYAT FARKI ESASI FİYAT FARKI UYGULAMASI Fİyat Farkı Hesaplanması FİYAT TEKLİF MEKTUBU Gecikme Cezası GEÇİCİ TEMİNATIN USULÜNE UYGUN OLMAMASI GEÇİCİ TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ geçici kabul geçici teminat mektubunun süresinin uzatılmasının teklifin süresinin uzatılmasına yönelik irade beyanını göstermesi glütensiz salça gramaj listesinin sağlıklı hazırlanmamış olması Görevi Kötüye Kullanma Görevli Yargı Yolu gümrük genel tebliğinde değişiklik Güvenirlik Güvenlik Soruşturması Gıda Rasyonu Haftalık Çalışma Saati Hakediş Hakedişten Doğan Damga Vergisi Hakedişten Kesilme HAK KAYBI YA DA ZARAR HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILANLARIN İHALEDEN YASAKLI OLMASI NEDENİYLE GEÇİCİ TEMİNATININ İRAT Hastane hasta taşıma hizmet alımı Hazineye Geçmesi Haşere İle Mücadele hesap hatası Hizmet Alım İhalesi Hizmet Alımı İhaleleleri Uygulama Yönetmeliği Hizmet Aşırı Düşük hizmet aşırı düşük savunma Hizmet İhalesi HUKUKA AYKIRILIĞIN FARKINA VARILMA TARİHİ HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ idarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısının belirsiz olması idarenin aşırı düşüık teklif sorgulama yazısının net olmaması idarenin re'sen ihaleyi iptal etmesi halinde doğrudan kuruma başvurulamayacağı idarenin sükutu idarenin takdir yetkisi idarenin yeterlik kriterini belirlemede takdir yetkisi idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun yapılmamış olması idare tarafından mesafe bilgisinin verilmemiş olması idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının usulüne uygun olmaması idareye şikayet ihale avukat ihale avukatlığı ihale danışmanlığı ihale danışmanlığı ankara ihale danışmanlığı istanbul ihale danışmanı ankara ihale danışmanı aşırı düşük ihale danışmanı istanbul ihale danışmaı ihale dokümanın sağlıklı teklif vermeyi engellemesi ihale dokümanı satın alan ihale hukuku ihale işlemleri ihale kavramlar ihale sürecinde yeni bir durumun meydana gelmesi durumunda süresinde yeniden başvuru hakkı ihale uhdesinde kalan isteklinin ihalenin iptalini isteme hakkı ihale uzmanlığı ihale uzmanı imza sirküleri isteklilerde tereddüt oluşturması isteklinin aşırı düşük teklifinin kabul edilmesi ithalatta haksız rekabetin önlenmesine dair tebliğ itiraz itirazen şikayet itirazen şikayet başvurusu itirazen şikayet başvurusunun reddi itirazen şikayet başvurusunun somut gerekçelerden yoksun olması itirazen şikayet hakkı iş deneyime konu sözleşmenin niteliği iş hacmini gösteren toplam ciro iş ortaklığı işveren sigorta prim payı hesaplama yöntemi kabak yemeği KABUL EDİLEN ŞİKAYETLER KALİTE YÖNETİM BELGESİ kamu ihale avukatı kamu ihale danışmanlığı kamu ihale danışmanlığı istanbul kamu ihale danışmanı kamu ihale genel tebliğinde değişiklik kamu ihale kurumu duyurusu kamu ihale mevzuatı değişikliği kamu ihale uzmanlığı kamu ihale uzmanı Kamu Zararı Kamu İhale Kamu İhale Genel Tebliği Kamu İhale Kurulu KAMU İHALE KURULU KARARI Kamu İhale Kurumu KAMU İHALE KURUMUNUN YASAKLILIK KONUSUNDA KARAR VERME YETKİSİNİN BULUNMADIĞI Kamu İhale Kurumu Tebliği Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Karayolları Genel Müdürlüğü Rayiçleri KARŞI OY Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi KATSAYILARIN DEĞİŞTİRİLMESİ Kaşe ve İmza Bulunmaması KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ Kendi Malı Olma Şartının Aranmamasının Esas Olduğu Kesin Teminatın İrad Kaydedilmesi KESİN TEMİNATIN EKSİK YATIRILMASI KIDEM TAZMİNATINI ÖDEMEK İDARENİN SORUMLULUĞUNDADIR kik başvuru bedeli kik danışmanlığı kik işçilik modülü hesaplanarak asgari işçilik maliyetinin hesaplanabileceği kik işçilik modülünün kullanılması durumunda yuvarlama kik işçilk modülü işçilik hesaplama Kik Kararları Kik kararı Kiralama Fİyat Teklifi KKTC Komisyon Kararının İstekliye Gönderilmemesi kurul kararına uyulmayarak ihalenin iptal edilmiş olması görev zararı kurul tarafından re'sen tespit edilecek sebeplerle isteklinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı kurumun ihale komisyonunun yerine geçmesi kuş üzümü ve kakao yardımcı gider olduğundan açıklanmasına gerek yoktur KİK KARARI kırmızı lahananın beyaz lahana fiyatıyla açıklanması kısmi kabul limon fiyatının ticaret bakanlığı hal kayıt sistemi çıktısında ortalama birim fiyatının bulunmaması Mahkeme Kararları MAKALE MAL ALIM AŞIRI DÜŞÜK Mal Alım İhalesi Maliyet Maliyet Bileşenleri Maliyet Tespit Tutanağı malzemeli yemek alım Malzemeli Yemek Alım İhalesi Malzemeli Yemek Alımı Malzemeli Yemek Hizmet Alımı malzemeli yemek ihalesinde mutfağın idarece belirlenmesi MALİYET BİLEŞENLERİ HAKKINDA TEREDDÜT Mantarlı Tavuk Sote Merci Tecavüzü mesleki ve teknik yeterlik meslek mensubunun onayı mevzuat mevzuat danışmanı mevzuat değişikliği Model bilgisi motorlu araçların tip onayı MTV MTV GİDERİ Murislerin Sözleşmenin Feshi Talebi MÜEYYİDELER MÜHENDİSLERİN İSTİFA SONRASI KURUMUNA KARŞI GÖREV ALMA SÜRESİ Mühendislerin Oda Kaydının Silinmesi mühendis ve mimarlar meslek etiği yönetmeliği Mülkiyet Hakkının İhlali MİKTAR SÜTUNU nakliye giderinin açıklanmaması Nakliye Giderinin Tevsiki nakliye girdisinde mesafenin belirtilmemiş olması NAKLİYE FORMÜLÜ KULLANMAKSIZIN FİYAT TEKLİFİ ALINMASI Noter Onaysız İş Deneyim Belgesi Nİhai Karara Karşı Başvuru Yolu ORMAN DEPOSU İSTİF İŞİ Parasal Limitler patlıcan yemeği Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale personel aşırı düşük hazırlama PERSONEL TAŞIMA AŞIRI DÜŞÜK Personel Taşıma Personel Taşıma İhalesi Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı personel çalıştırılması aşırı düşük hazırlama pet su pilot ortağın iş hacmi tutarı hesabı pirinç yerine kırık pirinç fiyatının kullanılması proforma faturada imza eksikliğinin bulunması public procurement consultancy public procurement law Rekabet Rekabeti Engellememe Rekabeti Engeller Nitelikte Özellik Belirlenmesi rekabetin engellenmesi Rekabet Koşullarının Oluşmaması Resmi Gazete roll ekmek tevsiki Sarfiyat Giderler saydamlık Saydamlık İlkesi Sayıştay Kararı Sehven Fazla Ödeme SERBEST MUHASEBECİ KAŞESİ SERVİS AŞIRI DÜŞÜK Sigorta Teklifi SINIR DEĞER KATSAYISININ YANILIŞ BELİRLENMESİ SINIR DEĞERİN ÜSTÜNDE KALMA Sonraki Yıllar İçin Değerleme SON YAZILI FİYAT TEKLİFLER Soruşturma İzni soyut iddiaların kurul tarafından reddedileceği Su Giderinin Tevsiki SUNULMASI GEREKLİ OLMAYAN BELGELER NEDENİYLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMA SUÇLAR Suç Vasfının Değişmesi SÖZLEŞME GİDERLERİ DİĞER GİDERLER KAPSAMINDADIR SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ AŞAMASI SÖZLEŞME TASARISININ UYGUN OLMAMASI SÜRESİNDEN SONRA KURUMA BAŞVURU SÜTÜN TAM YAĞLI OLARAK AÇIKLANMAMIŞ OLMASI Sözleşme Gideri Sözleşmenin Devri Sözleşmenin Feshi Sözleşmenin Tasfiyesi Sözleşme Tasarısı Sürenin Başlangıcı Süresinden Sonra Yapılan Aşırı Düşük Teklif Savunması Süresiz Vekaletname Süre Uzatımı Süre Yönünden Reddi SİGORTA GİDERİNİN TEVSİKİ Sık Yapılan Hatalar Sınır Değer Takdir Yetkisi Tasfiye Hakedişi Tasfiye Kararnamesi Tavuk but (kemiksiz) taze kaşar peynirinin tam yağlı olarak açıklanması TAŞIMA HATTI Taşıma Aşırı Düşük Taşıma İhalesi TEBLİĞ TEBLİĞLER tek geçerli teklif Teklif Dosyası Teklif Mektubunda Uyumsuzluk TEKLİF MEKTUBU TEKLİF MEKTUBUNDA EKSİKLİK TEKLİF MEKTUBUNUN TARİHİNİN YAZILMAMIŞ OLMASI TEKLİFİN GEÇERLİK SÜRESİ TEKLİFİN SADECE RAKAMLA YAZILMIŞ OLMASI Teknik Şartname Teknik Şartnamedeki Şartlar Teknik Şartnamede yemek içerikleri ve çiğ girdilere yer verilmemiş olması Teknik Şartnameye Uygunluk teknik şartnamede yemek yapımında kullanılacak etin kemikli kemiksiz olması TEKNİK BİLİRKİŞİYE BAŞVURMADA TAKDİR YETKİSİNİN SINIRI TEKNİK GÖRÜŞ ALINMADAN KARAR VERİLEMEYECEĞİ TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ ÖZELLİKLERİ TAŞIMA TEKNİK ŞARTNAMENİN TEREDDÜT OLUŞTURMASI Temsil Yetkisi Terör Örgütüne İltisak Tevsik Ticaret Borsası ticaret borsası bülteninin açıklama kapsamında sunulmaması ticaret borsası bültenlerinin aşırı düşük savunma dosyasına eklenmemiş olması Ticaret Sicil Gazetesi Toplu Tüketim İşletmeleri Toptancı Hali TÜRK CEZA KANUNU Türkçe'ye Çeviri TİCARET BORSASI FİYAT BÜLTENLERİNİN USULÜNE UYGUN SUNULMAMASI Uyuşmazlık Kararları Uyuşmazlık Kararlarına Açılan Davalar Uyuşmazlık Mahkemesi Uzman Görüş vekaletname VEKALETNAMEDE BARO BULUNMASI Vekaletnamenin Süresinde İbraz Edilmemesi Vekaletnamenin Süresinin Dolmuş Olması Vekalet İlişkisini Sona Erdiren Sebepler Vergi Beyanname Döneminin Yazılmamış Olması vergi usul kanunu tebliğinde değişiklik VERGİ KİMLİK NUMARASI yabancı ülkede yapılan işe ilişkin iş deneyim belgesi Yaklaşık Maliyet Yapım Aşırı Düşük Yapım Aşırı Düşük Açıklaması yapım aşırı düşük hazırlama yapım aşırı düşük mevzut yapım aşırı düşük teklif yapım aşırı düşük teklif hazırlama yapım aşırı düşük teklif mevzuat değişikliği yapım ihalesi aşırı düşük yapım ihalesi aşırı düşük açıklama yapım işi aşırı düşük hazırlama yapım işi aşırı düşük teklif açıklaması yapım işi ihalesi aşırı düşük teklif açıklaması yapım işleri muayene ve kabul yönetmeliğinde değişiklik yapım işlerinde alt yüklenici iş deneyim belgesi yapım işlerinde benzer işler tebliği yapım işleri sözleşmesinde geçici kabul yapım işleri uygulama yönetmeliği yapım işleri yönetmeliğinde değişiklik Yapım İhalesi Yapım İşleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi Yapım İşleri Tip Sözleşmesi Yapı İşleri Yargıtay Kararı YASAKLILIK Yemek Alım İhalesi Yemek Aşırı Düşük yemek aşırı düşük hazırlama yemek ihalesi aşırı düşük Yemek İhalesi Yeniden Değerleme Oranı Yeni İş Kalemi Yeterlik Kriteri YETERLİK BELGELERİ YETERLİK BELGESİ YETERLİK KRİTERİNİN TEKNİK ŞARTNAMEDE DÜZENLENMİŞ OLMASI YETERLİK KRİTERİ OLARAK İHALE KAYIT BELGESİ Yetkisiz Temsil Yetkisiz Temsilci YMM VE SMMM yoğurt açıklamasında tam yağlı yoğurt kullanılmamış olması YUMURTANIN KG YERİNE ADET OLARAK AÇIKLANMIŞ OLMASI yumurtanın gram değil adet olarak açıklanmış olması YURTDIŞI İŞ DENEYİM BELGESİ yurt dışında yapılan iş Yurtdışında Yapılan İş yönetmeliğe aykırı teknik şartname düzenlemesi Yüklenicinin Ölümü Yüklenicinin Ölümü Halinde Sözleşmenin Feshi Yürütmenin Durdurulması YİGŞ Zeyilname İle İdari Şartnamenin Değişitirilmesi zeytinyağlı bamya Zeytinyağlı taze fasulye ZEYTİNYAĞININ RİVİERA OLARAK AÇIKLANMAMASI Zorunlu Olmayan maliyet bileşeninin istenilmesi Çalışılmayan Süre Çiğ Ana Girdi ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ Önemli Maliyet Bileşenleri ÖRNEK MENÜDE YER ALMAYAN GİRDİNİN AÇIKLAMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ Özmal Aracın Ediniminde Fiyat Teklifiyle Açıklama ÖĞRENCİ TAŞIMA ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALESİ özel ortağın pilot ortağı temsili öğrenci taşıma hazırlama üçüncü kişiden alınan fiyat teklifiyle açıklama İdare Mahkeemesi Kararı İdare Mahkemesi Kararı İdare Mahkemesine Doğrudan Dava Açma İdarenin Cevap Vermemesi İdarenin Fazla Ödeme Yapması İdarenin Mutfağının Kullanılması İdarenin Zımni Reddi İdarenin İhtiyaçları İDARENİN BAŞVURU YOLLARINI KARARINDA GÖSTERMEMİŞ OLMMASI İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN ADLİ DENETİMİ İdare Tarafından Analiz Formatının Verilmemiş Olması İDAREYE YAPILAN BAŞVURUNUN NİTELİĞİ İdareye şikayet başvurusu İdari Başvuru Zorunluluğu İdari Yargılama Usulü Kanunu İDARİ ŞARTNAMENİN 7. MADDESİ İhale İHALE AVUKATI İhale Avukatı İhale Bilgi ve Belgelerin Gizliliği İHALE DANIŞMANI İhale Danışmanlık Hizmeti İhalede Maddi Konular İhalede Mağdur İHALEDEN YASAKLILIK İhalede Yaklaşık Maliyetin Tespiti ve Gizliliği İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN ŞİKAYET SÜRESİNİN BAŞLANGICI İhale dokümanı İhale Dokümanını Şikayet İhale Dokümanını Şikayet Süresi İhale Düşük Teklif İhale Dışı Bırakılma İhale Komisyon Kararı İHALELERDEN YASAKLILIK İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelik İhale Maddi Unsur İhale Manevi Unsur İhalenin Sonucunu Etkileyecek Şekilde Eşit Muamele İlkesinin İhlal Edilmesi İhalenin İptali İhalenin İptali Halinde Damga Vergisi İHALENİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİNİ GEREKTİRMEZ İHALENİN İPTALİNİN İPTALİ İHALE SÜRECİNDEKİ HUKUKA AYKIRI İŞLEMLER İHALE TARİHİ VE İLAN TARİHİ ARASI İhale Teklif Gizliliği İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU İhaleye Fesat Karıştırma İLANI ŞİKAYET SÜRESİ İlan Tarihindeki Akaryakıt Fiyatıyla Tevsik İLAÇ ALIM İHALESİ İlaçlama Hizmet Alımı İltisak İddiasının Araştırılması İPTAL EDİLEN İHALEDE DAHİ İTİRAZEN ŞİKAYETİ KURUMUN SONUÇLANDIRMASI GEREKTİĞİ İSTEKLİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILMASI İSTEKLİLERİN İTİRAZ HAKKININ KAPSAMI İstenilen Kriterler İtirazen Şikayet Yerine Şİkayet İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU SÜRESİNİN BAŞLAMA TARİHİ İTİRAZEN ŞİKAYET HAKKININ KAPSAMININ GENİŞ YORUMLANMASI İTİRAZEN ŞİKAYET SÜRESİNİN BAŞLANGICI İYUK İŞ BİTİRME İŞ DENEYİM İŞ DENEYİM BELGESİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİN NİTELİĞİ İş deneyim belgesi İş Deneyim Belgesi Tutarı İş Durum Belgesi İş Durum Belgesinin Kullanım Süresi İşe Başlama İş Eksilişi İş Eksilişinin Hesaplanması İşin Ebatının Küçülmesi İşin Yapılacağı Yer İşletmenin Faaliyet Konusu İş Makinesi Tevsiki İşsizlik Sigorta Fonur Şeffaflık Şekil Yönünden Eksik Başvuru Şirket Müdürünün Müdürlük Süresinin Sona Ermesi Şirket Ortaklarının T.C. Kimlik Numaraları ŞİKAYET HAKKI ŞİKAYET HAKKI KULLANILMADAN İTİRAZEN ŞİKAYET YOLUNA BAŞVURULMASI Şİkayet Süresi Dolduktan Sonra ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKET OLDUĞUNA DAİR BELGENİN TEKLİF DOSYASINDA BULUNMASI GEREKİR şirket birleşmesi
HEMEN ARA