Basın duyuruları
xxxx
Home / YEMEK AŞIRI DÜŞÜK / Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Taze Kaşar Peynirinin Tam Yağlı Olarak Açıklanmamış Olması

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Taze Kaşar Peynirinin Tam Yağlı Olarak Açıklanmamış Olması

Karar No              : 2019/UH.II-712

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/171015 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 12.04.2019 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Akyıldız Organizasyon İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Diriliş Group San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.05.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.05.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.05.2019 tarih ve 19335 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/498 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Kalkandere Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu, şöyle ki;

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Uyuşmazlığa konu ihalenin Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından pazarlık usulüyle gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi” olduğu, ihalenin 12.04.2019 tarihinde 5 isteklinin katılımıyla gerçekleştirildiği, ihaleye teklif sunan tüm isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak belirlendiği ve isteklilerden son fiyat tekliflerinin istendiği, alınan son fiyat teklifleri üzerine teklif tutarı sınır değerin altında olan Kalkandere Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi’nden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği ve ihalenin sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Kalkandere Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Akyıldız Organizasyon İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Diriliş Group Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 “Taze kaşar peyniri” ana girdisinin açıklamasında Teknik Şartname maddesine aykırı olarak tam yağlı taze kaşarın kullanılmadığı, açıklamada salt “taze kaşar peyniri” ibaresinin yer aldığı, bu durumun maliyet azaltıcı unsur olduğu iddiası bakımından yapılan incelemede Teknik Şartname’de “…Tam yağlı olacak, yağ miktarı %45’ten aşağı olmayacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Aşırı düşük teklif açıklamasında kahvaltıda kullanılacak kaşar peynire ve öğle ve akşam yemeğinde kullanılacak kaşara ilişkin olarak iki ayrı fiyatın öngörüldüğü kahvaltıda kullanılacak kaşar peynire ilişkin olarak 13,6007 TL fiyatın öngörüldüğü ve dayanak olarak Ankara Ticaret Borsası’nın 01.05.2018-31.05.2018 tarih aralığına ilişkin ticaret borsa bülteninin sunulduğu ve açıklamanın bültende yer alan “taze kaşar” üzerinden yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu, açıklamada Teknik Şartname maddesine aykırı olarak tam yağlı taze kaşar peynirin kullanılmadığı anlaşıldığından aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle Teknik Şartname’ye aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

AŞIRI DÜŞÜK

Aşırı Düşük Açıklamasında Ayni Yemek Bedeli İçin Sunulan Şirketin Yemek Hizmetinde Bulunmaya Yetkili Olmadığı

Karar No              : 2019/MK-114 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/169907 İhale Kayıt Numaralı “164 Kişilik Bilgi İşlem …

Call Now ButtonBize ulaşın