xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Yoğurt Açıklamasında Tam Yağlı Yoğurdun Kullanılmamış Olması

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Yoğurt Açıklamasında Tam Yağlı Yoğurdun Kullanılmamış Olması

Karar No              : 2019/UH.II-712

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/171015 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 12.04.2019 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Akyıldız Organizasyon İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Diriliş Group San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.05.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.05.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.05.2019 tarih ve 19335 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/498 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Kalkandere Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu, şöyle ki;

“Yoğurt” ana girdisinin açıklamasında Teknik Şartname maddesine aykırı olarak tam yağlı yoğurdun kullanılmadığı, açıklamada salt “yoğurt” ibaresinin yer aldığı, bu durumun maliyet azaltıcı unsur olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Uyuşmazlığa konu ihalenin Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından pazarlık usulüyle gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi” olduğu, ihalenin 12.04.2019 tarihinde 5 isteklinin katılımıyla gerçekleştirildiği, ihaleye teklif sunan tüm isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak belirlendiği ve isteklilerden son fiyat tekliflerinin istendiği, alınan son fiyat teklifleri üzerine teklif tutarı sınır değerin altında olan Kalkandere Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi’nden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği ve ihalenin sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Kalkandere Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Akyıldız Organizasyon İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Diriliş Group Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

“Yoğurt” ana girdisinin açıklamasında Teknik Şartname maddesine aykırı olarak tam yağlı yoğurdun kullanılmadığı, açıklamada salt “yoğurt” ibaresinin yer aldığı, bu durumun maliyet azaltıcı unsur olduğu iddiası bakımından yapılan incelemede Teknik Şartname’de “Tam yağlı, kaymaklı, yabancı madde katılmamış sütten imal edilmiş olacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Aşırı düşük teklif açıklamasında iki cins yoğurda ilişkin açıklamanın yapıldığı, kullanılacak kg’lık paket halindeki yoğurt için 4,80 TL fiyat öngörüldüğü ve dayanak olarak Ankara Ticaret Borsası’nın 01.12.2018-31.12.2018 tarih aralığına ilişkin ticaret borsa bülteninin sunulduğu ve açıklamanın bültende yer alan “yoğurt” üzerinden yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu, açıklamada Teknik Şartname maddesine aykırı olarak tam yağlı yoğurdun kullanılmadığı anlaşıldığından aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle Teknik Şartname’ye aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın