xxxx
Home / 14 GÜNLÜK MENÜ / Yemek aşırı düşük teklif açıklamasının baştan sona tamamen yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talebini içermesi

Yemek aşırı düşük teklif açıklamasının baştan sona tamamen yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talebini içermesi

Karar No              : 2019/UH.II-712

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/171015 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 12.04.2019 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Akyıldız Organizasyon İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Diriliş Group San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.05.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.05.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.05.2019 tarih ve 19335 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/498 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

ihale üzerinde bırakılan Kalkandere Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu, şöyle ki;

a) Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’ndeki Ana Girdiler Tablosunun iki haftalık örnek menüde yer alan yemeklerin içeriğindeki ana girdilerin tamamını kapsamadığı, bazı ana girdilerin anılan tabloya aktarılmadığı, ana girdilerin birim fiyatlarının ve açıklama yöntemlerinin bu tabloya hatalı aktarıldığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Uyuşmazlığa konu ihalenin Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından pazarlık usulüyle gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi” olduğu, ihalenin 12.04.2019 tarihinde 5 isteklinin katılımıyla gerçekleştirildiği, ihaleye teklif sunan tüm isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak belirlendiği ve isteklilerden son fiyat tekliflerinin istendiği, alınan son fiyat teklifleri üzerine teklif tutarı sınır değerin altında olan Kalkandere Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi’nden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği ve ihalenin sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Kalkandere Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Akyıldız Organizasyon İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Diriliş Group Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İsteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması üzerinde yapılan inceleme çerçevesinde;

Başvuru sahibinin “Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’ndeki Ana Girdiler Tablosunun iki haftalık örnek menüde yer alan yemeklerin içeriğindeki ana girdilerin tamamını kapsamadığı, bazı ana girdilerin anılan tabloya aktarılmadığı, ana girdilerin birim fiyatlarının ve açıklama yöntemlerinin bu tabloya hatalı aktarıldığı” yönündeki iddiasında somut bir belirleme yapılmadığı, söz konusu iddianın, genel nitelikli hukuka aykırılık ifadelerini içerdiği ve dolaylı olarak aşırı düşük teklif açıklamasının baştan sona tamamen yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talebini içerdiği anlaşılmış olup, Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisi bulunmadığından anılan iddialara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddedilmesi gerekmekle…

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

İnternet Hizmetini Sunan Yükleniciden Farklı Bir Yüklenicinin İşi Alması Durumunda Hizmetler Arası Geçiş İçin Verilen Sürenin Değiştirilmesi Gerektiği İddiası

İnternet Hizmetini Sunan Yükleniciden Farklı Bir Yüklenicinin İşi Alması Durumunda Hizmetler Arası Geçiş İçin Verilen Sürenin Rekabeti Engelleyici Hususlar İçermesi Ve Bütün İstekliler İçin Fırsat Eşitliği Sağlaması Zorunluluğunu Sağlamaması Sebebiyle Aykırılık Teşkil Ettiği Sonucuna Varılmıştır.

Call Now ButtonBize ulaşın