Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi – Ticaret Sicil Gazeteleri, K1* Yetki Belgesi İle İş Deneyim Belgesinin EKAP Üzerinden Veya Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının İnternet Sayfası Üzerinden Teyid Edilebilen Belgeler Oldukları

Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi – Ticaret Sicil Gazeteleri, K1* Yetki Belgesi İle İş Deneyim Belgesinin EKAP Üzerinden Veya Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının İnternet Sayfası Üzerinden Teyid Edilebilen Belgeler Oldukları

Karar No              : 2020/UH.II-803

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/15487 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı 12 Aylık Araç Kiralama Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı 12 Aylık Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kırımlı Gıda Maddeleri Pazarlama Oto Kiralama Taşımacılık Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 13.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.03.2020 tarih ve 15574 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/575 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhalenin 3’üncü kısmı üzerinde bırakılan Boss Ulaşım Turz. Filo Kiralama Tic. A.Ş. tarafından sunulan imza sirküleri/imza beyannamesi, ticaret sicil gazeteleri, iş deneyim belgesi ve K1 yetki belgelerinin “aslının aynıdır” şerhinden farklı olarak “suretinin aynıdır” ya da “ibraz edilenin aynıdır” şeklinde şerhler taşıdıkları, bu sebeple anılan istekli tarafından sunulan belgelerin İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesine aykırı düzenlendiği,

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: 2020 YILI 12 AYLIK ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI
  2. b) Miktarı ve türü:

Sürücülü Binek Aracı 9 adet, Sürücüsüz Binek Aracı 2 adet, Sürücülü Panelvan Tipi Kamyonet 80 adet, Sürücüsüz Panelvan Tipi Kamyonet 41 adet, Sürücüsüz Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet 2 adet, Sürücüsüz 8+1 Panelvan Tipi 1 adet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

  1. c) Yapılacağı yer: Bursa Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım Mah. Hat Cad. No:4 Osmangazi/BURSA” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ihalede 9 adet ihale dokümanı indirildiği, 25.02.2020 tarihinde yapılan incelemeye konu kısma 4 isteklinin katıldığı, Mar-Kur Turizm Otomotiv Nakl. İnş. Özel Sağlık Temizlik ve Personel Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. ile Barla Turz. Elektrik Gıda Tek. Konf. Tic. San. Ltd. Şti.nin geçerli teklif sahibi, başvuru sahibi Kırımlı Gıda Maddeleri Pazarlama Oto Kiralama Taşımacılık Taah. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği ve ihalenin ise Boss Ulaşım Turz. Filo Kiralama Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

İtirazen şikâyete konu 3’üncü kısmında,  ekonomik açıdan en avantajlı istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan, ticaret sicil gazeteleri, K1* yetki belgesi, iş deneyim belgesi, imza sirküleri ve beyannameleri üzerinde yapılan incelemede, iddia edilenin aksine belgelerin üzerinde “suretinin aynıdır” veya “ibraz edilenin aynıdır” şeklinde herhangi bir şerhin bulunmadığı, belgeler üzerinde idarece düşülen “Aslı görülmüştür” şerhinin bulunduğu, diğer taraftan ticaret sicil gazeteleri, K1* yetki belgesi ile iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyid edilebilen belgeler oldukları, dolayısıyla anılan belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların da aranmayacağı anlaşılmıştır. Bu bakımdan, başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın