xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK / Aşırı Düşük Açıklamasında Sigorta Giderlerinin İşin Süresini Kapsayacak Şekilde Tevsik Edilmesi Gerektiği

Aşırı Düşük Açıklamasında Sigorta Giderlerinin İşin Süresini Kapsayacak Şekilde Tevsik Edilmesi Gerektiği

Karar No              : 2019/UH.I-405

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/631902 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Personel Taşıma İşi İhalesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hatay T Tipi Kapalı Kampüs Açık Cezaevi Müdürlüğü tarafından 07.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019 Yılı Personel Taşıma İşi İhalesi”ne ilişkin olarak Hatay Ses Öztur Turizm Nakliyat Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Giyim ve İthalat İhracat Ltd. Şti.nin 05.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.02.2019 tarih ve 7291 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/205 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan istekli Çiçek Titus Tur. Sey. Eml. İth. İhr. İnş. Ulu. Nak. Tek. Ürü. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, şöyle ki;

  1. e) İhale dokümanında belirtilen işin süresi dikkate alınarak araçlara ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine uygun bir açıklamanın yapılmadığı ve sigorta poliçelerinin mevzuata uygun hazırlanmadığı,

  1. e) Önemli teklif bileşeni olarak belirlenen sigorta giderlerinin tevsiki için farklı sigorta şirketlerinden alınan sigorta poliçelerinin sunulduğu,

31 S 8170 ile 31 S 8171 plakalı araçlara ilişkin sunulan poliçelerin Aksigorta A.Ş. acentesi Kenan Kılıç Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. tarafından imzalanıp kaşelendiği, poliçelerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin 17.10.2018-17.10.2019 olduğu, iki araca ilişkin ödenecek 12 aylık prim tutarının 1.809,00 TL olarak belirtildiği, istekli tarafından hesaplama yapılırken önce araç başına 1 aylık giderin hesaplandığı, sonra 10 ay ile çarpılarak 1.778,40 TL’ye ulaşıldığı, işin toplam süresinin 11 ay 18 gün olduğu, ancak yapılan açıklamada işin süresi dikkate alındığında araçların sigorta giderlerinin işin süresini kapsayacak şekilde tevsik edilmesi gerektiğinden 10 ay üzerinden hesaplanmasının uygun olmadığı,

31 S 8154 plakalı araca ilişkin sunulan poliçenin Unico Sigorta A.Ş. acentesi Eylem Naz Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. olarak belirtildiği, ancak ilgili acentenin kaşesinin ve imzasının poliçe üzerinde yer almadığı, poliçenin başlangıç ve bitiş tarihinin 07.08.2018-07.08.2019 olduğu, araca ilişkin ödenecek 12 aylık prim tutarının 1.755,98 TL olarak belirlendiği, istekli tarafından hesaplama yapılırken 1 araca ilişkin aylık giderin bulunduğu ve 10 ay ile çarpılarak 1.732,50 TL’ye ulaşıldığı, işin toplam süresinin 11 ay 18 gün olduğu, ancak yapılan açıklamada işin süresi dikkate alındığında aracın sigorta giderinin işin süresini kapsayacak şekilde tevsik edilmesi gerektiğinden 10 ay üzerinden hesaplanmasının uygun olmadığı,

31 S 8159 ile 31 S 8188 plakalı araçlara ilişkin sunulan poliçelerin Sompo Japan Sigorta A.Ş. acentesi Hacı Yatar Sigorta Aracılık Hiz. tarafından sadece kaşelendiği, poliçelerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin 30.12.2018-30.12.2019 olduğu, iki araca ilişkin ödenecek 12 aylık prim tutarlarının sırasıyla 2.124,40 TL ve 1.858,51 TL olduğu, istekli tarafından hesaplama yapılırken aylık giderin bulunduğu ve 10 ay ile çarpılarak sırasıyla 2.088,40 TL ve 1.826,70 TL’ye ulaşıldığı, işin toplam süresinin 11 ay 18 gün olduğu, ancak yapılan açıklamada işin süresi dikkate alındığında araçların sigorta giderlerinin işin süresini kapsayacak şekilde tevsik edilmesi gerektiğinden 10 ay üzerinden hesaplanmasının uygun olmadığı,

31 S 8193 plakalı araca ilişkin sunulan poliçenin Halk Sigorta A.Ş. acentesi Eylem Naz Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. tarafından düzenlendiği, ancak poliçe üzerinde ilgili acentenin kaşesinin ve imzasının yer almadığı, poliçenin başlangıç ve bitiş tarihinin 01.11.2018-01.11.2019 olduğu, araca ilişkin ödenecek 12 aylık prim tutarının 2.097,67 TL olduğu, istekli tarafından hesaplama yapılırken önce 1 aylık giderin hesaplandığı ve 10 ay ile çarpılarak 2.057,50 TL’ye ulaşıldığı, işin toplam süresinin 11 ay 18 gün olduğu, ancak yapılan açıklamada işin süresi dikkate alındığında aracın sigorta giderinin işin süresini kapsayacak şekilde tevsik edilmesi gerektiğinden 10 ay üzerinden hesaplanmasının uygun olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca söz konusu sigorta poliçelerinin ekinde ilgili sigorta şirketlerinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği tespit edilmiş olup bu durumda istekli tarafından sigorta giderlerine ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine aykırı olduğu görüldüğünden açıklamanın reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çiçek Titus Tur. Sey. Eml. İth. İhr. İnş. Ulu. Nak. Tek. Ürü. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdare Tarafından Gerekçe Gösterilmeden Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdare Tarafından Gerekçe Gösterilmeden Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Call Now ButtonBize ulaşın