xxxx
Home / İhale Danışmanı / Gıda Rasyonu Ve Gıda Malzemeleri Teknik Şartnamesi Düzenlemeleri Arasında Bir Çelişki Bulunmaması

Gıda Rasyonu Ve Gıda Malzemeleri Teknik Şartnamesi Düzenlemeleri Arasında Bir Çelişki Bulunmaması

Gıda Rasyonu Ve Gıda Malzemeleri Teknik Şartnamesi Düzenlemeleri Arasında Bir Çelişki Bulunmaması

Karar No              : 2021/UH.II-377

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/659980 İhale Kayıt Numaralı “İl Müdürlüğümüze Bağlı Yatılı Kuruluşlarımızın 2021 Mali Yılı 10 Aylık Mamul Yemek Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 31.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İl Müdürlüğümüze Bağlı Yatılı Kuruluşlarımızın 2021 Mali Yılı 10 Aylık Mamul Yemek Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Serhal İnş Taah. San. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin 25.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.01.2021 tarih ve 1111 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/63 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Gıda rasyonunda ve Gıda Malzemeleri Teknik Şartnamesi’nde paket üçgen peynir, armut ve balık filetonun gramajlarına ilişkin çelişki olduğu ve bu durumun fiyat teklifi hazırlanmasına engel teşkil ettiği,

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme sonucunda Gıda rasyonu ve Gıda Malzemeleri Teknik Şartnamesi düzenlemeleri arasında bir çelişki tespit edilmediği ve isteklilerin teklif hazırlamasına engel teşkil edecek bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

Check Also

yeterlik bilgileri tablosu

Sunulan Belgeler İle Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Bilgiler Uyumlu Olmalıdır

İstekli Tarafından Sunulan Belgeler İle Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerin Birbiriyle Uyumlu Olmalıdır.

Call Now ButtonBize ulaşın