Basın duyuruları
xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / İdarelerin İhale Hukukuna İlişkin Konularda Danışmanlık Hizmeti Almasının Mümkün Olduğu

İdarelerin İhale Hukukuna İlişkin Konularda Danışmanlık Hizmeti Almasının Mümkün Olduğu


Kamu İdaresi Türü Diğer Özel Bütçeli İdareler
Yılı 2016
Dairesi 8
Karar No 129
İlam No 116
Tutanak Tarihi 13.3.2018
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Danışmanlık Hizmeti Alımı:

… Müdürlüğü tarafından kurumun kendi sözleşmeli avukatı olmasına rağmen, hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ve ihale sonuçlarına itirazların incelenerek cevapların yazılması için dışarıdan danışmanlık hizmetinin alınması konusuna ilişkin olarak;

Gönderilen savunmalardan; Müdürlüğün 2016 yılında gerçekleştirdiği Personel Taşımacılığı Hizmeti Alımı ile Personel Çalıştırmaya Dayalı Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı ihalelerine ilişkin olarak aşırı düşük tekliflerin sorgulanması ve yapılan şikayet ve başvuruların incelenerek rapor hazırlanması işinin, özel uzmanlık, deneyim gerektirdiği ve Kurumda bu işleri yapabilecek yeterli personelin bulunmadığı görüldüğünden, Kurum tarafından … Barosunca öngörülen ücretler üzerinden danışmanlık hizmetinin satın alınmasında mevzuata aykırı bir durumun olmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, kamu zararı oluşmayan … TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

(Üye …’ün; “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde; ihalelere ilişkin başvuru ve şikayetlerin, ihale yetkilisince bizzat incelenebileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da incelenebileceği, belirtilmektedir. Yine aşırı düşük teklif sorgulamasının da mevzuat gereği kurumda oluşturulan ihale komisyonu tarafından yapılması gerekmektedir.

Dolayısıyla Kurumca gerçekleştirilen hizmet ihalelerine ilişkin olarak başvuru ve şikâyetlerin incelenmesi, değerlendirmelerin yapılması için dışarıdan danışmanlık hizmeti alınması mümkün değildir. Bu işlerin, kurumun sözleşmeli avukatı ile idari personelden kurulan komisyona yaptırılması gerekmektedir. Nitekim, avukatlık hizmet sözleşmesinde kurum avukatının, kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt ettiği görülmektedir.

Bu itibarla, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ilkesi gereği kurumun kendi personeli tarafından yapılması gereken işler için dışarıdan danışmanlık hizmeti alınması sonucu oluşan … TL kamu zararının sorumlularından tazminine karar verilmesi gerekir.” şeklindeki ayrışık görüşüne karşın) oy çokluğuyla, karar verildi.


 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Aşırı Düşük Teklif

Kurulun Aşırı Düşük Fiyat Sorgulamasında Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılma İşleminin Yerinde Olmadığı Kararının Gereklerinin Yerine Getirilmemesi (İhalenin İptal Edilmesi) Suretiyle Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi

Yılı          2012 Dairesi  2 Dosya No            39976 Tutanak No        42104 Tutanak Tarihi   21.6.2016 Kararın Konusu …

Call Now ButtonBize ulaşın