Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhaleye Katılma Yeterliliğine Sahip Olmamasına Karşın İhaleye Katılarak Kazanan Kişinin Teminatının İrat Kaydedilmemiş Olması Nedeniyle Kamu Zararına Sebebiyet Verme – Sayıştay Kararı

İhaleye Katılma Yeterliliğine Sahip Olmamasına Karşın İhaleye Katılarak Kazanan Kişinin Teminatının İrat Kaydedilmemiş Olması Nedeniyle Kamu Zararına Sebebiyet Verme – Sayıştay Kararı

İhaleye Katılma Yeterliliğine Sahip Olmamasına Karşın İhaleye Katılarak Kazanan Kişinin Teminatının İrat Kaydedilmemiş Olması Nedeniyle Kamu Zararına Sebebiyet Verme – Sayıştay Kararı

Yılı          2011

Dairesi  5

Karar No              1

İlam No                2

Tutanak Tarihi   18.10.2012

İhale İşlemleri

…………. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüklenici ……………..A.Ş.’ye yaptırılan “…………… işi” nde; ihaleye katılamayacak olanlardan olduğu halde, ……………A.Ş.’nin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11. maddesi hükmüne aykırı olacak şekilde, söz konusu ihaleye katılıp ihaleyi kazanmış olmasına rağmen, yatırmış olduğu teminatın gelir kaydedilmesi yaptırımının uygulanmaması sonucunda neden olunan……………TL tutarındaki kamu zararı ……………. tarih ve ………….. yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile, Yüklenici (Ahiz) ………….. A.Ş.’nin Belediyedeki bütçe emaneti alacağından kesinti yapmak suretiyle tahsil edildiğinden ilişilecek bir husus kalmadığına oy birliğiyle karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın