Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Şartnamede Hem Diyet Kahvaltı İçin Örnek Menünün Verilmesi Hem de Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Diyet Kahvaltı İçin Ayrı Satır Açılması Gerektiği İddiası

Şartnamede Hem Diyet Kahvaltı İçin Örnek Menünün Verilmesi Hem de Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Diyet Kahvaltı İçin Ayrı Satır Açılması Gerektiği İddiası

Karar No              : 2022/UH.I-331

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/811228 İhale Kayıt Numaralı “Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 01/03/2022-31/12/2022 Tarihleri Arası Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25.01.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 01/03/2022-31/12/2022 Tarihleri Arası Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Elpa Temizlik Sosyal Hizmetler Bilgisayar İnsan Kaynakları Sağlık Hizmetleri İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 19.01.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 07.02.2022 tarih ve 5393 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/147 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Diyet kahvaltının nasıl olacağının açıklanmış olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde kahvaltı öğün sayısının hem normal hem de diyet kahvaltıdan oluştuğunun belirtildiği, ancak diyet kahvaltısı için 14 günlük örnek menünün verilmediği, hem uygulamada hem de aşırı düşük savunmada söz konusu durumun karışıklığa ve tutarsızlığa yol açacağı, ayrıca normal kahvaltıda verilen yiyecek maddelerinin özellikleriyle (tam yağlı, yarım yağlı, tuzlu, tuzsuz, şekerli, tatlandırıcılı vb.) diyet kahvaltıda verilecek yiyecek maddelerinin özelliklerinin birbirinden farklı olacağı hatta adet ve gramajlarının dahi farklılık göstereceği, bu nedenle Teknik Şartname’de hem diyet kahvaltı için 14 günlük örnek menünün verilmesi hem de birim fiyat teklif cetvelinde diyet kahvaltı için ayrı satır açılması gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “7-12 ve 13 yaş üzeri ve diyetli gruplar için; bir kişiye verilecek bir adet ara öğünün bedeli kahvaltı bedelinin yarısını, bir kişiye verilecek bir günlük iki adet ara öğün ya da bir günlük üç adet ara öğün verilmesi durumunda iki adet ara öğünün toplam bedeli bir kişiye verilecek bir günlük kahvaltı bedelini, bir günlük bir adet ara öğün, bir günlük iki adet ara öğün ya da bir günlük üç adet ara öğün verilmesi durumunda, bir günlük iki adet ara öğünün toplamı ile bir günlük kahvaltı toplamı bedeli, bir kişiye verilecek olan bir günlük öğle yemeği ya da bir günlük akşam yemeği bedelini geçmeyecektir. Bu kurala uymayan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olsa dahi değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesi,

…” düzenlemesi,

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 01/03/2022-31/12/2022 Tarihleri Arası Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartnamesinde “A- Yemek Çeşitleri ve Öğün Sayıları:

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşların aşağıda verilen öğün adetleri doğrultusunda satın alınacak mamul yemeğin kuruluş mutfağında pişirilmesi, servis edilmesi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir. Öğünler ve örnek yemek çeşitleri aşağıdaki tablolarda belirtilen sayıda uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen her bir madde ayrı bir kap yiyeceğe örnek teşkil etmektedir.

Diyet Yemekleri öğlen ve akşamları olmak üzere günde iki kere idarenin isteği doğrultusunda hazırlanacaktır.

Kahvaltı ve ara öğünlerde idarenin veya diyetisyenin diyabetik hastalar için uygun gördüğü çeşitler verilecektir…

…ÖRNEK YEMEK MENÜLERİ

İstekliler tarafından tekliflerin hazırlanması ve aşırı düşük tekliflerin açıklanmasının daha nesnel koşullar altında yapılmasının sağlanması amacıyla, İdaremizce “iki haftalık örnek yemek menüsü” hazırlanarak, ihale dokümanı ekinde sunulmuştur.

4- DİYET YEMEKLERİ:

1- Hastaya bireysel olarak hazırlanan diyetlerin hastanın tedavisi için gerekli günlük enerji ve besin öğeleri gereksinimlerini sağlayacak yiyeceklerin menüleri, uygun miktar, çeşit, tat, kıvam ve görünüşte olmak üzere her türlü yiyeceği kapsayabilir.

2- Diyet yemeklerinin pişirilme şekli, miktarı ve servisinin Diyetisyenin öngördüğü diyet tedavisi ilkelerine uygun olması zorunludur.

3- Diyet ana yemek öğünleri, 4 kap yemekten oluşacaktır. Diyet ana yemekler, yukarıdaki “Örnek Yemek Menüleri Tablosunda” yer alan birinci, ikinci ve üçüncü kap yemeklerden birer tane, ya da Gıda Rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilerek, 4 kap olacak şekilde verilecektir. Dördüncü kap yemek, ikinci veya üçüncü kap yemeklerden biri seçilerek oluşturulacaktır. Gün içerisinde bir öğün et yemeği, bir öğün etli sebze yemeği verilecektir.

4- Diyet Yemekleri, Gıda Rasyonundaki 13+/Yetişkin/Yaşlı/Personel/Misafir Yaş Grubu porsiyon miktarları esas alınarak Diyetisyenin verdiği listelere göre hazırlanacaktır.

5- Diyet yemekleri tuzlu ve tuzsuz olarak iki ayrı tatta pişirilmesi istenebilecektir.

6- Diyet yemekleri menüsü öğle ve akşam ayrı ayrı pişirilecek ve menüler farklı olacaktır.

7- Diyetliler için menüye yazılacak olan ürünlerin (Diyabetik reçel, tatlandırıcı, yağsız süt, tam buğday makarna, çavdar ekmeği, kepekli ekmek, kahvaltılık paketli ürünler ve tuzsuz ayran gibi) yüklenici firma tarafından temini zorunludur.

8- Diyet yemeği yiyenlerin yemek servisleri Termo İzolasyonlu, Kapaklı Tepsiler ile yapılacak ve her tepside isim yazılı etiket bulunacak, firma tarafından idarenin belirteceği yemekhanelere götürülerek ilgili kişiye servis edilecektir. Enfeksiyon hastalıkları riskinde ve ilk kabulde kapaklı köpük yemek tepsileri (5 gözlü) ile servis yapılacaktır. Sulu gıda verilen hastalar için firma tarafından sağlanacak kapalı köpük veya kapaklı karton kâseler (200-500 ml) kullanılacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanının ekinde yer alan 14 günlük Örnek Yemek Menüsü “

şeklinde düzenlenmiştir.

İstekliler tarafından tekliflerin, ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması gerekmekte olup, yemek yapımında kullanılacak gıda malzemelerinin miktar ve evsafının, ihale dokümanı içerisinde yer alan Gıda Rasyonu’nda belirtilen gramaj bilgileri ve Gıda Malzemeleri Teknik Şartname’si düzenlemeleri esas alınarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Teknik Şartname’de diyet yemeklerin, “Örnek Yemek Menüleri Tablosunda” yer alan birinci, ikinci ve üçüncü kap yemeklerden birer tane, ya da Gıda Rasyonu’nda yer alan benzerlerinden seçilerek, 4 kap olacak şekilde verileceği, yemekleri, Gıda Rasyonun’daki 13+/Yetişkin/Yaşlı/Personel/Misafir yaş grubu porsiyon miktarları esas alınarak diyetisyenin verdiği listelere göre hazırlanacağı, diyetliler için menüye yazılacak olan ürünlerin diyabetik reçel, tatlandırıcı, yağsız süt, tam buğday makarna, çavdar ekmeği, kepekli ekmek, kahvaltılık paketli ürünler ve tuzsuz ayran gibi malzemelerden oluşacağı ve anılan Şartname’de diyet yemek sayıları düzenlenmiş olup, dolayısıyla bu haliyle isteklilerin diyet yemeklere ilişkin teklif fiyatlarını oluşturabilecekleri anlaşılmıştır.

Bu itibarla Teknik Şartname’de hem diyet kahvaltı için 14 günlük örnek menünün ve diyet yemek gramajlarının verilmemesinin birim fiyat teklif mektubunun eki olan cetvelde diyet yemek için ayrı satır açılmamasının mevzuata aykırı olduğu iddiasının yerinde olmadığı görülmüştür.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın