xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif Hazırlama / Malzemeli Yemek Alımı İhalelerinde İsteklilerin Teklif Fiyatlarını Oluşturacakları Girdiler İhale Dokümanında Belirtilmesi Gerekir

Malzemeli Yemek Alımı İhalelerinde İsteklilerin Teklif Fiyatlarını Oluşturacakları Girdiler İhale Dokümanında Belirtilmesi Gerekir

Karar No              : 2022/UH.I-331

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/811228 İhale Kayıt Numaralı “Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 01/03/2022-31/12/2022 Tarihleri Arası Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25.01.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 01/03/2022-31/12/2022 Tarihleri Arası Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Elpa Temizlik Sosyal Hizmetler Bilgisayar İnsan Kaynakları Sağlık Hizmetleri İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 19.01.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 07.02.2022 tarih ve 5393 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/147 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde yapılan düzenlemeye göre, et türünün seçme yetkisinin idareye verildiği, kemiksiz koyun etinin, kemiksiz dana etinin muadili olmadığı, dana eti yerine kullanılacak olan koyun etinin idarece ne sıklıkta talep edileceğinin belirsiz olduğu, isteklilerin teklif fiyatlarını hangi girdiler üzerinden oluşturacaklarının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği, yemek girdileri içerisindeki etin önemli bir maliyet unsuru olduğu dikkate alındığında, dana eti yerine idarenin seçme türüne göre koyun eti kullanılabileceği, anılan düzenlemenin gerçekçi teklif maliyetlerinin belirlenmesini ve işin sağlıklı şekilde yürütülmesini engelleyici nitelikte olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “3- Öğle ve Akşam Yemekleri:

Ana yemek öğünleri, 4 kap yemekten oluşacaktır. Her öğünde yukarıdaki “Örnek Yemek Menüleri Tablosunda” yer alan birinci, ikinci ve üçüncü kap yemeklerden birer tane, ya da Gıda Rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilerek, hazırlanacaktır. Yemekler 4 kap verilecek olup, ikinci veya üçüncü kap yemeklerden uygun olanı veya içecekler dördüncü kap olarak seçilecektir. Ekmek ve ekmek çeşitleri bir kap yemek olarak sayılmayacaktır. Gün içerisinde bir öğün et yemeği, bir öğün etli sebze yemeği verilecektir. Yemeklerde kullanılan etler Diyetisyenin veya Kuruluş idaresinin belirteceği türde ve şekilde seçilecektir. Çorbaların, Zeytinyağlı Yemeklerin ve Salataların yanında Gıda Rasyonunda belirtilen Limon (30 gr) dilim olarak servis edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Teknik Şartname düzenlemesinde, işin yürütülmesi aşamasında gün içerisinde bir öğün et yemeği, bir öğün etli sebze yemeği verileceği, et türünün seçme yetkisinin idareye verildiği, idarenin seçimine göre yemek üretiminde kullanılacak et ürününün kemiksiz sığır etinin ve kemikli koyun etinin birbirine eş değer ve seçenekli malzemeler olabileceği, Gıda Rasyonu’nda belirtilen dana eti yerine idarenin talebine göre koyun eti kullanılabileceği, bu durumda Rasyon’da bulunan kemiksiz dana eti miktarı kadar kemiksiz koyun eti kullanılacağı anlaşılmıştır.

Kemiksiz koyun etinin, kemiksiz dana etinin muadili olmadığı, dana eti yerine kullanılacak koyun etinin idarece ne sıklıkta talep edileceğinin belirsiz olduğu, isteklilerin teklif fiyatlarını hangi girdiler üzerinden oluşturacaklarının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği, Teknik Şartname düzenlemeleri uyarınca işin yürütülmesi aşamasında gün içerisinde bir öğün et yemeği, bir öğün etli sebze yemeği verileceği dikkate alındığında yemek girdileri içerisindeki etin önemli bir maliyet unsuru olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan düzenlemenin gerçekçi teklif maliyetlerinin belirlenmesini ve işin sağlıklı şekilde yürütülmesini engelleyici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın