Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Teknik Şartnamenin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Teknik Şartnamenin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Teknik Şartnamenin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2020/UH.II-1808

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elekta Medikal Sistemler Ticaret Anonim Şirketi’nin 08.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu sonrası, idarenin 09.09.2020 tarihli Zeyilname yayınlaması üzerine, başvuru sahibince 17.09.2020 tarih ve 41456 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1434 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas incleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Teknik Şartname’nin II.A.A1.6 maddesinde yer alan “Sistem, cihazın tedavi enerjisini kullanarak 3 boyutlu görüntü rehberliğinde radyoterapi (3D IGRT) yapabilmelidir. 3D IGRT teknolojisi kullanılarak hastanın planlama BT görüntüleri ile tedavi cihazından elde edilen görüntülerin otomatik eşleştirmesi yapılabilmeli ve masanın yeniden pozisyonlandırılmasında kullanılacak x, y, z 3 boyutlu offset (pozisyon farkı) değerleri otomatik olarak hesaplanabilmelidir. Hesaplanan offset değerleri tedavi odasına girmeden otomatik olarak kumanda konsolundan tedavi masasının yeniden pozisyonlandırılması için kullanılabilmelidir.” düzenlemesinin “Sistem, 3 boyutlu görüntü rehberliğinde radyoterapi (3D IGRT) yapabilmelidir. 3D IGRT teknolojisi kullanılarak hastanın planlama BT görüntüleri ile tedavi cihazından elde edilen görüntülerin otomatik eşleştirmesi yapılabilmeli ve masanın yeniden pozisyonlandırılmasında kullanılacak x, y, z 3 boyutlu offset (pozisyon farkı) değerleri otomatik olarak hesaplanabilmelidir. Hesaplanan offset değerleri tedavi odasına girmeden otomatik olarak kumanda konsolundan tedavi masasının yeniden pozisyonlandırılması için kullanılabilmelidir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği, maddenin mevcut halinin sadece Varian marka Halcyon cihazına uyduğu, söz konusu düzenlemenin Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu, yapılan düzenleme ile ihaleye katılımın engellendiği ve teklif bedellerinin yükseldiği, tam rekabet koşullarının sağlanması için en az iki isteklinin ihaleye iştirak etmesini sağlayacak şekilde düzenlemenin değiştirilmesi gerektiği,

Başvuru sahibinin 2. iddiasına yönelik olarak; (Teknik Şartname A.1.6. Maddesine yapılan itiraz)

Cihazın tedavi enerjisini kullanarak 3 boyutlu görüntü rehberliğinde radyoterapi yapabilecek birden fazla cihaz marka ve modeli bulunmaktadır. Bu madde sadece tek bir marka ve modeli işaret etmemektedir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Gelişmiş Özellikli Radyoterapi Cihazı” başlıklı bölümünün Genel Özellikler kısmının 6’ncı maddesinde “6.Sistem, cihazın tedavi enerjisini kullanarak 3 boyutlu görüntü rehberliğinde radyoterapi (3D IGRT) yapabilmelidir. 3D IGRT teknolojisi kullanılarak hastanın planlama BT görüntüleri ile tedavi cihazından elde edilen görüntülerin otomatik eşleştirmesi yapılabilmeli ve masanın yeniden pozisyonlandırılmasında kullanılacak x, y, z 3 boyutlu offset (pozisyon farkı) değerleri otomatik olarak hesaplanabilmelidir. Hesaplanan offset değerleri tedavi odasına girmeden otomatik olarak kumanda konsolundan tedavi masasının yeniden pozisyonlandırılması için kullanılabilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi, söz konusu Teknik Şartname düzenlemesinin “Sistem, 3 boyutlu görüntü rehberliğinde radyoterapi (3D IGRT) yapabilmelidir. 3D IGRT teknolojisi kullanılarak hastanın planlama BT görüntüleri ile tedavi cihazından elde edilen görüntülerin otomatik eşleştirmesi yapılabilmeli ve masanın yeniden pozisyonlandırılmasında kullanılacak x, y, z 3 boyutlu offset (pozisyon farkı) değerleri otomatik olarak hesaplanabilmelidir. Hesaplanan offset değerleri tedavi odasına girmeden otomatik olarak kumanda konsolundan tedavi masasının yeniden pozisyonlandırılması için kullanılabilmelidir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiğini, maddenin mevcut halinin sadece Varian marka Halcyon cihazına uyduğunu, söz konusu düzenlemenin Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğunu, yapılan düzenleme ile ihaleye katılımın engellendiğini ve teklif bedellerinin yükseldiğini, tam rekabet koşullarının sağlanması için en az iki isteklinin ihaleye iştirak etmesini sağlayacak şekilde düzenlemenin değiştirilmesi gerektiğini iddia etmektedir.

Akademik kuruluştan alınan teknik görüş yazısında “…Başvuru sahibinin 2. iddiasına yönelik olarak; (Teknik Şartname A.1.6. Maddesine yapılan itiraz)

Cihazın tedavi enerjisini kullanarak 3 boyutlu görüntü rehberliğinde radyoterapi yapabilecek birden fazla cihaz marka ve modeli bulunmaktadır. Bu madde sadece tek bir marka ve modeli işaret etmemektedir…” hususlarında görüş verilmiştir.

Yukarıda yer verilen teknik görüş yazısı incelendiğinde, incelemeye konu edilen söz konusu düzenlemenin tek bir markayı işaret etmediği, söz konusu işlevi yerine getirebilecek birden fazla cihazın bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın