xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Ekmek Fiyat Tevsiki İçin Kullanılan Belgedeki Fiyatın Hangi Tarihi Kapsadığının Belirtilmemiş Olması

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Ekmek Fiyat Tevsiki İçin Kullanılan Belgedeki Fiyatın Hangi Tarihi Kapsadığının Belirtilmemiş Olması

Karar No              : 2019/UH.II-712

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/171015 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 12.04.2019 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Akyıldız Organizasyon İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Diriliş Group San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.05.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.05.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.05.2019 tarih ve 19335 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/498 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle

Ekmek, ayran, süt, yoğurt ve çayın fiyatlarının tevsikinde kullanılan kamu kurum ve kuruluş birim fiyatlarının ihalenin ilan tarihinden önceki birim fiyatlar olduğu, açıklamada kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatlarını gösterir listelerde bu birim fiyatların hangi tarihlerde geçerli olduğuna ilişkin bir tarihin bulunmadığı, bu belgelerde yer alan tarihlerin kurumların internet sayfası üzerinden çıktı alınma tarihi olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Uyuşmazlığa konu ihalenin Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından pazarlık usulüyle gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi” olduğu, ihalenin 12.04.2019 tarihinde 5 isteklinin katılımıyla gerçekleştirildiği, ihaleye teklif sunan tüm isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak belirlendiği ve isteklilerden son fiyat tekliflerinin istendiği, alınan son fiyat teklifleri üzerine teklif tutarı sınır değerin altında olan Kalkandere Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi’nden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği ve ihalenin sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Kalkandere Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Akyıldız Organizasyon İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Diriliş Group Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 Ekmek ana girdi maliyetinin açıklamasında İstanbul Halk Ekmek A.Ş.nin fiyatlarının kullanıldığı anlaşılmış olup İstanbul Halk Ekmek A.Ş.nin ekmek fiyatlarını içerir listede yer alan fiyatların hangi tarihlerde geçerli olduğuna ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı, belgede yer alan 19.04.2019 tarihinin ihale tarihinden sonraki bir tarih olması sebebiyle belgenin internet üzerinden temin edildiği tarih olduğunun anlaşıldığı, listede yer alan fiyatların ihalenin ilan tarihi ile ihale tarihi arasında geçerli olan fiyat olmadığı anlaşıldığından aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın