Basın duyuruları
xxxx
Home / İtirazen Şikayet / Yeterlik Kriterleri – Değerlendirme Dışı Bırakılma – Birim Fiyat Teklif Mektubunun Eksiksiz Doldurulması

Yeterlik Kriterleri – Değerlendirme Dışı Bırakılma – Birim Fiyat Teklif Mektubunun Eksiksiz Doldurulması

Karar No              : 2019/UH.II-315

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/486722 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri Malzemeli Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, Dağıtım ve Sonrası Hizmetlerine İlişkin Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019 Yılı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri Malzemeli Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, Dağıtım ve Sonrası Hizmetlerine İlişkin Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nif-Tem Tem. ve Malz. Gıda Tur. İnş. ve Özel Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.-Elzem Sos. Hiz. Evde Bak. Hizm. ve Bil. Tek. Tem. Gıda Bes. Tur. İnş. Pet. Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 10.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2018 tarih ve 63269 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1910 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, itirazen şikayete konu ihalenin 6 kısımdan oluştuğu, ihalenin 1, 2, 3, 4 ve 5’inci kısmına teklif verdikleri, Begüm Ref. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Adana FT Yem. Tem. Bilgi İşl. Nak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ce-Ha Yem. Hiz. Tem. Sağ. Oto. İnş. Tic. Ltd. Şti. – Yay Et Gıda İnş. Giyim Tem. Nak. İth. 1 Hr. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Yemekçim Gıda A.Ş., Günay Kur. Gıda San. Tic. A.Ş.- Üstün Yem. Gıda Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Şafak Cat. Gıda Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yeni Vizyon Kur. Hiz. Înş. Oto. San. ve Tic. A.Ş.nin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen tüm yeterlik belgelerinin ihale komisyonunca yeniden incelenerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, bahsi geçen isteklilerin

-Birim fiyat teklif mektuplarının standart forma uygun olmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu,

-Tüm isteklilerin belgelerinin sunuluş şeklinin İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesindeki “belgelerin sunuluş şekli” adlı düzenlemesine uygun olmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

–Anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda söz konusu ihalenin adı, ihale kayıt numarası, teklif sahibi isteklinin ticaret unvanı, vergi kimlik numarası, adres ve telefonunun yer aldığı, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazıldığı ve istekli tarafından kaşelenerek imzalandığı, teklif mektuplarında yer alması zorunlu hususların yer aldığı ve birim fiyat teklif mektubu standart formuna uygun olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için idarece belirlenen miktarlar ile teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu elde edilen tutarların ve bu tutarların toplamı uyarınca tüm iş kalemlerinin toplam tutarının hesaplanmasında herhangi bir aritmetik hata yapılmadığı görülmüştür.

–İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

1-  İhalenin 1, 2 ve 3’üncü kısımlarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

yaklaşık maliyet hesabı

İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmadığı

Karar No              : 2019/UH.IV-556 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/69904 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Araç Kiralama” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın