Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Güzergahda Yer Alan Köprü Ve Otoyolların Önceki Yıllarda Kullanım Sayılarının Ortalama Olarak Belirlenmesinin Mümkün Olduğu, Söz Konusu Ortalamalar Dikkate Alınarak Araçların Ortalama Bir Geçiş Sayısı Ve Ücreti Belirlenerek Dokümanda Belirtilmesi Gerektiği

Güzergahda Yer Alan Köprü Ve Otoyolların Önceki Yıllarda Kullanım Sayılarının Ortalama Olarak Belirlenmesinin Mümkün Olduğu, Söz Konusu Ortalamalar Dikkate Alınarak Araçların Ortalama Bir Geçiş Sayısı Ve Ücreti Belirlenerek Dokümanda Belirtilmesi Gerektiği

Karar No              : 2020/MK-122

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/520674 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Arazözler Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/520674 ihale kayıt numaralı “Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Arazözler ve Kamyonetler ile Sürücüsü ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak, Ak Grup Sosyal Hizmetler Gıda Tem. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.12.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1732 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacının altıncı iddiasının “kamyonetlerin çalıştırılmasına ait Özel Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinin (h) alt bendi, vinçli kamyonların çalıştırılmasına ait Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinin (b) bendi, arazözlerin çalıştırılmasına ait Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinin (a) alt bendi ve birim fiyat tarifinde köprü ücretleri ve otoyol geçiş ücretlerinin yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, ancak geçiş sayı ve ücretlerine yer verilmediği, araç sayıları ve günlük kaç sefer geçeceği dikkate alındığında bu hususun önemli bir maliyet kalemi oluşturduğu” kısmı yönünden, yukarıda aktarılan ihale dokümanındaki düzenlemelerin değerlendirilmesinden; davalı idarece işin niteliği ve konusu gereği araçların kaç kez köprü ve otoyolları kullanacaklarının önceden net olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı, basiretli bir tacir olarak isteklilerin bu hususu dikkate alarak teklif vermesinin mümkün olduğu belirtilmiş ise de, idarelerin yapacakları ihalelerde saydamlığı ve güvenilirliği sağlamakla yükümlü olduklarının 4734 sayılı Kanunda düzenleme altına alındığı, dava konusu ihalede araçların çalıştırılacağı güzergahın ve iş süresinin belirli olduğu, söz konusu güzergahda yer alan köprü ve otoyolların önceki yıllarda kullanım sayılarının ortalama olarak belirlenmesinin mümkün olduğu, söz konusu ortalamalar dikkate alınarak araçların ortalama bir geçiş sayısı ve ücreti belirlenerek dokümanda belirtilmesi gerektiği, söz konusu husus belirtilmeyerek bunun tahmini hesabının yüklenicilere bırakılmasının saydamlık ilkesini ihlal ettiği kanaatine varıldığından, davalı idarece itirazen şikayet başvurusunun altıncı iddiasının bu kısmı bakımından reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın