Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhaleye Katılma Şartlarını Taşımayan Firmanın İhaleye Katılıp Kazanmış Olması Nedeniyle Geçici Teminatının İrat Kaydedilmemiş Olması – Sayıştay Kararı

İhaleye Katılma Şartlarını Taşımayan Firmanın İhaleye Katılıp Kazanmış Olması Nedeniyle Geçici Teminatının İrat Kaydedilmemiş Olması – Sayıştay Kararı

Yılı          2011

Dairesi  5

Karar No              1

İlam No                2

Tutanak Tarihi   18.10.2012

İhale işlemleri

…………. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüklenici …………..A.Ş.’ye yaptırılan “………….. işi” nde; ihaleye katılamayacak olanlardan olduğu halde ………….A.Ş.’nin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11. maddesi hükmüne aykırı olacak şekilde, söz konusu ihaleye katılıp ihaleyi kazanmış olmasına rağmen, yatırmış olduğu teminatın gelir kaydedilmesi yaptırımının uygulanmaması sonucunda neden ………….TL tutarındaki kamu zararı …………. tarih ve …………yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile, Yüklenici (Ahiz) ………….A.Ş.’den tahsil edildiğinden ilişilecek bir husus kalmadığına oybirliğiyle karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın