Basın duyuruları
xxxx
Home / 14 GÜNLÜK MENÜ / Yemek Aşırı Düşük Tevsik Açıklama – Yaş Mayanın Yardımcı Gider Olduğu ve Açıklanmasının Zorunlu Olmadığı

Yemek Aşırı Düşük Tevsik Açıklama – Yaş Mayanın Yardımcı Gider Olduğu ve Açıklanmasının Zorunlu Olmadığı

Karar No              : 2019/UH.II-269

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/580755 İhale Kayıt Numaralı “Artvin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarında Malzeme Dahil Mamül Yemek Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Artvin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarında Malzeme Dahil Mamül Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zegan Temizlik İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.nin 02.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.01.2019 tarih ve 2447 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/81 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Aykan Serkan Arslan’ın aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu, şöyle ki;

ç) Aysberg marul, bamya, barbunya, beyaz lahana, bezelye, biber salçası, aşurelik buğday, çarliston biber, domates salçası, ekmek kadayıfı, enginar, karnabahar, kaymak, kereviz, kırmızı kapya biber, köftelik bulgur, kuru incir, kuyruk yağı, limon tuzu, mantar, mantı, maya, nane (yaş), nar ekşisi, pekmez, pırasa, semizotu, sosis, sucuk, taze soğan, tel kadayıf (yaş), tereyağı, vişne, yaş maya, yemeklik bitkisel margarin, yeşil zeytin, yufka ve yumurta girdilerinin birim fiyatlarının Ek.H-4 cetveline hatalı olarak yansıtıldığı, yemek reçetelerinde bu girdilere yer verilmiş olmasına rağmen, ana girdiler tablosunda adı geçen ürünlerin bulunmadığı, ticaret borsası fiyatlarının son 12  ayın herhangi bir işlem gününde olmadığı, asgari birim fiyatların kullanıldığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

ç) Özel Teknik Şartname’nin 14’üncü kısmının “Hamur Mayası (Yaş Maya)” başlığı altında “… 7. Mayalar gerektiğinde denenecek, iyi kabartmayan mayalar reddedilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Aykan Serkan Arslan tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında aysberg marul, enginar, kırmızı kapya biber, semizotu girdilerini Ankara Ticaret Borsası’nın Haziran 2018 tarihli bülteni ile, bamya, biber salçası, ekmek kadayıfı, kaymak, tel kadayıf (hazır), vişne, yumurta girdilerini maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (EK-O.7) ile, barbunya girdisini Sakarya Ticaret Borsası Eylül 2018 tarihli bülteni ile, beyaz lahana, mantar girdilerini Ankara Ticaret Borsası Nisan 2018 bülteni ile, bezelye, aşurelik buğday, domates salçası, köftelik bulgur, mantı, yufka girdilerini Ankara Ticaret Borsası Mart 2018 tarihli bülteni ile, çarliston biber girdisini Erzurum Ticaret Borsası Haziran 2018 tarihli bülteni ile, karnabahar girdisini Erzurum Ticaret Borsası Mayıs 2018 tarihli bülteni ile, kereviz, maya, pırasa, taze soğan, girdisini Ankara Ticaret Borsası Mayıs 2018 tarihli bülteni ile, kuru incir girdisini Erzurum Ticaret Borsası Ocak 2018 tarihli bülteni ile, kuyruk yağı, nane (yaş) girdilerini Erzurum Ticaret Borsası Mayıs 2018 tarihli bülteni ile, nar ekşisi girdisini Ankara Ticaret Borsası Şubat 2018 tarihli bülteni ile, sosis, tereyağı, yemeklik bitkisel margarin, yeşil zeytin girdilerinin Ankara Ticaret Borsası Ocak 2018 tarihli bülteni ile, sucuk girdisini Sivas Ticaret Borsası Ocak 2018 tarihli bülteniyle açıkladığı ve birim fiyatlarının Ek.H-4 cetveline doğru olarak yansıtıldığı, Ticaret Borsası bültenleriyle açıklanan girdilerin son 12 ayın işlem gününde olduğu ve ortalama birim fiyatların kullanıldığı, pekmez girdisinin 2 haftalık menüde yer almadığı, limon tuzu ve yaş maya girdilerinin yardımcı girdi olduğu ve açıklanmasının gerekmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Aykan Serkan Arslan’ın teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Fiyat Teklifi Ekinde Bahsi Geçen Satış Tutarı Tespit Tutanağını Sunarken Açıklama Kısmında Tutanak Sayısının Yanlış Yazılması Ancak Tutanakla Fiyat Teklifinin İçerik Olarak Birbirini Doğrulaması

fiyat teklifi ekinde bahsi geçen satış tutarı tespit tutanağını sunarken açıklama kısmında tutanak sayısının yanlış yazılması ancak tutanakla fiyat teklifinin içerik olarak birbirini doğrulaması

Call Now ButtonBize ulaşın