Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yemek İhalesinde Ekmek Girdisinin Maliyetinin Tevsiki

Yemek İhalesinde Ekmek Girdisinin Maliyetinin Tevsiki

Yemek İhalesinde Ekmek Girdisinin Maliyetinin Tevsiki

Karar No              : 2021/UH.I-1121

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/184360 İhale Kayıt Numaralı “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 30 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 30 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Balkan Caterıng Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 07.05.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.05.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.05.2021 tarih ve 23394 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.05.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/868 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 …

7)Teknik Şartname’nin 18.9’uncu maddesinde, ekmek gramajı için öğünde en fazla 150 gr olmak üzere günde toplam 500 gr ekmek verileceğinin belirtildiği, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği düşünüldüğünde ( R1 ve R2 de ekmek verilmeyecek ayrıca ara öğünde her gün olmamakla birlikte verilecek ekmek menüde ayrıca belirtildiğinden) öğün başı 150 gr’dan günde 450 gr ekmek verileceği, bu durumda 50 gr ekmek gramajının eksik olacağı, eğer kahvaltıda 2 adet öğle ve akşam yemeklerinde 4 er adet verilirse, toplam 10 adet yani 500 grama denk geleceği, ancak bu seferde ekmek gramajı yanında yazan 150 gr gramajına uymayacağı, dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliği gereği ana girdi niteliğinde olan ekmek için nasıl hesap yapılıp teklif verileceğinin açık olmadığı,

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 18.9’uncu maddesinde “Normal yemeklerin yanında beyaz, kepekli veya rol (beyaz, kepekli) şekilde öğünde en fazla 150 gr, günde toplam 500 gr ekmek verilir. Rol ekmekler en az 50 gr. olacak şekilde paketlenmiş, diğer ekmekler ise dilimlenmiş olmalıdır. Ekmekler, normal yemeği tüketecek kişi hasta ise hastanın doktoru veya diyetisyenin önerisine göre, normal yemeği tüketecek kişi hasta değilse tüketicinin tercihine göre gramajı aşmaması kaydıyla tek çeşit olabileceği gibi karışık da istenebilir ve bu durumda yükleniciye isteği karşılamak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından yukarıda anılan iddiaya ilişkin olarak yapılan idareye yapılan şikayet başvuru sonucunda, idarenin 07.05.2021 tarihli ve E-66554330 sayılı cevabi yazısında “2021-2022-2023 Yılı 30 Aylık (01.07.2021 – 31.12.2023) Yemek Hazırlama, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinde açıkça belirtildiği gibi günde en fazla verilecek ekmek miktarı 500 gramdır. Fazla ekmek tüketimi gereken hastalar düşünülerek 50 gr opsiyon bırakılmıştır. Öğünde en fazla 150 gr olarak belirtilen ekmekler örnek amaçlı verilmiştir. Doktor ve/veya diyetisyen önerisine bağlı olarak bu ekmek miktarları artıp azaltılabilir. Değişiklik yapılması gerekli değildir.” şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmektedir.

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemesinden, normal yemeklerin yanında beyaz, kepekli veya rol (beyaz, kepekli) şekilde öğünde en fazla 150 gr, günde toplam 500 gr ekmek verileceği, rol ekmekler en az 50 gr. olacak şekilde hizmet sunumunda kullanılacağı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen doküman düzenlemesi ve idarenin cevabi yazısından hareketle, ihale konusu işin icrasında sunulacak olan normal yemek menüsünün yanında verilecek olan “ekmek” ürününün toplam 500 gr olduğunun açık ve net olduğu, isteklilerin “ekmek” girdisinin maliyetinin tevsikini günlük verilecek olan toplam miktar üzerinden hesaplamasının mümkün olduğu, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin teklif vermeye engel bir nitelik taşımadığı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın