Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yemek İhalesinde Garnitür Girdisi

Yemek İhalesinde Garnitür Girdisi

Yemek İhalesinde Garnitür Girdisi

Karar No              : 2021/UH.I-835

BAŞVURU SAHİBİ:

Osmanlı Kurumsal Hizmetler Danışmanlık Anonim Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/88266 İhale Kayıt Numaralı “2021 Yılı 01 Nisan -31 Aralık Dönemi Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı- Dağıtımı- Servis ve Sonrası Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 29.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021 Yılı 01 Nisan -31 Aralık Dönemi Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı- Dağıtımı- Servis ve Sonrası Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Osmanlı Kurumsal Hizmetler Danışmanlık A.Ş.nin 23.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.04.2021 tarih ve 17504 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/622 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin 4’üncü sayfasındaki garnitür girdisine ilişkin düzenleme ile yine Teknik Şartname’lerde yer verilen iki haftalık örnek yemek menüsündeki garnitür girdisinin kaç gün süreyle verileceğine ilişkin çelişki meydana geldiği ve bu durumun sağlıklı teklif hazırlanmasını engelleyici nitelikte olduğu,

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

1 ve 2. kısım ihale Teknik Şartnameleri’nin 4’üncü sayfasında “Garnitür” başlığı altında “Diyetisyen uygun gördüğü bir çeşit ana yemeğin yanına, mevsim sebzelerinden (en fazla 100 gr) haftada en fazla beş defa olmak üzere uygun garnitürü firmadan talep eder.” düzenlemesi yapılmıştır.

Her iki kısım Teknik Şartname içinde yer alan “Örnek menü” düzenlemelerine bakıldığında da iki haftada toplam (2,3,4,6,10,12 ve 14’üncü günlerde öğle yemeklerinde olmak üzere) 7 defa garnitür düzenlemesi yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler uyarınca başvuru sahibinin iddiasında yer verdiği garnitürün diyetisyen tarafından haftada en faz beş defa verileceğinin açıkça düzenlendiği, ancak örnek yemek menüsünde de ilk hafta dört ve ikinci hafta üç olmak üzere iki haftada yedi garnitür girdisi (çeşidi belirlenmiştir.) öngörülmesinin istendiği, dolayısıyla örnek menünün Teknik Şartname’nin “Garnitür” girdisi ile ilgili maddesine uygun olmadığı görülmekle birlikte bahse konu iki haftalık örnek menünün aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik olduğu ve aşırı düşük teklif açıklaması sorgulaması aşamasında bu hususun düzeltilebileceği, basiretli bir tacir olarak isteklilerin bu maliyetleri öğün sayıları içerisinde değerlendirip tekliflerini oluşturabilecekleri bu itibarla yapılan düzenlemenin bu haliyle teklif verilmesini engelleyici bir unsur taşımadığı sonucuna ulaşılmış olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın