Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / 4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında feshedilen işlere iş bitirme belgesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Kurum görüşü oluşturulması

4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında feshedilen işlere iş bitirme belgesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Kurum görüşü oluşturulması

Toplantı No 2020/010
Gündem No 10
Karar Tarihi 05.03.2020
Karar No 2020/DK.D-58

Gündem Konusu:
4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında feshedilen işlere iş bitirme belgesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Kurum görüşü oluşturulması
 

Karar:

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 4 üncü maddesi uyarınca feshedilip tasfiye edilen yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak yüklenicilere iş bitirme belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda;

 

4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde, tasfiye edilen işlere iş deneyim belgesi düzenlenebileceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı, söz konusu işlerin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde iş bitirme belgesi düzenlenmesi için gereken “geçici kabulün yapılmış olması” şartını sağlamadığı, madde çerçevesinde sözleşmelerin fesih işleminin öncelikle yüklenici talebine dayandığı ve Kanun maddesinde düzenlenen durumun idareden kaynaklanan nedenler veya mücbir sebep halleri arasında olmadığı dikkate alındığında; söz konusu işlere iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın