Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Semitreyler İçin Yakıt Maliyetinin Öngörülmemesi

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Semitreyler İçin Yakıt Maliyetinin Öngörülmemesi

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Semitreyler İçin Yakıt Maliyetinin Öngörülmemesi

Karar No              : 2020/UH.II-887

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/692926 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı İçin Çekici ve Semitreyler Kiralanması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 24.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı İçin Çekici ve Semitreyler Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Teos Elektrik İnşaat Limited Şirketi – Ares Nakliyat İnşaat Tekstil Temizlik Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının 16.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.03.2020 tarih ve 15933 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/598 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin Aktape Group İnş. Nak. Tem. Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerine bırakıldığı, söz konusu isteklinin teklifinin idarece aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının aşağıdaki gerekçelerle mevzuata uygun olmadığı;

2) Aşırı düşük teklif açıklamasında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen semi treylerlerin kilometre başına harcayacakları yakıt miktarı ve toplam yakıt sarfiyatlarına ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun tevsik edici belgelerin sunulmadığı ve maliyete dahil edilmediği,

Açıklama ekinde anılan isteklinin kendi öz malı olan ruhsatları sunulan semi treylerlerin ayrıca kiralama fiyat teklifinde kiralama fiyat teklifi verilen semi treylerlerin markasının “Katmerciler” olduğu, söz konusu firma tarafından üretimi yapılan sıkıştırmalı tüm semi treylerin motorlu olduğu, bu motorların ise dizel ve “Yavuz” marka olduğu, bu semi treylerin yakıt tüketiminin 8 litre/saat olduğu, ihale dokümanı incelendiğinde söz konusu semi treylerin iş süresince toplam 45.000 saat çalışacağının öngörüldüğü, bu çerçevede ihalede söz konusu araçların 360.000,00 (45.000X8) litre dizel yakıt sarfiyatının olacağı, anılan istekli tarafından bu araçların yakıt sarfiyatına ilişkin herhangi bir hesaplama yapılmadığı ve maliyete dahil edilmediği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdarece Aktepe Group İnşaat Nakliye Temizlik Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında “2) İş kapsamında kullanılacak çekiciler ve semitreylere ait km başına harcanacak yakıt miktarı ve toplam tutarı”nın önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği ve açıklama yapılmasının istenildiği,

Anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında “…2 adet çekici araç ile 2 adet semi-treyler kendi malımızdır. Bu araçların ruhsat fotokopileri….açıklama ekimizde yer almaktadır. 10 adet çekici araç ile 10 adet semi-treyler ise kiralanmak suretiyle temin edileceği….” ifadelerine yer verildiği,

Söz konusu araç ruhsatları üzerinde yapılan incelemede 2 adet “Ford” marka “BC yarı römork için çekici” cins çekiciler ile 2 adet “Katmerciler” marka yarı römork (semi-treyler) olduğunun görüldüğü,

10 adet çekici ile 10 adet semi treyler için fiyat teklifi alındığı, söz konusu fiyat teklifinin Park Yemek Temizlik İnş. Nak. ve Kaynak Su Tic. San. Ltd. Şti. tarafından verildiği, bu fiyat tekliflerinde 10 adet çekicinin “Ford” markalı, 10 adet semi treylerin ise “Katmerciler” marka olduğunun belirtildiği,

Bahsi geçen aşırı düşük teklif açıklamasında “4-Tüm araçların akaryakıt maliyetleri” şeklindeki başlıkta “…Ford Yetkili Servisi Diyarbakır Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den araçların km’de tüketecekleri yakıt miktarının ne olacağı sorulmuş, gelen cevabi tespitte, bu miktarın en az 35, en çok 40 litre olacağı bildirilmiştir…” ifadesine yer verildiği, yakıt sarfiyatının 900.000 litre olarak hesaplandığı görülmüştür.

Yaklaşık maliyet üzerinde yapılan incelemede, idarece çekicilerin yakıt sarfiyatının hesaplamalara dahil edildiği, ancak semi treylere ilişkin herhangi bir yakıt maliyetinin öngörülmediği anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, idarece hesaplanan yaklaşık maliyet içerisinde semi treyler için yakıt maliyetinin öngörülmediği, bu bağlamda semi treyler için aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yakıt maliyetinin öngörülmemesinin aykırılık teşkil etmediği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın