Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Geçerli Birim Fiyat İle Açıklama

Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Geçerli Birim Fiyat İle Açıklama

Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Geçerli Birim Fiyat İle Açıklama

Karar No              : 2021/UY.II-881

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/575403 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 03.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Dido-Ray Yapı San. Tic. A.Ş.nin 03.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 9.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.03.2021 tarih ve 14350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/511 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

23)  İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarında hazır beton girdisine ilişkin olarak yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğ’inin 45.1.13.16’ncı  maddesine aykırı olduğu,   idare tarafından belirlenen hazır beton üretim tesisi ile işin yapılacağı yer arasındaki azami mesafeden daha uzak mesafede bulunan firmadan fiyat teklif alınmak suretiyle açıklama yapıldığından açıklamanın mevzuata aykırı olduğu,

21) Başvuru sahibinin 23’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.16’ncı maddesinde, “Niteliği gereği üretiminden sonra belirli bir süre içerisinde imalata dönüştürülmesi gereken hazır betona ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçler ile açıklama yapılması esastır. İdarece, TS 13515 Standardında belirlenen süreler ile Karayolu Trafik Yönetmeliğinde düzenlenen azami hız sınırları dikkate alınarak, hazır beton üretim tesisi ile işin yapılacağı yer arasındaki azami mesafenin tespit edilmesi ve aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda bu mesafeye yer verilmesi zorunludur. Fiyat teklifi ile açıklama yapılması halinde, idarece belirlenen mesafeden daha uzak mesafe kullanılamaz.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklama doğrultusunda, ihale üzerinde kalan isteklinin hazır betona ilişkin açıklamalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 birim fiyatları ile yaptığı, fiyat teklifi ile açıklama yapmadığı anlaşıldığından iddianın yerinde olmadığına karar verilmiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın